Tag Archives: Religion

Monogamiets årsak

VG bringer nyheter om forskning som antyder at barnedrap kan være en av årsakene til monogami:

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10105552

Det kan hende. Jeg tror også at omsorgsdeling er en viktig årsak, fordi menneskebarn er svært hjelpeløse som barn og skal tilpasse seg omgivelsene i en lang barndom for å bli et fungerende menneske. Altså det som gjør oss den mest tilpasningsdyktige arten, foruten mikroorganismer.

Dating

Par

Men jeg syns man må snevre dette inn til å gjelde seriemonogami. Det å fortsatt være to sammen når barna er voksne er ikke forklart med denne modellen. Og det er fordi det etter mitt skjønn i hovedsak er kultur som legger rammene for monogamiet. Ikke hovedsakelig biologi.

Vår biologi driver oss i flere retninger. Det gjør at vi som art også sliter mer og er mere ambivalent enn andre arter.

Vi tilhører pattedyrene, og som artikkelen sier er monogami blant pattedyr et sært fenomen. Det synes derfor naturlig at også vi har utgangspunkt i en polygam natur.

Swinging

Swinging

Men vi vet at monogamiet er den mest vanlige samlivsformen. Vi vet også at alle de store religionene og kulturene forherliger monogami. Vi vet at det er mye skam i mange kulturer ved å bryte monogame kulturregler, i utgangspunktet funnet på av prester og munker.

Men historisk sett er jo ikke monogamiet så gammelt. Her hjemme levde ikke vikingene monogamt. Og i bibelen var samliv skildret som polygami, frem til romerne fikk den omskrevet for å unngå problemer med arv i romerriket. Monogamiet er altså relativt ungt.

Monogamiet som institusjon er sånn sett definitivt innført for å kunne styre folks privatliv og å ha kontroll. Det er det liten tvil om. Dette er religiøse maktmenneskers påfunn.

Men vi har også biologiske trekk som gjør at monogami faktisk er mer naturlig for mennesker enn andre pattedyr. Vårt intellekt, vårt ego, vår kulturforståelse og vår hukommelse.

  • Vårt intellekt gjør at vi kan forstå komplekse sammenhenger og se oss selv i en mer objektiv sammenheng.
  • Vårt ego gjør at vi har en fornemmelse av en sjel, et jeg, som noe unikt og metafysisk. Vi fornemmer vår egen hjerne. Det gjør ikke andre dyr, såvidt vi vet, ihvertfall ikke i nærheten av samme grad.
  • Vår kulturforståelse gjør at vi lærer om hvordan andre lever og tenker, noe som har ført til både krig og utnytting, men også til alle våre fantastiske sivilisasjoner. Mye av nøkkelen ligger i menneskets språkevner, noe som har aksellerert da vi tok i bruk skriftsspråk.
  • Vår hukommelse er et viktig ledd i de tre foregående punkter. Det gjør at hvert individ kan utvikle seg og lære fra både sine egne feil og fra forrige generasjon.

Om vi da tar et pattedyr, som er et polygamt vesen, og utstyrer med forannevnte fire egenskaper, hva skjer da?

Jo, det er åpenbart at når man ser at samliv gir mange konflikter, så vil man forsøke å finne noen regler. Først tips og råd. Så moralske pekefingre. Så blir det en kultur, hvor andre løsninger blir tabu.

Skjult

Tabu

I den vestlige verden vil jeg si vi er i en brytningsfase, hvor vi er på vei å innføre flerkultur. Det vil si at vi fremover vil akseptere flere løsningsmodeller. Det finnes ikke ett sett samlivsregler lenger som er bedre enn andre. Men det finnes mange tips på ting man bør unngå og se opp for.

Når to mennesker møtes og forelsker seg, så er det definitivt biologiske faktorer som fører til tiltrekking. Det er hormoner som styrer mye av vår atferd i en slik situasjon, hvor vi samtidig forsøker å gjøre ting slik vår kultur sier at man har lov til.

Andre pattedyr ville glemt forelskelsen etter to uker. Det gjør ikke vi. Selv om hormonene faller ned til normale nivå over tid, så husker vi godt forelskelsen. At mange mennesker vil konservere den følelsen inn i et monogami, det er ganske naturlig.

Men det er like naturlig at noen ønsker å oppleve forelskelsens rus på nytt. Da snakker vi om seriemonogame. Det er på vei til å bli det mest vanlige i vestlig kultur.

Men vi har også flere varianter. Utroskap er et fenomen der man ønsker å både konservere og å oppleve noe nytt, og gjør det uten at ens partner kjenner til det.

Promiskuøsitet er også ganske vanlig. Det er altså folk som har mange seksuelle forbindelser, som har lite sammeheng med forelskelse og sjeleliv å gjøre, men mer med dyrking av det rent kroppslige.

Promiskuøsitet foregår både blant single og blant par. Blant par er det enten som en livsstil innenfor swinging eller polyamori, eller som utroskap hvor den ene part i et monogamt forhold ønsker å konservere forelskelsen, men oppleve masse kroppslig glede samtidig.

Om man ser etter blant mennesker, så vil man se at rent monogami faktisk er ganske sjeldent blant folk. Her er det altså ekstremt mye hykleri ute og går.

Jeg anser monogamiet som kulturevolusjonssteg ett bort fra det ustrukturerte barbariet som sannsynligvis rådde i ganske stor grad i førhistorisk tid frem til Romerriket. Evolusjonssteg to er seriemonogami. Her får man en del problemstillinger i forhold til «mine, dine og våre barn», som krever kompliserte regelverk og overgangsfaser, med mange stoler å falle mellom. Krever at man har et velferdssamfunn hvor det offentlige yter tjenester overfor hjelpetrengende, barn, eldre og syke. De som argumenterer for monogamiet mot seriemonogamiet har definitivt poenger, men problemet deres er at det strider mot menneskets natur. Vi er ikke monogame, selv om det er lettere å administrere (fordi man administrerer det selv, kun styrt av prestenes fordømmende pekefingre i samråd med Jante og Nabokjerringa).

Kulturevolosjonssteg tre har fjernet monogami som institusjon. Et barn har to foreldre, og de er to individer. De kan bo sammen eller ikke. Bo sammen med ny partner eller ikke. Bo sammen med tre partnere, bo alene med mange særboere eller intime venner  etc. Spiller ingen rolle. De har et ansvar overfor sine barn og overfor samfunnet. Samfunnet har ansvar overfor individer. Individet er fritt, men i en symbiose med samfunnet. Regelverk skal styre at det faktisk er en symbiose og ikke parasittisme den ene eller andre veien. Rettsstat med menneskerettigheter som grunnpilar skal sørge for dette.

Som nevnt i starten er sannsynligvis omsorgsdeling en av årsakene til at mennesket fant på monogamiet. Og omsorgsdeling er også grunnlaget for det moderne velferdssamfunnet. At samfunnet bidrar til det som monogamiet i utgangspunktet skulle være behjelpelig med, gjør at vi nå kan slippe på lenkene som fulgte med monogamiet. Til prestenes protester, selvsagt. Men etter hvert vil også de finne ut at de kan finne tolkninger som passer en polygam livsførsel, og det vil bli helt naturlig for folk. Monogamiet kommer til å virke steinaldersk for folk.

Kristendom

Kristendom

Så min konklusjon er: Mennesket har aldri vært monogamt. Det er bare religiøse som har fått oss til å tro det, ved historisk revisjon og motvilje mot forskning og ved «selvoppfyllede profetier» ved å innføre strenge tabuer og sosial straff for de som forbryter seg mot prestenes påfunn.

Advertisements

Konspirasjonsteorienes mor

Konspirasjon

Konspirasjon

Konspirasjonsteorier er i vinden for tiden. Både blant de mange som forfekter dem, de mange som tror på dem, de mange som i et begrenset tidsrom «går på dem«, og selvsagt blant de som kritiserer dem, bortforklarer dem og ser på dem som farlige.

Jeg tilhører selv gruppen som er kritiske til det meste av konspirasjonsteorier, men i noen tilfeller også til det som fremstår som konspirasjon mot konspirasjonsteorier, spesielt de som investerer mye i å fremstå som offere på maktelitens alter, et alter som i hovedsak ikke eksisterer annet enn i de selverklærte ofrenes imaginære fantasi-konstruksjoner.

Konspirasjoneteoriene omfatter mye. Det er ikke noe nytt, men med sosiale medier og blogger har de fått en klar fremgang. At «pappskaller» går på slike udokumenterte påstander og sprer dem på Facebook er forsåvidt greit og forståelig. Det er jo blant «pappskaller» slikt hører hjemme, så da er det på riktig sted. Men også presumptivt intelligente mennesker sprer slik propaganda, mennesker som ellers har gode evner til å ta rasjonelle beslutninger; Det finnes tydeligvis noe iboende menneskelig som gjør at «guarden» senkes og kritisk tenkning legges til side.

Dr. Jekyll & mr Hyde

Dr. Jekyll & mr Hyde

I noen tilfeller er konspirasjonsteoretisering en meget intelligent tilstand: Man er kritisk til selve persepsjonene enten hos seg selv (at man er lurt), hos sine egne (at ens gruppe er lurt) eller selve livet i seg selv (at man har stengt noe ute og derfor har hatt feil grunnlag for rasjonelle beslutninger). Altså forkaster man kritisk tenkning fordi man er kritisk. Et paradoks, og paradokser er ofte det som forklarer merkverdigheter blant folk og som forklarer mye ufred. Det er irrasjonelt med ett sett regler, men svært rasjonelt med et annet sett regler. Slik får man ofte kraftige motpoler, og i mange tilfeller er hele konflikten basert på fullstendig irrasjonelle tankerekker hos en eller begge parter.

Men hva er en konspirasjonsteori? Først må vi definere en konspirasjon. Det er når noen rotter seg sammen i hemmelighet for å oppnå noe. En konspirasjonsteori er da mistanke om at noen har rottet seg sammen i hemmelighet.

Rotte

Rotte

Er alle konspirasjonsteorier feil? Nei, konspirasjoner er svært vanlig. Det er dagligdags i politikk, og ikke noe spesielt overhode. Også teorier om hvem som har allianser og spekulasjoner om hva andre kanskje ønsker er helt vanlig i politikken. I valgkamp snakker man om sin politikk, men også om de andre partienes politikk og hvem de får støtte fra og ønsker å hjelpe. Dette er konspirasjonsteorier. Noen kan være feil, men mange av dem er helt riktig. At Ap får støtte fra LO er riktig, og at Frp/H får støtte fra styrtrike skipsredere er riktig. Poenget med konspirasjonsteoriene her er å vise hvem som er «på lag». Hvem representerer hvem. Og det er jo ganske riktig. Men egentlig er det uvesentlig, for det er de enkelte partiers politikk som er avgjørende. Hva de vil, ikke hvem de får støtte fra. Altså er det tåkelegging, selv om det er riktig. Konspirasjonsteoriene er derfor et verktøy for å slippe å promotere sin egen politikk. Et veldig vanlig verktøy i politikken. Faren med dette er at det kan skape politikerforakt. «Alle » kan fremstå som kjøpt og betalt, og det igjen kan gi grobunn for konspirasjonsteorier som er enda større enn de ekte konspirasjonene som LO og NHO står bak, og dessuten uriktige. Her er både EU-motstand, CIA-teorier, jøde-teorier og Eurabia-teorier representert, samt teorier om hemmelige ordener som frimurerlosjen.

Land og organisasjoner har store interesser både politisk og økonomisk i å holde sine kort tett til brystet, og å samtidig lese andres kort. Dette har gitt verden spionasje, både industrispionasje og den politiske og militære spionasje. Dette er faktum, men som mannen i gata av naturlige årsaker ikke kjenner mye til. Dette er en soleklar årsak til konspirasjonsteorier. Det er ikke så rart, når man vet det skjer ting i kulissene, men ikke hva.

Tarotkort

Tarotkort

Men er konspirasjonsteorier farlige? Potensielt, ja. Vi vet at Anders Behring Breivik, som utførte den bestialske terroraksjonen i verdens fredeligste land, hardnakket forfektet flere konspirasjonsteorier. Eurabiateorien var det som stod for hans internasjonale engasjement. Selve terroraksjonen hadde mer grunnlag i troen på at kulturmarxister styrte landet og mediene mot folkets vilje. Begrepet kulturmarxist er et konstruert begrep, som kan omfatte både alt og alle og ingen som helst.  Dette gjør konspirasjonsteoriene farlige. Siden begrepene er så omfattende, udokumenterbare og upresise kan de brukes til å ramme grupper hardt, og de som er i disse gruppene vet det ikke selv engang fordi inngrupperingen er basert på ukjente fantasi-begreper. I ABBs tilfelle Arbeiderpartiets ungdommer, som han mente var produsent av kulturmarxister som ble skolert til å ta over samfunnet og undertrykke motstandere av flerkultur og med det på sikt utrydde norsk kultur og i europeisk sammenheng den kristne kulturarv og den hvite rase.

At han måtte utføre terroren som enslig ulv er fordi konspirasjonsteoriene og spesielt målene er så upresise at det er svært vanskelig å få noen til å faktisk stå opp for dem i en slik grad. Selv de som tror på en del av problematikken, tror på forskjellige måter. Mange tror dessuten ikke det er en reell konspirasjon, men en uheldig samfunnsutvikling. De er enige i at ting går «feil vei», men ikke nødvendigvis i hvem som står bak, eller om noen overhode står bak.

Gift

Gift

Andre konspirasjoner i dagens samfunn går mye på helseområdet. Myndighetene har i alle mer eller mindre siviliserte deler av verden forsøkt å systematisere og få kontroll over retningslinjer og anbefalinger innenfor helseområder, både hygiene, vaksiner, kosthold, behandlingsformer etc. Dette både for å kunne ha et tilbud til befolkningen, men også for å beskytte mot sjarlataner og kvakksalvere som forsøker å utnytte folks behov for råd og hjelp. Med sosiale medier har slike kvakksalvere fått en renessanse. Nå kan de fore folk med udokumenterte påstander og bruke dem til gratis markedsføring. Noen påstander er drøye for de fleste, mens andre fremstår som vitenskapelige. Det er gjerne forskning som er tatt ut av sin sammenheng, eller selektiv utvelgelse av forskning (noe forskning kan gjerne vise motsatt resultat av hva de fleste andre forskningsresultater viser, og det betyr oftest at de har tatt feil. Forskning skal alltid kunne gjenskapes, men ofte benytter kvakksalvere seg av forskningsresultater som ikke lar seg gjenskape av uavhengige. At det er forskning brukes av kvakksalverne som et kvalitetsstempel, men det er likevel totalt feil.)

Eksempler på konspirasjonsteorier :

  • Noen vegrer seg å ta vaksiner. Enten pga konspirasjonsteorier om at CIA har tuklet med dem, eller fordi man mener det er stor fare for å få eksempelvis ME og narkolepsi. Det siste kan det være noe i, men i så liten grad at sjansen er  større for å dø av det som vaksinen skal beskytte mot enn å få ME/narkolepsi. Men likevel noe som må forskes på, og det gjør man. Samtidig må myndighetene ikke skape uro, og det tolker konspirasjonsteoretikere som at myndighetene dysser ting ned for å unngå å ta ansvar for feil de enten har gjort med vilje eller på grunn av korrupsjon eller udugelighet.
The -foot ( m) diameter granite CIA seal in th...

The -foot ( m) diameter granite CIA seal in the lobby of the original headquarters building. (Photo credit: Wikipedia)

  • En del folk i Afrika tror AIDS er plantet av CIA, og hører heller på misjonærer som sier de skal droppe kondom enn forskere med medisiner.
  • En del folk tror at forbrenning av karbonbaserte forbindelser, dvs. omdanning av fast karbon til gass, ikke påvirker klimaet, til tross for at nesten all forskning viser dette, inklusive håndfaste beviser som smelting av isbreer.  De tror at myndighetene iscenesetter dette for å sysselsette byråkrater eller for å rettferdiggjøre økning av skatter. De ser ikke at disse påstandene er fra høyresiden som kjemper for lavere skatter og bedre betingelser for industriherrer og oljeindustri, og at myndighetene ikke er ute etter å sløse mest mulig penger på oppdiktede fenomener.  Norsk arbeidsliv er totalt avhengig av oljeindustrien, så det ville vært merkelig om norske myndigheter med vilje skulle ønske å torpedere den største inntekten vi har, bare for å lønne byråkrater eller øke skattene. Det er rent sludder.
  • En del folk tror at myndighetene bevisst gir feil ernæringsråd, fordi de er korrupte og betalt av matvareindustri og farmasøytisk industri som lever av å medisinere en befolkning som bevisst er gjort syke. Her er det en svært lang liste med påstander som enten ikke lar seg dokumentere, eller som er tatt ut av sin sammenheng. Eksempelvis hevdes det at margarin er et giftig industriprodukt mens smør er et rent naturprodukt. Begge deler er et industriprodukt basert på naturlige råvarer, tilsatt kjemikalier for konsistens, holdbarhet, farge og smak. Det hevdes at vi ikke er skapt for å fordøye moderne korn og at hvete er genmanipulert. Det er feil. Vi er skapt til å fordøye det meste, men bør spise variert for å få optimalt utbytte. Moderne hvete er avlet frem, og var en forutsetning for befolkningen av europa. Ja, vi snakker om 10.000 år siden, før man visste hva gener var. Det kunstige produktet de forbanner er altså det som gjorde oss istand til å forlate midtøsten og utkonkurrere neandertalerne (som mest spiste kjøtt). Myndighetene har hele tiden frarådet folk å overdrive sukker og alkohol (hovedårsak til diabetes), og å spise mest mulig mat laget fra bunnen av og mindre farsemat og ferdigmat. Men de kan ikke forby hurtigmat, fordi det er helt greit å spise det av og til. At folk velger å spise det daglig har aldri vært anbefalt. Men kvakksalvere får likevel folk til å tro at myndighetene anbefaler dem å spise gift, og at eneste redningen er å kjøpe deres bok og gå på deres foredrag. Skrekk-kampanjer sørger konspirasjonsteoretikernes disipler for å spre på nettet, mens kvakksalverne gnir seg i hendene og pengene strømmer inn på kontoen.

Men til slutt kommer vi til konspirasjonsteorienes mor. Den mest omfattende, lengst pågående konspirasjonsteori av dem alle:

Religionene.

Her er det ikke mindre enn livets og verdens opprinnelse man hevder å ha funnet nøkkelen til. Uten bevis, selvsagt. Fullstendig irrasjonelt, om man ikke tar på seg «riktige» briller og bytter ut naturlover med magi.

Djevelen

Djevelen

Religiøse eller paranormale konspirasjoner skjer i både stor og liten skala. I liten skala ved at kornbønder med stort glis om munnen tråkker ned kornåkre som allerede er litt skadet, og lager fine mønstere. Senere påstår de at det er en UFO som har landet der. Mange går på. Men det er likevel mer morsomt enn skadelig.

Videre kan personer konspirere om å ha sett uforklarlige ting, som spøkelser, UFOer eller andre fenomener. Menneskets kreative evner er gode, og fantasien tar lett overhånd, og noen ganger ønsker man at fantasier og drømmer var virkelige

Det er videre kjent innen psykologi at massesuggesjon gjør at man lett kan dras med i totalt irrasjonelle fantasiverdener, og at man fort kan tro på budskap som er fullstendig bak mål dersom man blottstiller seg og er åpen. Det har nok samme årsak som placebo. Tror man, så hjelper vann mot sykdommer. Hvis man tror vannet er giftig, så blir man heller dårligere. Tro betyr noe. Tror man at man stryker på eksamen, så har det lettere for å bli et selvoppfyllende profeti.

Pakkeløsning

Pakkeløsning

Dette er både en styrke og en svakhet med mennesket. Det gir oss fantasi til å tenke «ut av boksen«, men det gjør oss til et lett offer for andre som har tenkt ut en boks til oss. For å fange oss.

Sektene.

Sektene er åpenbart gale for de fleste. For medlemmer kan de være befriende. Man føler tilhørighet i en alternativ verden. At den er alternativ gjør også at den kan anvende alternativt syn på fysiske lover eller etiske regler. De som har ett bein innenfor majoriteten ser dette, og vil syns at deres syn på ting er latterlige.

Men hva med de konspirasjonsteorier som majoriteten tror på? Det som også er totalt irrasjonelle, ut fra fysiske relger og observasjoner? Å lære barn at en gud som hater kvinner og homofile står bak verden, en gud som unnskylder folkemord men som fordømmer seksualdrifter han selv har utstyrt mennesket med? Å tro at jorden ble skapt av gud på 6 dager? Å tro at menn i prestekjole er i en direkte forbindelse til gud, og at man derfor skal tro alt de sier og forkaste selvstendig tenkning? At hele livet dreier seg om et spill iscenesatt av gud for å teste oss, hvor de som ikke består testen og gjetter feil skal pines til evig tid i helvete?

God hates fags

God hates fags

Hvem i sine fulle fem tror på noe så patetisk? Jo, veldig mange. Dette er så innbakt i vår kultur at det ses på som helt greit og naturlig. Men når det dukker opp noen i hijab stiller de høyreestreme kristne opp for å gå i demonstrasjonstog, enda det er den eksakt samme guden de tror på (eller er det nettopp derfor?).  Skaut var forøvrig vanlig i Norge for tre generasjoner siden (og landsbygda i øst-europa bruker det fortsatt), så det viser at det som folk reagerer på er mote og staffasje (kultur), ikke selve troen.

En ekte ateist demonstrerer ikke mot en religion, men mot alle religioner. Dessuten vil ikke en ekte ateist demonstrere mot en minoritetsreligion som utgjør 3% av befolkningen, men mot det som faktisk er et problem. I Norge er kristendommen et problem, ikke islam.

Big Bang

Big Bang

Hva med big bang-teorien? Er ikke det minst like mye en konspirasjonsteori? Nei. Big bang-teorien er kun det. En teori. Det utgir seg ikke for noe annet. Det er noe som forklarer fysiske fenomener som at universet ser ut til å utvide seg fra ett punkt. Det er typisk for en eksplosjon. Vi kan ikke observere dette, men kan forsøke å regne oss frem. Dette er den teorien som per idag forklarer ting best når det gjelder universet og materien, men alle vet at den er mangelfull og ufullstendig. Slik er mye vitenskap. Men forskjellen mellom vitenskap og religion, er at vitenskapen «tror» på de siste regnestykkene og forkaster de som viste seg å være feil, mens religionenen tviholder på det som er utdatert. Derfor blir religioner en kultur-ting, mens vitenskap går på tvers av kulturer.

«Big bang» er ingen teori hugget i stein. I motsetning til religionene, hvis hensikt er å være mest mulig kulturkonservativ. Det er poenget med religion. Ikke forandre, null nyskapning. Hvorfor gikk det spanske imperiet til helvete? Spanske inkvisisjon! Hvorfor gikk vikingeherredømmet til helvete? Kristendommen. Hvorfor raknet romerriket? Kristendommen.

Kristendom

Kristendom

Bakgrunnen for religionene er konspirasjonsteoriene rundt skapelsen, som har utløst kvelende massesuggesjon. De monoteistiske religionene fra midtøsten er i dag mest dominerende, jødedom, kristendom og islam. Disse baserer seg på troen på samme gud, men fremholder forskjellige profeter (Moses, Jesus og Mohammed). Kreasjonisme er en fellesbetegnelse for disse. Verden er skapt av en gud i en hensikt, og vår atferd blir målt av denne skaperen. At det er en hensikt med vår lille liv, at det er en plan bak vårt liv, det betyr at det også er en plan bak andres liv. Det at vi kan se at vi ikke er enige om alt, og ikke drar lasset i samme retning må da bety at den gud som har skapt meg og gitt meg en oppgave, har motstand fra andre.

Fra djevelen!

De andre er drevet av djevelen! Det er det man må konkludere med dersom man tror at gud har skapt deg og gitt deg et oppdrag. De monoteistiske og kreasjonistiske religionene er altså konspirasjonsteorienes mor.

Kreasjonismen gjør at folk tror at myndighetene forsøker å forgifte dem med mat og vaksiner, mens healere kan kurere kreft.

Kreasjonismen gjør at folk tror at muslimer forsøker å utrydde vestlige verdier, mens prester er snillere enn julenissen.

Kreasjonismen gjør at folk tror CIA planter sykdommer i u-land for å utrydde folk, mens bibelvers og forbud mot prevensjon gjør u-land i bedre stand til familieplanlegging.

Master of puppets

Master of puppets

Troen på at det er en plan bak, den ligger sterkt inne hos mange. Det gir mening og trøst for noen, og det gir også en ekstra drivkraft for noen å komme igjennom prøvelser. Det kan være bra! Men man bør være klar over at dette også gir rom for grandios galskap. Man vet faktisk ikke hva planen bak sitt liv er, og man vet ihvertfall ikke hva planen bak andres liv er. Om man lever i forhold til noe som er så ekstremt usikkert, så kan livet virkelig bli meningsløst og vanvittig; Man er fanget av konspirasjonsteorier, både om sin egen rolle og andres rolle.

Dataspill, vold og horer.

Kommentator Joakim Lund i Aftenposten forsøker i en kronikk å flytte fokus i spilldebatten over fra vold til stereotyper. Spesielt mht negativt kvinnesyn og homofobi.

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Horer-og-reale-mannfolk-6959460.html

Jeg skjønner at det kan være aktuelt. Vi har Breivik, og vi har antifeministen Eivind Berge som eksempler på forskrudde mannssjåvinister. Poenget til Lund er at dataspill har stereotype roller, negativt menneskesyn og at spillerne oppdras til å ta inn over seg dette menneskesynet. Videre at publikum og utviklerne i denne genren er unge menn.

Berge

E. Berge

Spill er laget for å være stereotypt og overdrevet. Det er poenget med spill. I tillegg skal det være «kult»; Litt som i filmbransjen. Så stereotypien og urealismen er noe man til en viss grad må akseptere. Det gjelder hele underholdningsbransjen. Også motebransjen anvender kropper som få vanlige folk har: De er mer som karikaturer.

Dette gjenspeiler seg i fordelingen av genre og innhold for kjønnene. Menn foretrekker karikaturer av deler av seg selv, og kvinner det samme. Kvinner søker i større grad «sosialporno«, som Frustrerte Fruer og  Grays anatomy, mens menn søker mer visuell porno og actionspill. Både kvinner og menn er selvsagt mye mere moderate enn de karikaturene de underholder seg med.

Sosialporno

Gray’s anathomy

Jeg tror ikke på at spill og film i seg selv former holdninger. Jeg tror at folk har med seg sine holdninger fra før, fra familie og venner, formet av sine oppvekstvilkår og oppdragelse. I noen grad kan medier forsterke allerede «fordervede» holdninger, men de skapes ikke. I den grad vi har noe som virkelig forsterker holdninger i dag, så er det sosiale medier. Der inngår man allianser og eksklusive klubber, og man får et publikum. I den grad det gjelder spill, så er det de spill med sosiale funksjoner. Som World of Warcraft.

I noen tilfeller kan stereotypene virke inn på sinnet, og det er i de tilfeller hvor barn og unge mangler rollemodell av samme kjønn. Det gjelder mest unge menn, som mangler far. Det kan man motvirkes i skolen ved å bli kvitt en del av «matriarkiet» der, og ellers bør enslige foreldre passe på å ha et nettverk med positive rollemodeller av motsatt kjønn. Det er ikke spill og film som gjør dem til asosiale macho-mammadalter uten dametekke, men oppveksten generelt.

Massamorder

Kinomassakre

Jeg tror nok at grandiose voldsutøvere (de som står bak massakre) i tiden før ugjerningen har søkt mot arenaer hvor de har kunnet spisse sine tilbøyeligheter. Men jeg tror ikke tematikken i voldelige og stereotype dataspill eller realismen man får med moderne teknologi er det som kan klandres. Det er så utbredt bruk av dataspill blant særlig unge menn, at vi hadde hatt langt flere massakre om spill var årsak. Det er mere unormalt å ikke spille slike spill enn å spille dem. Det er hat eller frykt som får noen til å ty til våpen. Om man trener opp reaksjonsevnen i en skyteklubb eller i et dataspill er forsåvidt det samme. Hovedformålet med å produsere et dataspill er å lage noe kult, som de tjener penger på. Ikke ulikt filmindustrien. Så de lager det som folk kjøper.

Noe mer alvorlig er egentlig strategi og rollespill, hvor en fiksjonell verden blir en sosial arena. Det er i beste fall ment som eskapisme, hvor man kan gå inn i en annen verden og ta en velfortjent pause. For de som blir «spillegale» så blir denne verdenen viktigere enn den ekte verden, og den tar etterhvert så mye tid og energi at det som finnes i den reelle verden (familie, venner, skole, jobb) ignoreres.  Dette finner man nok også i rene sosiale medier som ikke er spill, f.eks Facebook. For noen er Facebook mer viktig enn familie og venner, og det er jo et paradoks siden poenget egentlig er å pleie mer kontakt med nettopp familie og venner.

Fjesbok

Facebook

Om man får et publikum i den virtuelle verden som dyrker samme hat, og som konstruerer paralleller til den virkelige verden (konspirasjonsteorier, f.eks.), så kan man bli mentalt dyttet utfor et stup. Man skal ikke se bort fra at så var tilfelle med Anders Behring Breivik. Kanskje er han svært knyttet til det publikumet han ser for seg i den virtuelle verden? Jeg mistenker det. Jeg mistenker at han lever og ånder for den virtuelle applaus.

En frontlinje-soldat må trenes til å se på fienden som farlige objekter. Dehumanisering av fienden er da viktig. I et humant, sivilt samfunn er samme teknikk farlig. Et paradoks er at i de dataspill hvor det er sterk grad av dehumanisering av fienden, så vekker det liten oppsikt: Å skyte maur-liknende romvesen vekker ikke mye harme, spesielt om de eksploderer istedenfor å blø. Mens der hvor fienden viser menneskelige trekk så vekker det flere reaksjoner. Jo mer menneskelig fienden er, jo mer «pepper» får spillet.

«Grand Theft Auto» fikk f.eks. mye kjeft, fordi man der kunne bruke vold mot tilfeldige mennesker på fortauet. Gjorde man det, så kom politiet; Egentlig var det et av de mest korrekte spillet som er laget. Man stod overfor valg, og fikk konsekvenser av valgene. Men det ble fremstilt helt feil av spillkritikerne. Akkurat samme i voldsdebatten i filmer på 80 tallet; Filmer der offeret blødde ble forbudt eller klippet til det ugjenkjennelige, mens filmer der de sloss uten ett blåmerke fikk passere. Helt motsatt burde vært praksis: Vold gir konsekvenser, og det bør ikke kamufleres.

Grand theft auto 3

GTA3

Reaksjonene mot film og spill er menneskelige, emosjonelle reaksjoner, og ikke alltid rasjonelle; Man reagerer på at søte selunger blir raskt og kontant drep. At en slimete torsk kveles sakte til døde, det reagerer derimot ingen på. At vold frastøter er jo egentlig positivt, så vi bør vel heller få frem den kamuflerte volden enn å kamuflere enda mere?

Når det gjelder kvinnesyn kan det parallelt sies at det er bedre at det sies «sug meg, jævla hore» av en fordervet karakter, enn at en pen mann i slips sier at kvinnen passer best på kjøkkenet. Og det blir ikke noe bedre å si «jævla afroamerikaner» enn «jævla neger». Kamufleringen gjør bare at de dårlige intensjonene får leve videre mer ubemerket.

Når brutale antihelter på film og spill har negativt kvinnesyn, så er jo det litt fordi det er en antihelt som egentlig har en pill råtten personlighet tvers igjennom. Og det er jo bedre enn at en «snill» gutt skyter og utøver vold? Og få har vel lyst å bli som de macho-dyrene i actionfilmer og spill? Så det er et mye større problem det velkledde folk med autoritet sier, tror jeg.

Det som er problemet er de som utvikler antisosial atferd. Om de gjør det i dataspill, studier av koranen/bibelen eller langt inni skogen blant «tusser og troll», det gir forsåvidt samme problem; For å fungere i samfunnet må man delta i det, og ikke leve hovedsakelig i fiksjonelle verdener.

Og problemet gjelder jo ikke bare de som blir massedrapsmenn. Gjelder også de som tar selvmord og de som kaster bort mange av sine beste år i et muggent gutterom. Og de som blir homofobe, antifeministiske bloggere.

Men selv om disse forskrudde menneskene åpenbart er enten gale eller har meninger som er helt hinsides siviliserte samfunn, så har de likevel et lite poeng:

Samfunnsdebatten kan virke ekskluderende på en del mennesker. Selv om den er mer folkelig nå enn den kanskje noensinne har vært, så er det fortsatt mange tendenser til elitistisk tenkning. Akademikere, politikere og journalister med elitistiske tendenser er ofte skyteskiver for de som blir tråkket på. Og paradoksalt nok så står de som blir tråkket på ofte for et enda mer elitistisk menneskesyn, med kraftig definert hierarki og ære, men i et annet mønster enn det som har blitt til i demokratiseringen av samfunnet. Nettopp demokratiseringen av samfunnet er også noe som de betråkkede har tungt for å godta. Derfor tror de ofte på konspirasjonsteorier. Det at vanskelige sammenhenger er tilfeldige eller resultat av kompromisser synes vanskelig å forstå. Dette henger også litt sammen med monoteistisk tenkning; At det er en enkelt kraft som styrer og kan beskyldes, mens virkeligheten i realiteten består av et mylder av krefter i alle slags retninger.

Demokratisering

Demokratisering

Det at mange finner heder, ære og verdighet i subkulturer kan være greit, men det blir et problem dersom subkulturen definerer andre subkulturer eller majoritetssamfunnet som fiender.

Og det gjelder ikke bare mannssjåvinister som Berge. Det gjelder også mannshatere som kvinnegruppa Ottar. De har like forskrudde meninger. Skal vi skylde på sosialpornoen de er oppdratt med å se på? Kommunistpropagandaen de har fått fra sine omgivelser? Nei. De må selv ta ansvar for sin galskap, og ikke forvente å bli tatt seriøst. Slik som Berge heller ikke kan.

Kvinner skal tie

Og så skal vi huske en ting: Den største årsaken til negativt kvinnesyn er religion. Horebegrepet har virkelig fått en oppsving etter at vi har fått flere muslimer i samfunnet, som kan forsterke de kristnes allerede negative kvinnesyn. Går vi til kamp mot religionene, så kan vi få litt mere fornuftige menneskesyn og idealer!

Religion: Software?

Er religion «software»? Det vil si kultur som er blitt til i løpet av menneskets utvikling, som vandrehistorier fra generasjon til generasjon? Som installeres i enhver ny generasjon?

Software

Ja, selvsagt. Religon «installeres», som all kultur og livssyn. Medfødt er evnen til forundring. Den både brukes og misbrukes når man installerer religion.

Kan religion avinstalleres?

Ja, religion er «software», så det er fint mulig å fjerne. Men det må individet gjøre selv. Mennesker er ikke computere, men man kan meget vel tenke og bruke logikk til å omprogrammere seg selv. Om det gjelder kosthold, røyking eller religion. En god del mennesker lar seg programmere av andre uten å tenke så mye over konsekvensene, fordi de føler at deres evner til resonnering ikke strekker til. Vi bør sånn sett gjøre dem oppmerksomme på at de har latt seg programmere av prester og imamer som baserer sin kunnskap på trolldomsfantasier og ikke på realiteter. Om man hører etter og erkjenner dette eller ikke, det får være opp til hver enkelt.

Uninstall

Mye av problemet med å avinstallere religion, er  de samme som når man avinstallerer software på en PC.

  • Kabler kan bli hengende og slenge, uten at man vet hva man skal bruke dem til.
  • Annen software, f.eks. antivirus, fungerer plutselig ikke lenger. Det blir som å sette en windowsbruker på en maskin med Linux. Vil føle seg litt hjelpeløs i starten, og klarer ikke å finne antivirusprogramet. Helt til det går opp for dem at virus mest bare finnes på windows, slik at antivirus ikke trengs på Linux.

Et annet problem med å avinstallere software, er jo at det samme argumentet kan brukes overfor den nye software. Så selv om man har en topp moderne installasjon med gode spesifikasjoner, så kan det komme en MS-DOS-predikant og påstå at de kan avinstallere den moderne software og erstatte det med et sysstem som ikke behøver mere enn 640 Kb minne, og hvor harddisker er ekstautstyr. De vil si at det er mye mere effektivt, fordi man slipper mye overhead og belastninger. Og at datamaskinen ikke var ment å brukes til tunge grafiske applikasjoner da de ble skapt.

Dette gjelder de som prøver å avinstallere homofili, f.eks.

Torp

Aside

Ser at en del kristenfundamentalistiske kommuner i bibelbeltet innfører kommunal kontantstøtte. Dette er jo da for å betale for at kvinner med små barn ikke jobber, sånn at de kan venne seg til en tilværelse ved kjøkkenbenken. Det er jo uansett … Les videre

God jul!!

Nå er det jul igjen, og det er da tiden for å konstatere at det er helt klart at jul ikke på noe som helst måte har det spor med Jesus å gjøre.

Jul

Jul i vår nordiske kultur handler om fråtsing. Det handler slett ikke om å være snill mot andre eller å dele med fattige. Det har det aldri gjort. Men det handler om glede!

Poenget er at det er mørkt og kaldt nå. Man har fra gammelt av siden slaktingen på høsten lagt unna og konservert til denne tiden, og man gleder seg til å la mørke være mørke, og fråtse i alt man har lagt til side. På den måten hedrer man også solen og ser frem til en ny sesong og etterhvert sommer. Variasjoner av dette er naturlig i samfunn med stor forskjell på sommer og vinter. I midtøsten gir de stort sett blaffen i årstidene, og kan egentlig feire sine ånder og trollmenn når som helst på året.

Julegilde

Så vi kan godt la jul være jul, og ikke la den bli ødelagt av at vi skal gå rundt og synes synd på barn i Afrika etc. Dette er egentlig ikke tiden til det. Nå skal vi fråtse og nyte vårt eget liv. Så kan vi heller se om man i politikken ellers i året kan gjøre noe med fattigdom. Julen må man selv sørge for å sette av midler til, om det er slakting som i gamle dager eller penger i dag.

Også kjærlighet er noe man høster godt av i julen. Mange er ensomme, men det er ofte deres egen skyld. De høster av sin egen utstråling av elendighet ellers i året. Er man i hovedsak hyggelig så er det stor sjanse for at man ikke er ensom, og stor sjanse for at noen er glade i deg.
Så det er ikke så synd i folk som man skal ha det til. Mange er selv skyld i sitt eget uføre, og de får selv ta steken. Jeg skal nyte julen uten å skjenke folk i Afrika eller ensomme alkoholikere en eneste tanke. De får heller begynne å tenke litt selv. Det er ikke jeg som skal bekymre meg, men de selv. At andre roter det til for seg selv skal ikke gjøre at min jul blir full av samvittighetskvaler. 🙂 Skal heller glede meg, og så tror jeg at de som er sammen med meg også gleder seg. Om så mange som mulig kan glede seg og ha det fint, så blir det mye bedre enn om vi sitter og grubler på hvor mange som har det jævlig. 🙂

Julen er en fin, ukristelig høytid. 🙂

Slå helst av alle nyheter på TV og radio i julen, for det er triste greier som ødelegger julestemningen med sine sosialpornografiske, kristenperverterte anti-julereportasjer om hvor ille noen har det. Noen har det ille hele året, men hvorfor bruke dette til å ødelegge julestemningen til folk som har gledet seg til jul?

Kristendommen har misbrukt vinterblotet til å tvinge seg inn i nordiske kulturer der denne ørkenkultus ikke hører hjemme. Kristent tankegods hører ikke hjemme i den nordiske julen.

God jul! 🙂

Juleblot

Svært god artikkel om religion/ateisme.

http://www.minervanett.no/2011/12/17/religionen-forgifter-alt-2/

Hatpropaganda

Hat

Stopp hat

Jeg kom over en fin Facebook-gruppe med tilhørende nettside som heter «Wipeout Homophobia On Facebook«: http://www.whof.net/

Det er en side mot homofobi og trakassering av homofile, men siden går også inn på hatpropaganda generelt. Jeg hengte meg opp i et fint utsagn: «NEVER confuse HATE speech with free speech – HATE SPEECH KILLS !». Altså at man ikke må forveksle hatpropaganda med ytringsfrihet. Det høres i utgangspunktet fint ut, men det reiser jo også noen spørsmål om definisjonene og en del filosofiske aspekter.

Mange av de fine ting i livet er fine fordi de er det motsatte av noe som ikke er fint. Mørke er mørkt, fordi det er det motsatte av lyst. Kaldt det motsatte av varmt. Og hat er det motsatte av kjærlighet. Og det vil gjelde motsatt vei: Lys er fint fordi det ikke er mørkt. Kjærlighet vil derfor også være knyttet til hat, så kjærlighet eksisterer fordi det finnes hat. Uten hat vil vi være likegyldig og ikke ha den sterke kjærligheten, er min påstand ut fra denne tankerekken. Så kanskje må vi tenke på hva er det de er glade i, de som hater? For det er faktisk det de er glad i eller lengter etter som definerer hatet….

Hat er i utgangspunktet ikke noe man kan feie under teppet. Det forsvinner ikke selv om vi jakter det , kaster oss over det og gjemmer det. Det er nok heller årsaken til hatet man må se etter. Da kan selve hatet og den hatefulle personen eller organisasjonen stå som eksempler på hvordan disse årsakene slår ut. Årsakene til betydelig hat varierer nok sterkt. Noe handler om tilhørighet (religion,  kultur, etnisitet, politikk, patriotisme), noe handler om svake karaktertrekk og personlighet, og noe handler om traumatiske opplevelser eller psykisk sykdom. Og mange andre årsaker.

Årsaker til hat

Årsaker til hat

Siden hat kanskje er uunngåelig for å kunne ha sterk kjærlighet vil det jo også kunne argumenteres for at det finnes positivt hat? Å hate edderkopper/slanger/kakerlakker gjør vel mange? Det å hate homofobi vil vel de på nettsiden WHOF kunne skrive under på? Å hate muhammedkarikaturtegnere vil vel radikale muslimer skrive under på? Å hate homofil praksis vil vel radikale kristne skrive under på?

God hates fags

God hates fags

Jo, hat er i en viss grad menneskelig, spesielt når man er presset i krig eller i (psykisk sett) krigsliknende tilstander. Det å si at en jøde ikke skal hate gasskammere, eller at en palestiner ikke skal hate Israel, det går bare ikke. Det er et forståelig hat. Vi må forstå det for å kunne finne løsninger på hatbaserte konflikter. Det er en viktig oppgave for politikere og FN, en oppgave som fortsatt ikke er løst i midtøsten.

Det mest brutale eksempelet på drepende hatpropaganda i nyere tid er fra Rwanda. Basert på etnisitet ble «kakerlakker» utsatt for et bestialsk folkemord uten sidestykke. At det eskalerte så mye har å gjøre med at hatet fikk definere premissene for logiske ressonnement. Og det er en viktig lærdom: Kan tilsynelatende logiske resonnement spores tilbake til en premiss som ikke er annet en hat, så er det heller ikke logisk. Det er samme «logiske» resonnement som nazistene brukte mot jøder («oss eller dem«). Rasister bruker denne «logikken» den dag i dag. Og God Hates Fags bruker små barn i sin avskyelige hatpropaganda mot homofile mennesker, med henvisning til «fakta» fra eventyrboken som kalles Bibelen.

Rwanda er langt borte, så det er lett for oss på utsiden å se at det hele baserte seg på hat, ondskap og irrasjonell massepsykose. Det å handle med bakgrunn i hat vil som regel slå tilbake, enten fort som en bumerang eller mer over tid, gjerne flere generasjoner. Det irrasjonelle overlever aldri på lang sikt.

Men kan vi lære noe av Rwanda? Ja. Akkurat de samme mekanismene gjelder i det vi kaller moderne samfunn. Som regel klarer ikke ekstremt hat å eskalere i moderne demokratier, fordi hatpropagandaen blir holdt nede av klokere resonnement. Ytringsfriheten gjør at kloke resonnement får innpass.

I den moderne multimedievirkelighet har ytringsfriheten i så måte blitt et problem såvel som en velsignelse. Det er en velsignelse at man kan unngå monopol på virkelighetsbeskrivelsen slik vi kjenner det fra Nord-Korea. Men det er et problem at de kloke resonnementer kan drukne i et hav av irrasjonell propaganda. Spesielt gjelder det for de som «syr sammen » sin mediehverdag basert på meningsfeller, og dermed aldri blir korrigert. De blir bare mer oppildnet og mer spisset i sitt hat jo mer de debatterer og leser/hører/ser.

Dette gjelder kristne som bare leser kristne aviser, ser på kristne TV-kanaler og kun omgås andre kristne. Samme med muslimer, andre religiøse og hos etniske minoriteter. Det positive for dem er jo at det styrker tilhørigheten og kanskje selvbildet for de som er i en minoritet. Men det negative er dersom et sånt minoritetssamfunn blir infisert av hatpropaganda.

Det var tilfelle for Anders Behring Breivik. Han fokuserte på hatet og oppsøkte det bevisst, som en narkoman oppsøker andre misbrukere. Det systemet som holder ytringsfriheten oppe og gir rom for motargumenter ble det system han hatet.

Hatskjorte

Hatskjorte

Vi bør alle spørre oss selv om hva vi hater, og om vi bidrar til å helle bensin på bålet på det som egentlig er eller kan vokse til å bli hatpropaganda. Det behøver ikke være hat på regionalt nivå som i midtøsten, men kan like gjerne være i det små. Hat som f.eks. resulterer i mobbing på skolen, i nabolaget eller på arbeidsplassen.

Og, ja, jeg vet at jeg selv har hat som jeg må holde i tøylene; Jeg mener dypt og inderlig at politisert religion er noe av det mest perverse mennesket har skapt på planeten, og noe som vi daglig må arbeide mot. Basert på overtro gir man makt til mennesker som får lov å bestemme. Det er galskap, og jeg mener det er basert på massepsykoser som vi må argumentere svært kraftig mot.

Men: Jeg må passe på å ikke argumentere for å hate de personene som er offer for de religioner som jeg mener er massepsykoser. De religiøse tror ofte at de gjør noe bra, og argumenterer dessuten ut fra tilhørighet. Å sørge for å argumentere ut fra rasjonelle, sindige og humane perspektiver vil sørge for at selv om jeg hater religionene, så vil jeg forsøke unngå å la argumentene få et menneskefiendtlig preg. Det er absolutt ikke lett, for jeg hater religionene av hele mitt hjerte.

Vi har alle vårt hat. Men er vi agressive i vår eksponering av hatet, så er det sannsynlig at vi egentlig har andre, personlige problemer. Mange er bare ubetenksomme (det vi kaller tullinger), men noen er svært bevisste i sin spredning av hatpropaganda, hvor målet er at andre mennesker skal få det vondt. Slik bevisst spredning av hat kaller man vanligvis for ondskap.

Playerhate

Playerhate

 

Men også ondskap har sin motsats. Den personen som er ond for noen, vil for andre være en helt. Så helter og onde mennesker er ofte de samme. Osama Bin Laden var både ond og helt. Samme med Mao, Hitler, Olav den Hellige. Når vi velger våre helter velger vi også vår ondskap.

 

Islam og dødsstraff

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10082007

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10082065

«- Hvem er du til å si til en som har mistet sine kjære at «Han fortjener ikke dødsstraff», spør Qureshi og viser til massedrapsmannen Anders Behring Breivik.»

De fleste vil si at Breivik fortjener dødsstraff. Jeg mener også personlig at Breivik fortjener dødsstraff. Men poenget i et sivilisert samfunn er ikke hva han fortjener, men hva som er sivilisert.

Selv om det skjer sjeldent, så er det mulig for makthavere å sette opp store konspirasjoner hvor man konstruerer en syndebukk. I de fleste tilfeller av dødsdom i rettsstater som USA har man gode nok vitner og beviser mot den tiltalte, men det finnes også tilfeller hvor ting er plantet, forfalsket og løyet. Så faren for justismord er alltid til stede.

Konsekvensen av justismord i en stat som praktiserer dødsstraff er ekstreme og irreversible. Staten er da skyldig i mord. USA, Kina og Saudi Arabia er derfor alle morderiske stater.

Nord-Europa (den delen av Europa hvor katolikker, kommunister, jøder og muslimer ikke har vesentlig makt) er det mest siviliserte sted på Jorda, men det er nå under press fra muslimer og høyreekstreme. Det må vi nok våge å sloss mot, med våre demokratiske, siviliserte og juridiske midler.

En sivilisert stat har ikke mord som mulighet for å kvitte seg med politiske motstandere. Ledere i bananrepublikker vil kanskje anse det som helt greit å kunne kvitte seg med «kakkerlakker», men slike ledere er da også usiviliserte banditter. Også verdens største kapitalist, kommunistiske Kina, bruker mord som politisk metode, under dekke av «at de fortjener det». Og kanskje fortjener mange det, men sannelig er det mange som ikke fortjener det!

Det er derfor vi ikke har dødsstraff i Norge. Altså ikke fordi det ikke finnes noen som «fortjener» dødsstraff. For de er det mange av, og særlig en som Brevik som både dreper for fote, angriper demokratiet og attpåtil vil innføre den perverse katolisismen i Norge.

Breivik er i klasse med Al Qaida, og sånne er udyr. Men dødsstraff kan vi ikke gi dem, selv om de fortjener det. Spesielt siden det er sivilisasjonen og det sekulære, humane samfunn de angriper, så må vi ikke la dem få oss til å innføre den inhumanismen som en-guds-religionene og fascisme/kommunisme står for.

Monoteistiske religioner står for inhumane, undertrykkende holdninger (også den norske statskirke), men Islam er i en særstilling ved at de har en utvikling som går feil vei, spesielt i forhold til vårt siviliserte samfunn. Vi må derfor tenke oss litt om både når det gjelder å la muslimer få opphold i Norge, og hvilken makt vi kan tillate oss å gi dem.

Mulla Krekar er forbilledlig utvist fra Norge, men ikke utsendt fordi han kommer fra et barbarisk, muslimsk land som praktiserer dødsstraff. Vi beholder og beskytter altså denne barbaren fordi vi ikke er barbarer. Det er et paradoks og et dilemma. Men det viser også vår prinsippfasthet på dette området, som vi må holde fast ved.

Siden de religiøse er så opptatt av skriftene, så avslutter jeg med et sitat:

«Many that live deserve death. And some that die deserve life. Can you give it to them? Then do not be too eager to deal out death in judgement. For even the wise cannot see all ends.» – J.R.R. Tolkien.