Tag Archives: monogami

Monogamiets årsak

VG bringer nyheter om forskning som antyder at barnedrap kan være en av årsakene til monogami:

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10105552

Det kan hende. Jeg tror også at omsorgsdeling er en viktig årsak, fordi menneskebarn er svært hjelpeløse som barn og skal tilpasse seg omgivelsene i en lang barndom for å bli et fungerende menneske. Altså det som gjør oss den mest tilpasningsdyktige arten, foruten mikroorganismer.

Dating

Par

Men jeg syns man må snevre dette inn til å gjelde seriemonogami. Det å fortsatt være to sammen når barna er voksne er ikke forklart med denne modellen. Og det er fordi det etter mitt skjønn i hovedsak er kultur som legger rammene for monogamiet. Ikke hovedsakelig biologi.

Vår biologi driver oss i flere retninger. Det gjør at vi som art også sliter mer og er mere ambivalent enn andre arter.

Vi tilhører pattedyrene, og som artikkelen sier er monogami blant pattedyr et sært fenomen. Det synes derfor naturlig at også vi har utgangspunkt i en polygam natur.

Swinging

Swinging

Men vi vet at monogamiet er den mest vanlige samlivsformen. Vi vet også at alle de store religionene og kulturene forherliger monogami. Vi vet at det er mye skam i mange kulturer ved å bryte monogame kulturregler, i utgangspunktet funnet på av prester og munker.

Men historisk sett er jo ikke monogamiet så gammelt. Her hjemme levde ikke vikingene monogamt. Og i bibelen var samliv skildret som polygami, frem til romerne fikk den omskrevet for å unngå problemer med arv i romerriket. Monogamiet er altså relativt ungt.

Monogamiet som institusjon er sånn sett definitivt innført for å kunne styre folks privatliv og å ha kontroll. Det er det liten tvil om. Dette er religiøse maktmenneskers påfunn.

Men vi har også biologiske trekk som gjør at monogami faktisk er mer naturlig for mennesker enn andre pattedyr. Vårt intellekt, vårt ego, vår kulturforståelse og vår hukommelse.

  • Vårt intellekt gjør at vi kan forstå komplekse sammenhenger og se oss selv i en mer objektiv sammenheng.
  • Vårt ego gjør at vi har en fornemmelse av en sjel, et jeg, som noe unikt og metafysisk. Vi fornemmer vår egen hjerne. Det gjør ikke andre dyr, såvidt vi vet, ihvertfall ikke i nærheten av samme grad.
  • Vår kulturforståelse gjør at vi lærer om hvordan andre lever og tenker, noe som har ført til både krig og utnytting, men også til alle våre fantastiske sivilisasjoner. Mye av nøkkelen ligger i menneskets språkevner, noe som har aksellerert da vi tok i bruk skriftsspråk.
  • Vår hukommelse er et viktig ledd i de tre foregående punkter. Det gjør at hvert individ kan utvikle seg og lære fra både sine egne feil og fra forrige generasjon.

Om vi da tar et pattedyr, som er et polygamt vesen, og utstyrer med forannevnte fire egenskaper, hva skjer da?

Jo, det er åpenbart at når man ser at samliv gir mange konflikter, så vil man forsøke å finne noen regler. Først tips og råd. Så moralske pekefingre. Så blir det en kultur, hvor andre løsninger blir tabu.

Skjult

Tabu

I den vestlige verden vil jeg si vi er i en brytningsfase, hvor vi er på vei å innføre flerkultur. Det vil si at vi fremover vil akseptere flere løsningsmodeller. Det finnes ikke ett sett samlivsregler lenger som er bedre enn andre. Men det finnes mange tips på ting man bør unngå og se opp for.

Når to mennesker møtes og forelsker seg, så er det definitivt biologiske faktorer som fører til tiltrekking. Det er hormoner som styrer mye av vår atferd i en slik situasjon, hvor vi samtidig forsøker å gjøre ting slik vår kultur sier at man har lov til.

Andre pattedyr ville glemt forelskelsen etter to uker. Det gjør ikke vi. Selv om hormonene faller ned til normale nivå over tid, så husker vi godt forelskelsen. At mange mennesker vil konservere den følelsen inn i et monogami, det er ganske naturlig.

Men det er like naturlig at noen ønsker å oppleve forelskelsens rus på nytt. Da snakker vi om seriemonogame. Det er på vei til å bli det mest vanlige i vestlig kultur.

Men vi har også flere varianter. Utroskap er et fenomen der man ønsker å både konservere og å oppleve noe nytt, og gjør det uten at ens partner kjenner til det.

Promiskuøsitet er også ganske vanlig. Det er altså folk som har mange seksuelle forbindelser, som har lite sammeheng med forelskelse og sjeleliv å gjøre, men mer med dyrking av det rent kroppslige.

Promiskuøsitet foregår både blant single og blant par. Blant par er det enten som en livsstil innenfor swinging eller polyamori, eller som utroskap hvor den ene part i et monogamt forhold ønsker å konservere forelskelsen, men oppleve masse kroppslig glede samtidig.

Om man ser etter blant mennesker, så vil man se at rent monogami faktisk er ganske sjeldent blant folk. Her er det altså ekstremt mye hykleri ute og går.

Jeg anser monogamiet som kulturevolusjonssteg ett bort fra det ustrukturerte barbariet som sannsynligvis rådde i ganske stor grad i førhistorisk tid frem til Romerriket. Evolusjonssteg to er seriemonogami. Her får man en del problemstillinger i forhold til «mine, dine og våre barn», som krever kompliserte regelverk og overgangsfaser, med mange stoler å falle mellom. Krever at man har et velferdssamfunn hvor det offentlige yter tjenester overfor hjelpetrengende, barn, eldre og syke. De som argumenterer for monogamiet mot seriemonogamiet har definitivt poenger, men problemet deres er at det strider mot menneskets natur. Vi er ikke monogame, selv om det er lettere å administrere (fordi man administrerer det selv, kun styrt av prestenes fordømmende pekefingre i samråd med Jante og Nabokjerringa).

Kulturevolosjonssteg tre har fjernet monogami som institusjon. Et barn har to foreldre, og de er to individer. De kan bo sammen eller ikke. Bo sammen med ny partner eller ikke. Bo sammen med tre partnere, bo alene med mange særboere eller intime venner  etc. Spiller ingen rolle. De har et ansvar overfor sine barn og overfor samfunnet. Samfunnet har ansvar overfor individer. Individet er fritt, men i en symbiose med samfunnet. Regelverk skal styre at det faktisk er en symbiose og ikke parasittisme den ene eller andre veien. Rettsstat med menneskerettigheter som grunnpilar skal sørge for dette.

Som nevnt i starten er sannsynligvis omsorgsdeling en av årsakene til at mennesket fant på monogamiet. Og omsorgsdeling er også grunnlaget for det moderne velferdssamfunnet. At samfunnet bidrar til det som monogamiet i utgangspunktet skulle være behjelpelig med, gjør at vi nå kan slippe på lenkene som fulgte med monogamiet. Til prestenes protester, selvsagt. Men etter hvert vil også de finne ut at de kan finne tolkninger som passer en polygam livsførsel, og det vil bli helt naturlig for folk. Monogamiet kommer til å virke steinaldersk for folk.

Kristendom

Kristendom

Så min konklusjon er: Mennesket har aldri vært monogamt. Det er bare religiøse som har fått oss til å tro det, ved historisk revisjon og motvilje mot forskning og ved «selvoppfyllede profetier» ved å innføre strenge tabuer og sosial straff for de som forbryter seg mot prestenes påfunn.

Advertisements

Ekteskap og sex

Jeg har sett at kristne og muslimer har kranglet litt om hvem som har minst nedverdigende seksualsyn, i kjølvannet av Trekant-programmet på NRK. Uten å ta den debatten videre, så la jeg merke til at kristne og muslimer sa seg enige om at sex hører hjemme i heterofilt ekteskap. Forskjellen lå i hvordan de så på seksualiteten i ekteskapet.

Trekant

Jeg er lite interessert i forskjellen mellom disse religionene, religionskrigen (og religionene i seg selv) syns jeg hører hjemme i midtøsten. Men jeg vil gjerne ta opp det som ligger bak det de er enige om. For i dette ligger mye av det som faktisk gjør islam og kristendom til perverse, undertrykkende og frihetsberøvende tankemåter.

For det første så sier de altså at sex skal være heterofilt. I det ligger selvsagt en fordømmelse av homofili, slik vi kjenner det fra historien og i daglig praksis i dag også, spesielt i land hvor ateismen har dårlige kår og politikere ikke holder prestene og mullahene tilstrekkelig hardt i skjegget. Dette synet på homofili er i seg selv nok til å si at religionene bør forlates på historiens skraphaug.

Photograph of Mahmoud Asgari and Ayaz Marhoni ...

Image via Wikipedia

Mahmoud Asgari og Ayaz Marhoni henges for homofili i Iran

Men også det med at sex hører til i ekteskap er fordømmende og nedverdigende. Hvorfor det? Mange sier det er romantisk og så fint at folk gifter seg. Joda, det er hyggelig at folk finner sammen og ønsker å være et par for resten av livet. Men problemet er hva de sier om alternativer, f.eks. barn født utenfor ekteskap, og folk med seksualdrifter som ikke passer inn i et A4-mønster. Det er greit å si at det er fint at gifte, heterofile par har fin sex, men det betyr ikke at alt annet er umoralsk.

Ekteskapet ble faktisk i utgangspunktet oppfunnet for å ha kontroll over arv, og var i så måte mest et juridisk påfunn. I dag har vi folkeregister med fødselsnummer, samt DNA-analyser. Vi trenger ikke ekteskapet lenger, juridisk sett. Det er sånn sett en ulogisk institusjon og en anakronisme. Men mange ser på det som romantisk og tradisjonelt, og syns derfor ekteskapet er fint, selv om de ikke tror på den fundamentalistiske, religiøse seksualmoralen som egentlig følger med.

Bryllup

Jeg er en mann med barn, og har ikke vært gift med barnas mor og kommer aldri til å bli det. Barna er da i henhold til djevlene innnen islam og kristendom «uekte bastardunger». (De eneste som ikke er ekte i mine øyne er religiøse. Å basere livet sitt på skriblerier som er flere tusen år gamle må være noe av det mest fiksjonelle og minst ekte som finnes. Så mine barn er ekte, og de religiøse lever tegneserieliv. )

Religiøse er i mine øyne onde mennesker, når de ser ned på mine barn på den måten. Ondskapen er som størst når de selv tror at de er gode.

Spørsmål om seksualitet innenfor ekteskapet er «en forsmak på paradiset» eller ikke har ingen betydning. De som tror på at sex tilhører ekteskapet (og dermed at annen sex er synd) er ondskapsfulle mennesker, når de sier at det også gjelder andre enn dem selv og skal være gjeldende samfunnsmoral. De får selvsagt velge sitt eget liv, men å si at andre er syndige fordi de ikke tror på samme, gamle dogmer, det er regelrett ondskapsfullt.

Det finnes vel ingen større idiot enn en som gifter seg med noen man ikke har hatt sex med, og tror at det automatisk skal bli et fint sexliv. Da vet man ikke hva sex er, om man tror at det er likt med alle og at alle har samme behov. Man respekterer ikke seksualiteten om man tar den for gitt og ikke tester før man forplikter seg.

Helt OK at noen velger å vente med sex til de er gift, men da kan de ikke påstå at de har respekt overfor seksualitet. Da er seksualiteten deres sett på som svært sekundært, tilnærmet bare for reproduksjonens skyld.

Mennesket er dessuten ikke skapt monogamt fra naturen, men monogamiet er et påfunn som til en viss grad kan forenkle følelseslivet og gi en kontinuitet som ble viktig etterhvert som bondelivet overtok for jegersamfunnene. Monogamiet kan altså være fint, men å holde det hellig basert på gamle bøker er ren stupiditet. De fleste i det norske samfunn er seriemonogame, som er et kompromiss.

De fleste religiøse innser dette etterhvert (men for sent), og er derfor så hykleriske at det renner av dem. De fremstår hellige, men driver så mye hor på bakrommet at kjønnssykdommene tyter ut av ørene på dem.
At HIV/AIDS er mange ganger mer vanlig blant katolske prester enn blant vanlige heterofile menn sier litt om dette hykleriet…