Tag Archives: norrøn

Kristmesse, jul og lånte fjær

Blandingen av jul og kristmesse burde kanskje folk fundere mer på. Både de som hardnakket hevder at julen er kristen, og de som hardnakket sier at julen er norrøn eller hedensk.

Nissepave

Symboler og høytider kan endre verdi og karakter. Nesten alle kristne høytider og merkedager er «tyverier» ( i den grad man kan kalle kultur-evolusjon og hegemoniovergang tyveri; Kristendom er jo både et produkt av og middel for imperialisme, både geografisk, politisk, kulturmessig og språkmessig.)

Som vi vet hadde vi ikke kristendom i Norge før omlag for tusen år siden. Før den tid hadde vi likevel julefeiring. Så det er åpenbart at jul ikke er en ren kristen greie.

Bibelen er jo mye eldre enn den norske kristenhet. Men ser vi på bibelen så er også den «tyveri». Nesten alle miraklene omtalt i bibelen er vandrehistorier fra Egypt, Persia, Syria, India mm, omtalt i andre kilder som er mye eldre enn bibelen. Dette stammer fra utdødde trosretninger og fra imperier som kun gjenfinnes som arkeologiske funn. Nye Testamentet er altså en av de største og mest kjente samlingene av myter, sagn og overtro fra rundt år 100-300 etter vår tidsregning. Og bibelen er i så måte særdeles interessant og viktig, som også Snorres kongesagaer er det.

Men kristendom i seg selv er arv fra romerriket. Det er det imperialistiske utgangspunkt for kristendommens utbredelse. I dag kaller man det «vestlig kultur», og mener da jødisk-kristen kulturarv med utspring i romerriket, vulgarisert av amerikanske kulturuttrykk og kapitalistiske ideer.

Vikingnisse

Jul i Norge og skandinavia er definitivt en videreføring av det norrøne etegildet man hadde ved solsnu. Man har riktignok justert på kalendere og slikt underveis, så datoene er ikke nøyaktig de samme. Og kristne har underveis blandet inn ting fra den romersk-kristne kristmessen. Men om man sier at julen er kristen, kan man like gjerne si at julen er ramadan. Jul og kristmesse er ikke det samme, selv om mange ser på det som samme sak. De har helt forskjellig tradisjonsutspring. Jul er øl, sprit og kjøtt. Fråtsing. Etegilde. Kristmesse er noe helt annet.

Det er ikke nødvendigvis noe galt med kristmesse. Og selvsagt skal folk få lov å feire kristmesse. De skal også få lov å kalle det jul, men da bør de være ydmyk og vite at de har lånt ordet fra den norrøne tradisjon.

Etegilde

Som man kan lese her: http://www.forskning.no/artikler/2009/desember/237573

så ser man at i middelalderen så tok man nærmest å klusset over Tor og Odin på drikkehornene, og skrev inn kristne navn man hadde fått beskjed om at var gjevere å bruke. Men tradisjonen med øldrikking gikk videre. Og eksisterer fortsatt!

Skål i Jesu navn!

En ting skal kristne ha rett i : Den opprinnelige juletradisjonen er ikke noe for barn og sarte sjeler. Sånn sett er det bra at folk legger «voksendelen» til julebord med jobb eller venner, og tar en roligere variant med familien.

Julegaver er en del av kristmessen, og symboliserer gaver til jesusbarnet. Det har altså ikke noe med norrøn jul å gjøre. Og det er en tradisjon det vil bli vanskelig å få ateister som hevder julen er hedensk til å legge fra seg…

I det hele tatt har kristmessen ført barn i sentrum for julefeiringen, og det er et veldig positivt bidrag som også ateister bør takke kristne for (utan at man med det skal takke kristne for alt annet surr de har bidratt med). Så når ateister gir julegaver til sine barn, så er det ut fra en kristen tradisjon, ikke en hedensk.

Julefeiringen i dag er en sammensmelting av en rekke tradisjoner. Men ordet jul er norrønt, og betegner etegildet ved solsnu. Det er det vi hadde frem til middelalderen i Norge, og det er et historisk faktum.

Advertisements

Kulturell antisemittisme?

Midtøsten

Semittisk kultur har utspring fra midtøsten, og de semittiske religionene består i dag av kristendom, islam og jødedom. Det største semittiske språket er arabisk.

Semitter er folkeslag i midtøsten som snakker eller historisk snakket semittiske språk, dvs. folkegrupper som arabere, jøder og  assyrere.

Holocaust

Antisemittisme blir i hovedsak brukt i forbindelse med holocaust og jødehat både historisk og i dag blant nynazister. Men det brukes også som en hersketeknikk av Israelvenner og av jøder på folk som våger å kritisere enten Israel, jøder som gruppe, kristne som heiagjeng til jødiske overgrep eller USA som jødisk våpendrager. Det er egentlig feil, fordi det de mener er ikke antisemittisme men antisionisme.

Semittisme vil være det motsatte av antisemmittisme, dvs. forherligelse av de semittiske folkeslag. Det vil si å gi forrang til semitter. Det vil si arabere, jøder etc. Det må altså ikke forveksles med sionismen, som kun omfatter forrang for jødene på bekostning av andre semitter, spesielt palestinere.

Sionisme

Både semittisme og antisemittisme har rasemessige klang. Antisemittismen fordi den har sammenheng med nazistenes rasebaserte teorier og rasehygiene. Dessuten ligger det litt i ordet, fordi semitt betyr at man avstammer fra Shem, som er Noahs sønn i bibelen. Rasemessig betyr det derfor folk med genetisk opphav fra midtøsten, dvs. arabere, assyrere og jøder med flere.

Vi har også begrepet antisionisme. Det omfatter de som er mot Israel som jødisk stat, og som er mot sionismen.  Sionisme er forherligelse av staten Israel, spesielt kristnes oppfordringer om innvandring til Israel for å befolke  landet med jøder for å fortrenge de som egentlig bor der. Antisionismen er stor i Syria, Iran og blant palestinerne. I vår kultur hører antisionismen mest hjemme på venstresiden, mens sionismen er stor på høyresiden i Krf og Frp.

Antisionisme

For meg er den antisemittismen som nazister står for forkastelig. Det å hate folk som gruppe og å ønske hele folkeslag utryddet er uttrykk for inhumane menneskesyn av verste sort. Noen ganger kan man kanskje få slike tanker, om man ser generelle negative trekk ved en gruppe som man dermed hater. Men om man virkelig tar til orde for utryddelse av grupperinger, så må man heller ikke bli overrasket om andre ønsker å utrydde den gruppe som du selv mer eller mindre tilhører, om det nå er religion, rase, yrke, hårfarge eller stjernetegn.

Når det er sagt så må man likevel kunne mislike ideene som ligger bak spesielt religionene fra midtøsten, uten nødvendigvis å hate de som er oppvokst og indoktrinert med disse ideene. Det må være mulig å se på dem som fanget i religiøse massepsykoser som det absolutt er håp om å komme seg ut fra. Det må også være mulig å ønske at man har en nordisk kultur som er mer fri fra religioner fra ørkenland i midtøsten enn i dag, uten at det betyr at man ønsker å utrydde store befolkningsgrupper verken her eller der.

Antianti

Begrepene antisemittisme og antisionisme er ikke betegnende på det å være ideologisk motstandere av semittiske kulturers utbredelse og makt utenfor midtøsten. Jeg drister meg derfor til å introdusere begrepet «kulturell antisemittisme«. Fordi sionister misbruker antisemittisme som stempling av motstandere, så kan man som mottrekk ta det samme begrepet  i bruk med stolthet.

I hovedsak vil det være et begrep som omfatter det å på kulturelt og demokratisk vis jobbe for at semittiske kulturer fra midtøsten får mindre fotfeste, og at de semittiske kulturuttrykk som har satt seg, spesielt de kristne gjennom tusen år med imperialisme, skal jobbes for å tones ned. Det gjelder altså i hovedsak i det offentlige rom, ikke hva som skjer i private hjem.

Kristen humanisme

Den private religionsfriheten er absolutt hellig. Både tankefrihet og trosfrihet er særdeles viktig i ethvert humant samfunn. Men et humant samfunn kan likevel ikke la hverken tanker eller tro som er menneskefiendtlig  få lov til å manifestere seg i offentligheten uten motstand.

Hva vil kulturell antisemittisme bety i praksis? Det kan være mange ting, men her følger noen eksempler (som nok slett ikke alle kulturelle antisemitter er enige i):

  • På samme måte som nazisme ikke får lov å manifestere seg i offentlige markeringer og bygg, så bør heller ikke en lærer eller lege kunne ha hijab, burka, nonnedrakt, munkekappe, turban eller naziuniform. Religiøse uniformer og klovnedrakter skal være ekskludert fra offentlige stillinger.
  • Det kan bety stopp i godkjenning av religiøse skoler. Allerede godkjente religiøse skoler skal man jobbe for å konvertere til menneskelige, jordiske skoler.
  • Det kan bety stopp i offentlig finansiering av religiøse byggverk. Unntak er eldre kirkebygg, som skal tas vare på på samme måte som annen viktig historisk kulturarv.
  • Stopp i offentlig finansiering av religiøse organisasjoner. De får finansiere hobbyen sin selv.
  • Begrensing av innvandring fra midtøsten, og ellers de som tar med seg midtøstens kultur og religion hit fra andre steder, f.eks. jøder fra USA, muslimer fra Somalia, katolikker fra Polen etc.  Dette for å beskytte vår kultur og humanisme mot menneskefiendtlige kulturer fra midtøsten, ikke for å ekskludere mennesker med annen human kultur. Rømmer de fra inhuman kultur kan de gjerne få beskyttelse, men da må de ikke ta med seg det de rømmer fra.

Kulturell antisemittisme kan også brukes som begrep på det mer ideologiske plan. Vi snakker da ikke om kulturuttrykkene, men ideene bak de semittiske kulturer.

Monoteisme

Monoteismen (en eneste guddommelig sannhet) er et av de kraftigste særpreg ved semittiske ideer. Det fører lett til ondskap, på samme måte som sentralmakt av en viss maktandel alltid vil korrumpere seg, enten det manifesterer seg som fascisme, nazisme, kommunisme eller som et multinasjonalt, kapitalistisk selskap med verdensherredømme. Og det gjelder i minst like stor grad de som organiserer seg under den semittiske figuren Gud/Allah/Jahve.

Den semittiske kulturen, dvs. kristendom, islam og jødedom,  hører hjemme i midtøsten, hvor de selv må finne en levelig reformvei dersom de ønsker sekularisering.  Vi skal ikke bygge midtøsten i Norge.

Synagoge

I Norge bør vi slutte å tro at det å la semittisk kultur få forrang eller misforstått aksept har med human toleranse å gjøre. Det å la kultur fra midtøsten ødelegge norsk kultur er ikke humant! Det gjelder både statsreligion som kristendom, og i det små som toleranse av hijab/burka og spesialkost uten svinekjøtt, og å la jødene diktere vår utenrikspolitikk; De kristne får betale kjerka si sjøl, og muslimene får kle seg som folk og ta med seg matpakke om de ikke kan spise norsk kosthold i kantiner, og jøder får klare seg uten norsk bifall for sine forbrytelser mot menneskeheten.

 Det er ikke nordmenn som skal legge til rette for skikkene fra midtøsten, det er de som dyrker midtøsten-skikker som skal tilpasse seg norsk kultur med norrønt opphav og humant innhold. Det vil si at innvandrere må benytte norsk skole for barn som skal vokse opp i Norge, ikke skole med syrisk eller israelsk innhold og skikker. Også bedehuskulturer må bruke norsk, human skole, ikke kristne fundamentalistskoler. Kristusdyrkingen sin må de ta på fritiden, ikke på skolen.

Skole

En kulturell antisemitt er altså ikke imot menneskelivet til de med forkvaklede religiøse ideer, men er motstander av at de forkvaklede ideene med utspring i midtøsten skal brukes i norsk skole og offentlighet. Det å volde semitter skade er utenkelig for en kulturell antisemitt.  Det er en viktig distinksjon, som er viktig for å unngå å bli satt i bås med nazister. For sionismen har faktisk mer til felles med nazismen, i og med at sionistene aksepterer og promoterer tanken om at jøder er et Herrefolk med guddommelig gitte rettigheter til å annektere landområder og innføre apartheidpolitikk.

Og til slutt: Det som her er beskrevet som «kulturell antisemittisme» har et annet navn. Sionistene kaller det for antisemittisme for å skammeliggjøre sine motstandere. Derfor er det her tatt til motmæle mot denne hersketeknikken, på samme måte som homofile, feminister og afroamerikanere har gjort det: Ta det nedsettende ordet i bruk selv og gi det positivt innhold, slik som «homse, bitch, nigger».

Men altså: Det egentlige navnet på «kulturell antisemittisme» er HUMANISME.

Fjordmans frykt: En feig viking.

http://www.dagbladet.no/2011/10/27/kultur/debatt/marie_simonsen/fjordman/18787851/

Fjordman er kjent som en av Breiviks inspirasjonskilder, og er også blitt et symbol på paranoide vrangforestillinger, fordreining av statistiske data og konsekvente feilanalyser.

Men det gjør ham også lett til en hoggestabbe, samt at en del med tilsvarende dårlige analytiske evner vil kunne se på ham som en undertrykt profet.

Jeg tilhører jo de som vil bruke ham som hoggestabbe. Det må han nok innfinne seg med, i og med at han har brukt så mye energi på å få frem sitt syn.

Jeg vil likevel innlede med å si at det er svært aktuelt og riktig å bekymre seg på mange nivå i forhold til islams inntog i Norge. Av helt andre grunner enn de som Fjordman står for.  Problemet med både islam og økende katolisisme (spesielt fra Polen) er at humaniseringen og sekulariseringen av Norge bremses opp når andelen religiøse når et for stort nivå. I et demokrati medfører det at de får makt. Det vil igjen si religiøse fundamentalistskoler, sharialover, forbud mot kondomer og selvbestemt abort etc. Dette kan Fjordman med rette være bekymret for.

Men problemet er at han ikke er konsekvent. Når det gjelder trusselen mot humane, sekulære verdier så gjelder problemstillinger også våre egne kristne miljø. Pastor Åge Torp, Børre Knudsen, Anita Apeltun Sæle etc. er et større samfunnsproblem enn Mulla Krekar etc.

I liten utstrekning er inntog av andre kulturer bra, fordi det gjør at kristne må slutte med sin ideologisering av samfunnet. Humaniseringen i skolen har fått mye mere fart etter at vi fikk innvandring. Uten fjernkulturell innvandring hadde vi hatt tvungen kristendom i skolen på et mye høyere nivå enn i dag, hvor man så verdi i å f.eks. pugge salmevers. I dag kan man lære litt om natur og samfunn isteden.

Men nå til hoggestabben:

Fjordman ønsker å vite hvor i verden muslimer kan leve i fred med ikke-muslimske naboer. Det vet jeg det finnes mange eksempler på, men jeg vil likevel heller stille spørsmålet tilbake: Finnes det eksempler på at kristne over tid har kunnet leve fredelig med sine naboer? Jøder? Monoteistiske religioner har alltid vært brukt til krig og maktovergrep, inklusive den elendige kristne kulturarven som Fjordmann er så livredd for å miste.

Fjordman sier at de reelle ekstremistene er de som er tilhengere av ikke-europeisk masseinnvandring. Det har han rett i. Problemet hans er bare at det kun gjelder partiet Rødt, som ikke er representert på Stortinget og ikke har makt i Norge. Ingen politiske partier er for masseinnvandring, hverken fra Europa eller andre steder. Vi har svært streng innvandringspolitikk i Norge.

Vi har problem med tiden det tar å behandle asylsøknader, og vi har for slappe familiegjenforeningsregler. Vi har også et problem med at innvandrere klumper seg sammen, og ikke blir mere gjevnt fordelt.  Vi har også problem med brøyting av snø, flomstore elver på våren og så er mygg veldig plagsomt nær store vassdrag på sommeren. Men masseinnvandring har vi ikke et problem med.

Dersom Fjordman mener det er ekstremt at befolkningssammensetningen endrer seg (eller blir «fortrengt» som han sier det), så betyr det at de som har stamtavle langt tilbake i Oslo bør føle seg sterkt forulempet av nordlendinger, trøndere og vestlendinger, for ikke å snakke om alle samene, som har inntatt Oslo og fortrengt lokalbefolkningen!

For han tenker vel umulig på at det er hudfargen som er problemet? Å, nei, det er ikke noe rasisme her. Kun det at de stakkars Osloborgerne blir fortrengt og jaget bort av nordlendinger og muslimer. Snart blir det påbudt med bart i Oslo, siden det er så mange trøndere der!

Mange politikere er for flerkultur. Det er ikke det samme som multikulturalisme.  Det norske samfunnet tilhører den norske kulturen. Vår natur og våre ressurser forvaltes av norske interesser. Det betyr ikke at vi ikke kan ha gjestekulturer her. Det betyr heller ikke at alle innfødte nordmenn gå på ski.

Men vi har noen små multikulturalistiske innslag her i Norge, som vi burde gjøre noe med. Morsmålsundervisning skal vi ikke bruke ressurser på. Det må anses som hobbyen til gjestekulturer, ikke noe vår norske kultur skal ta ansvar for. Vi må ikke ha så stor toleranse for gjestekulturer at det gir store inngripen i vår egen kultur. Religiøs uniformering bør forbys, slik de gjør i Frankrike.  Vi bør ikke tolerere at f.eks. muslimske kvinner går hjemme uten å jobbe og lære seg norsk. Bosetter de seg i Norge så må de arbeide, og det uten religiøs uniform og ved å bruke vårt norske språk. Vil de ikke det, så bør de reise herfra. Da vil de ikke ha det bra her, og vi vil ikke ha det bra med dem her. Det er et tap for alle parter om de slår seg ned her uten å fornorske seg på et overordnet minimumsnivå. Et unntak kan være for kortvarig eksil, hvor hele oppholdet her vies opposisjonspolitikk mot et diktatur. Ikke nødvendig å gjøre seg norsk da. Men opphold i Norge som omfatter oppfostring av barn skal ikke tolereres på andre premisser enn på de norske, humane verdier.

Merk at det er innvandreres forhold til religion som avgjør om de kan tilpasse seg en norsk kultur eller ikke. Det vil også gjelde en katolikk fra Europa eller en Amish-bonde fra USA. For ikke å glemme ekstreme jøder fra Israel. Slik kultur må på ingen måte få lov å fortrenge norsk kultur i skole og gateliv. Det har i utgangspunktet ikke noe med hvor man kommer fra, men hvilke kulturelle valg man som individ tar. Individet har frihet, men de valg man tar får konsekvenser.

Som samfunn har vi plikt til å si klarere i fra om at vi ikke aksepterer alt av religiøse kulturer. Problemet er bare at våre egne kristne vil protestere på dette. Så paradoksalt nok så er det Krf og Frp som er de største garantistene for at vi ikke kan få gjort noe med ny-religioniseringen av kulturen, inklusive presset fra innvandring. Altså de partiene som antimultikulturalistene gjerne støtter seg mest til. De som vil gjøre noe med religionenes undertrykkelse er gjerne sosialdemokrater eller sosialister, og i en viss grad også i Venstre og Høyre. (Problemet til de borgerlige er at religionsfrihet er blitt blandet sammen med privat frihet, slik at kristenfundamentalistiske privatskoler for dem er blitt  noe positivt. Det gjør jo at vi er nødt til å likebehandle dem med Sharia-skoler etter hvert.)

Når det gjelder frykt for om norsk kultur skal overleve eller ikke, så er den ubegrunnet. For det første så vil norsk kultur leve så lenge mennesker ønsker å ha norsk kultur. Og dersom ikke nordmenn ønsker å ha norsk kultur en gang i fremtiden, eller ønsker å endre den vesentlig, så er det deres rett. Vi skal ikke tvinge dagens kultur på fremtidige generasjoner.  Vi har dessuten hatt flerkultur her til alle tider. Subkulturer som blitzere, Country-folk med cowboyhatt, bondekultur, samisk kultur, datanerder, fotball-hooligans etc. Det er et mangfold som vi er stolt av. Om man i tillegg får noen subkulturer fra Afrika eller Pakistan så er ikke det ødeleggende for norsk kultur. Tvert imot. Selv vikingene var svært åpne for andre kulturinntrykk og tok med seg det de syntes var kult. Resten gav de blaffen i. En fin innstilling, syns jeg.

Dessuten er det sånn at typisk norsk kultur er linket til et liv i et nordisk klima. Vår kulturs knytning til naturen vil aldri forsvinne. Norsk kultur vil ikke dø, uansett hvor stor innvandring vi har. Og dersom vi har selvtillitt og forsøker å leve slik vi føler det er riktig, så er det ingen andre kulturer som kan true oss. Verken den amerikanske, pakistanske eller kulturen fra Swaziland vil fortrenge norsk kultur, selv ikke om gjestekulturelle skulle bli i flertall! Norsk kultur er sterkest i Norge blant ekte nordmenn, uansett! Har du ikke tillitt til det, så er du feig og unorsk. Ingen ekte norsk viking tror at noen annen kultur skal fortrenge vår norrøne forankring. Selv 1000 år med kristenimperialisme har ikke fått meg til å tvile et sekund på at den norrøne kulturen er bedre egnet for oss her nord enn det ørkenlevesettet fra midtøsten som har forpestet mange nordmenn gjennom tusen år. Frem med fårekjøtt, svinekjøtt og øl, vi nærmer oss desember og da skal vi feire jól! Og, ja, andre kulturer må ta hensyn til det at vi nordmenn skal feire at solen snur. Det betyr IKKE at vi skal ta noe som helst hensyn til ramadan, pinsefeiring eller andre skikker fra midtøsten. De er ikke norske! De som vil feire sånne skikker får reise til midtøsten om de vil ha det autentisk. Her er det de norrøne skikker som er autentiske. Alt annet er like feilplassert som pinnekjøtt er det på Kanariøyene.

Vikingskipet Gaia