Tag Archives: hat

To år siden 22/7

«Hvordan har 22/7 endret deg?», spør VG i dag.

Før 22/7 så jeg på ekstreme meninger som taperes uttrykk, og forsøkte å overse det. Kommentarfeltene og bloggene med hat anså jeg å være religiøse og sosialklienters sutteklut fordi de ikke greier å passe inn og at de derfor lever i diverse fantasiverdener hentet fra mytologi, konspirasjonsteorier eller Bibelen/Koranen.

Hat

Stopp hat

Og slik ser jeg det fortsatt, men jeg ser nå at de har potensiale til å være farlige. Når mange nok tror på vanvidd får det kraft, jfr religionene. Breivik hadde aldri gjort det han gjorde uten sin menighet.

Islamister er livsfarlige, men også kristne og «odinist-ekstreme» som Vigrid og andre hyperekstremister er farlige. I Norge er vi vant med å leve i et rolig, lite land med nesten kardemomme-liv i forhold til andre steder. Misantropiske folk må heve stemmen for å bli hørt, fordi de blir mere kvalt av at så mange har det bra her.

Kardemommeby

Kardemommeby

De kaller det sensur, men hvorfor kosesnakke med noen som vil bytte ut denne virkeligheten som er bra for folk flest med en spekulativ ideologi tatt fra hodet på folk som tror på vanvittige konspirasjonsteorier, eller med «dokumentasjon» hentet fra religiøse myter (det vil si rene eventyr).

Dette er folk som ønsker å ødelegge samfunnet. Folk med personlige problemer, som ønsker å hevne seg på samfunnet. En slags taggere. Vi må slå tilbake.

Synd at det er folk som sliter vi må kjempe mot, men sånn er det blitt i velferdssamfunnet. Mange steder ville de bodd på gata, og ikke surfet på hat-blogger fra gutterommet eller sosialboligen.

Skam til alle som administrerer hatblogger og som skriver hatinnlegg i kommentarfeltene! Håper de sover dårlig. Det er ikke noe problem med forskjellige politiske meninger, men det er et problem med meninger som baserer seg på misantropi, dvs. menneskehat.

Dette tar jeg altså mer alvorlig etter 22/7. Det er ikke lenger bare eventyr i hodet på folk som kjeder seg, men har blitt et levende livssyn hos en del av de som føler seg mistilpasset.

Misantropi

Misantropi

Advertisements

Hatpropaganda

Hat

Stopp hat

Jeg kom over en fin Facebook-gruppe med tilhørende nettside som heter «Wipeout Homophobia On Facebook«: http://www.whof.net/

Det er en side mot homofobi og trakassering av homofile, men siden går også inn på hatpropaganda generelt. Jeg hengte meg opp i et fint utsagn: «NEVER confuse HATE speech with free speech – HATE SPEECH KILLS !». Altså at man ikke må forveksle hatpropaganda med ytringsfrihet. Det høres i utgangspunktet fint ut, men det reiser jo også noen spørsmål om definisjonene og en del filosofiske aspekter.

Mange av de fine ting i livet er fine fordi de er det motsatte av noe som ikke er fint. Mørke er mørkt, fordi det er det motsatte av lyst. Kaldt det motsatte av varmt. Og hat er det motsatte av kjærlighet. Og det vil gjelde motsatt vei: Lys er fint fordi det ikke er mørkt. Kjærlighet vil derfor også være knyttet til hat, så kjærlighet eksisterer fordi det finnes hat. Uten hat vil vi være likegyldig og ikke ha den sterke kjærligheten, er min påstand ut fra denne tankerekken. Så kanskje må vi tenke på hva er det de er glade i, de som hater? For det er faktisk det de er glad i eller lengter etter som definerer hatet….

Hat er i utgangspunktet ikke noe man kan feie under teppet. Det forsvinner ikke selv om vi jakter det , kaster oss over det og gjemmer det. Det er nok heller årsaken til hatet man må se etter. Da kan selve hatet og den hatefulle personen eller organisasjonen stå som eksempler på hvordan disse årsakene slår ut. Årsakene til betydelig hat varierer nok sterkt. Noe handler om tilhørighet (religion,  kultur, etnisitet, politikk, patriotisme), noe handler om svake karaktertrekk og personlighet, og noe handler om traumatiske opplevelser eller psykisk sykdom. Og mange andre årsaker.

Årsaker til hat

Årsaker til hat

Siden hat kanskje er uunngåelig for å kunne ha sterk kjærlighet vil det jo også kunne argumenteres for at det finnes positivt hat? Å hate edderkopper/slanger/kakerlakker gjør vel mange? Det å hate homofobi vil vel de på nettsiden WHOF kunne skrive under på? Å hate muhammedkarikaturtegnere vil vel radikale muslimer skrive under på? Å hate homofil praksis vil vel radikale kristne skrive under på?

God hates fags

God hates fags

Jo, hat er i en viss grad menneskelig, spesielt når man er presset i krig eller i (psykisk sett) krigsliknende tilstander. Det å si at en jøde ikke skal hate gasskammere, eller at en palestiner ikke skal hate Israel, det går bare ikke. Det er et forståelig hat. Vi må forstå det for å kunne finne løsninger på hatbaserte konflikter. Det er en viktig oppgave for politikere og FN, en oppgave som fortsatt ikke er løst i midtøsten.

Det mest brutale eksempelet på drepende hatpropaganda i nyere tid er fra Rwanda. Basert på etnisitet ble «kakerlakker» utsatt for et bestialsk folkemord uten sidestykke. At det eskalerte så mye har å gjøre med at hatet fikk definere premissene for logiske ressonnement. Og det er en viktig lærdom: Kan tilsynelatende logiske resonnement spores tilbake til en premiss som ikke er annet en hat, så er det heller ikke logisk. Det er samme «logiske» resonnement som nazistene brukte mot jøder («oss eller dem«). Rasister bruker denne «logikken» den dag i dag. Og God Hates Fags bruker små barn i sin avskyelige hatpropaganda mot homofile mennesker, med henvisning til «fakta» fra eventyrboken som kalles Bibelen.

Rwanda er langt borte, så det er lett for oss på utsiden å se at det hele baserte seg på hat, ondskap og irrasjonell massepsykose. Det å handle med bakgrunn i hat vil som regel slå tilbake, enten fort som en bumerang eller mer over tid, gjerne flere generasjoner. Det irrasjonelle overlever aldri på lang sikt.

Men kan vi lære noe av Rwanda? Ja. Akkurat de samme mekanismene gjelder i det vi kaller moderne samfunn. Som regel klarer ikke ekstremt hat å eskalere i moderne demokratier, fordi hatpropagandaen blir holdt nede av klokere resonnement. Ytringsfriheten gjør at kloke resonnement får innpass.

I den moderne multimedievirkelighet har ytringsfriheten i så måte blitt et problem såvel som en velsignelse. Det er en velsignelse at man kan unngå monopol på virkelighetsbeskrivelsen slik vi kjenner det fra Nord-Korea. Men det er et problem at de kloke resonnementer kan drukne i et hav av irrasjonell propaganda. Spesielt gjelder det for de som «syr sammen » sin mediehverdag basert på meningsfeller, og dermed aldri blir korrigert. De blir bare mer oppildnet og mer spisset i sitt hat jo mer de debatterer og leser/hører/ser.

Dette gjelder kristne som bare leser kristne aviser, ser på kristne TV-kanaler og kun omgås andre kristne. Samme med muslimer, andre religiøse og hos etniske minoriteter. Det positive for dem er jo at det styrker tilhørigheten og kanskje selvbildet for de som er i en minoritet. Men det negative er dersom et sånt minoritetssamfunn blir infisert av hatpropaganda.

Det var tilfelle for Anders Behring Breivik. Han fokuserte på hatet og oppsøkte det bevisst, som en narkoman oppsøker andre misbrukere. Det systemet som holder ytringsfriheten oppe og gir rom for motargumenter ble det system han hatet.

Hatskjorte

Hatskjorte

Vi bør alle spørre oss selv om hva vi hater, og om vi bidrar til å helle bensin på bålet på det som egentlig er eller kan vokse til å bli hatpropaganda. Det behøver ikke være hat på regionalt nivå som i midtøsten, men kan like gjerne være i det små. Hat som f.eks. resulterer i mobbing på skolen, i nabolaget eller på arbeidsplassen.

Og, ja, jeg vet at jeg selv har hat som jeg må holde i tøylene; Jeg mener dypt og inderlig at politisert religion er noe av det mest perverse mennesket har skapt på planeten, og noe som vi daglig må arbeide mot. Basert på overtro gir man makt til mennesker som får lov å bestemme. Det er galskap, og jeg mener det er basert på massepsykoser som vi må argumentere svært kraftig mot.

Men: Jeg må passe på å ikke argumentere for å hate de personene som er offer for de religioner som jeg mener er massepsykoser. De religiøse tror ofte at de gjør noe bra, og argumenterer dessuten ut fra tilhørighet. Å sørge for å argumentere ut fra rasjonelle, sindige og humane perspektiver vil sørge for at selv om jeg hater religionene, så vil jeg forsøke unngå å la argumentene få et menneskefiendtlig preg. Det er absolutt ikke lett, for jeg hater religionene av hele mitt hjerte.

Vi har alle vårt hat. Men er vi agressive i vår eksponering av hatet, så er det sannsynlig at vi egentlig har andre, personlige problemer. Mange er bare ubetenksomme (det vi kaller tullinger), men noen er svært bevisste i sin spredning av hatpropaganda, hvor målet er at andre mennesker skal få det vondt. Slik bevisst spredning av hat kaller man vanligvis for ondskap.

Playerhate

Playerhate

 

Men også ondskap har sin motsats. Den personen som er ond for noen, vil for andre være en helt. Så helter og onde mennesker er ofte de samme. Osama Bin Laden var både ond og helt. Samme med Mao, Hitler, Olav den Hellige. Når vi velger våre helter velger vi også vår ondskap.