Category Archives: Uncategorized

Klippefaste kanoner

Kanoner på dekk

En politiker får gjerne mer respekt om han/hun står klippefast på sin politikk. En som er krystallklar og aldri viker en tomme. Som aldri gjør hestehandler og aldri sluker kameler. Som står for det som er sagt, og som kan peke tilbake til at «det har jeg alltid sagt».
Disse politikerne har også et annet navn: Opposisjonspolitiker.

Politikk handler om å skaffe flertallsløsninger som er så nært den politikk du står for, men å samtidig ikke være så prinsippfast at ingenting blir gjort. En politiker skal vite hvor han/hun vil og kommer fra, men skal forsøke å justere kursen mot målet istedenfor å kun beskrive målet. En politiker som kun er opptatt av målet og ikke veien dit er farlig, men vil likevel kunne nyte stor respekt i deler av befolkningen (den delen av befolkningen som ikke forstår hva man ødelegger for å nå det hellige mål). Derfor må vi nok tidvis slite med at denne type politikere kommer til makta.

For et ansvarlig politisk parti vil en slik person være en løs kanon på dekk. Han/hun vil skyte uten å treffe målet, men lager betydelig skade på sitt eget skip og mannskap.

Klippefast

Klipper

De argumenterer ut fra det klippefaste og fremstår bunnsolide. I praksis er de særdeles elendige polikere. De burde heller gå over til frikirker, der folk liker å hylle tomme tønner som ramler og skramler mot usannsynlige mål.

Advertisements

Forby veldedighet, ikke tigging!

I debatten rundt tigging og sigøynere, har det befestet seg to forskjellige grunnsyn: De som ønsker å forby tigging, og de som mener vi ikke kan forby fattigdom men må ta tak i problemet med sosiale virkemidler.

Alle ser på det som et problem at offentlige knutepunkt er overfyllt av tiggere.

Sigøynere

Sigøynere

Forbud mot tigging vil klart kunne løse problemet for oss, men hva med dem? Noen sier at vi samtidig med innføring av forbud skal ha en offensiv i deres hjemland, enten med øremerkede ekstramidler eller gjennom EØS-midler. Andre (Frp) mener de får seile sin egen sjø.  Men et forbud er varig. Hadde ikke tiggerne vært her ville det ikke blitt noen øremerkede midler eller press på EØS-midler og EU. Hva med fremtidig nød for andre befolkningsgrupper? Ute av syne, ute av sinn!

Da løsgjengerloven ble opphevet i 2006 etter å ha vært gjeldende i 99 år skjedde to store sosialt merkbare ting: Bølge 1 var da den italienske mafiaen og nigeriamafiaen oppdaget dette, og oversvømmet Norge med nigerianske prostituerte. En del østeuropeiske prostituerte kom også hit, fra land som Albania, Bulgaria og Romania, når også russermafiaen oppdaget markedet. Dette er altså snakk om gateprostituerte, som anla en aggressiv markedsføringsprofil som var til betydelig sjenanse for offentligheten.

Prostitusjon

Sexhandel

Bølge 2 er tiggerbølgen av sigøynere, som nå er under debatt. Men hva skjedde med bølge 1?

Et forbud mot prostitusjon? Nei, det var aldri til debatt. Man så at problemet til disse var at de var fattige, at de manglet utdanning, kulturforståelse og språk til å jobbe i Norge. Dermed var det kun kroppen igjen de kunne selge. Og den kom de hit for å selge. Og det var et marked. Løsningen her ble at man angrep markedet istedenfor de prostituerte.

I dag er mye av den mest aggressive markedsføringen borte, men en god del av den er igjen på sene natterstimer når fulle mannfolks gangsyn er betydelig svekket av både mørke og alkohol. Prostitusjonen er her like mye som før, men har blitt litt mindre synlig. Det bøtelegges en del horekunder i ny og ne for å statuere eksempel, men det fungerer omentrent like dårlig som fartsbøter; Man slutter ikke å kjøre fort, men blir litt mer forsiktig på visse strekninger.

Så løsningen der har forsåvidt ikke løst noe, men det var i det minste ikke et direkte angrep på fattige kvinner. (Kun indirekte, ved å ramme markedet deres, fulle mannfolk).

Men hvorfor er det nå forbud mot tigging som debatteres? Hvorfor ikke forbud mot å gi til tiggere? Det er jo markedet som gjør at de kommer hit!

Et generelt forbud mot veldedighet vil selvsagt ramme viktige samfunnsfunksjoner, og bør være uaktuelt nå. (Selv om det på sikt ville kunne medføre at sosialtjenestene faktisk måtte få nok offentlige midler til å gjøre jobben sin, så ville det også kunne medføre økt kriminalitet og flytting av fattige fra gata til fengsel, som i USA).

Så her er det vel ganske åpenbart at forbud mot markedet og forbud mot fattigdom er dårlige løsninger.

Så hva utløste dette? Jo, opphevelsen av løsgjengerloven (kombinert med Schengen og annen globalisering av økonomi, tjenester, forbruk og folk.)

Mitt syn:

Forbud mot tigging og prostitusjon = Renovasjon.

Forbud mot å gi til tigging eller kjøpe sex = Renovasjon.

Gjeninnføring av løsgjengerloven = Fornuftig!

(Forbud mot løsgjengeri medfører at man ikke har lov å oppholde seg i Norge uten å kunne dokumentere arbeidsinntekt eller ha andre økonomiske midler for opphold i Norge. Uten slik dokumentasjon vil man måtte anta at tigging, prostitusjon eller kriminalitet er forsørgingsgrunnlaget. Videre gir en slik ordning også virkemidler for å fange opp uteliggere, gatenarkomane, illegale innvandrere, røverbander på innbruddsturne etc. Men det skal fortsatt være lov å tigge eller selge sex i sitt eget nabolag, så lenge det ikke er til sjenanse.

Løsgjengerloven ble opphevet av Venstres Odd Einar Dørum (justisminister) etter forslag fra SVs Inga Marte Torkelsen, og opphevelsen ble sterkt håndhevet av justisminister Knut Storberget(Ap), som blant annet forhindret Oslo bystyre i å vedta mottiltak. Altså står både borgerlig og sosialistisk side bak dette. Det er betydelig fare for at det har gått prestisje i dette, og at man dermed ikke ser at det er behov for å gjeninnføre en slik lovgivning før vi får svært omfattende sosiale problemer. Jeg vil i den sammenheng spesielt minne venstresiden og sosialliberalerne om at slike omfattende sosiale problemer pleier å medføre sterke innslag av høyreekstremisme og rasisme i samfunnet, som også gir politisk maktforskyvning på andre områder, som forsterker fattigdommen og igjen gir «behov» for mer høyreekstremisme (ond høyrespiral). Jeg tror derfor det er meget uklokt å ikke gripe fatt i problemet mens det enda er håndterbart.)

Star wars på Grønland!

Dagbladet rapporterer at skyting på Grønland skyldes «uoverensstemmelser i rommiljøet»:

http://www.dagbladet.no/2013/03/19/nyheter/innenriks/skyting/oslo/26285159/

Komet

Komet

I dette rommiljøet ser jeg for meg astrofysikere som hardnakket står på sin teori om kometers bane og blir utfordret av en oppkomling som har funnet svakheter i grunnformlene! «Det er feil bane!», roper den forsmådde astrofysiker, men blir ikke tatt alvorlig!

Formler

Formler

Etter at den avviste astrofysiker har tagget formler på veggen til bopelen til den mest populære astrofysikeren, blir det etablerte rommiljøet forbannet. Men det er ingen gentlemanstakter! Kamp på bare nevene! OK, R2D2 har ingen armer. Frem med lyssabelen! Ikke oppfunnet enda? Vel, gammeldags gønner får holde!

C3PO og R2D2

C3PO og R2D2

Kanskje de kan kontakte noen i miljøet av kortvokste. De kan kanskje skaffe gønnere? Nei, ikke thai-miljøet. Neida, ikke vietnam-miljøet heller. Dverger, for pokker! Æsj, nå måtte jeg si det forbudte ord. Vel, jeg får gå «under cover» til folk roer gemyttene.

Gimli den kortvokste

Gimli den kortvokste

Solarium og løsnese. Da likner jeg en mørkhudet. Likner, sier du; Jeg er jo da  mørkhudet. Neida, parerer jeg. Jeg er ikke mørkhudet, jeg er bare mørk i huden. Og denne løsnesen gjør at jeg likner mer en mørkhudet. Gjør en bred nese at du får mørkere hud, spør du? Nei, for pokker. Jeg likner en mørhudet når jeg har bredere nese. Skulle også hatt større lepper, men det er litt vanskeligere å få til. Gir store lepper mørk hud, spør du? Du lurer på om plastisk kirurgi av lepper da medfører mørk hud? Men for pokker! Det er ikke min mørkere hud jeg snakker om! Jeg snakker om at jeg likner en neger!

Løsnese

Løsnese

Uæææ! Forbrytelse mot menneskeheten! Jeg sa det hyperkriminelle ordet! Nå er det å søke bistand hos rommiljøet! Nei, ikke sigøynerne! Jeg trenger å flykte fra planeten!

PS: Denne bloggposten er fortsatt relevant: https://gruppepress.wordpress.com/2011/09/22/neger/

Island innfører «sharia»-lov, som første land i Europa!

Sagaøya

Sagaøya

Island vurderer å forby pornografi:

http://www.dagbladet.no/2013/02/14/nyheter/utenriks/porno/ytringsfrihet/teknologi/25764502/

Det er lett å skjønne at mange misliker porno. Spesielt å få pornografi klasket i ansiktet på tidspunkter hvor det er upassende. Porno kan være upassende!

Det er lett å skjønne at man vil at barna skal ha en skånsom tilnærming til nakenhet og seksualitet, og ikke få det råeste i fleisen som førsteinntrykk. Man må ta hensyn til barn!

Skjult

Skjult

Det er lett å skjønne at ekstreme pornovarianter vekker avsky blant de fleste. Visse ting er ulovlig i de fleste land (pedofili, zoofili, nekrofili), og det er bra.  Det som er ulovlig å praktisere på soverommet skal også være ulovlig å praktisere foran kamera. Men en del annen grov porno er klart over grensen for de fleste. Sadomasochisme, analsex, gruppesex, homosex og diverse fetisher. At mye innen porno mislikes av mange, er ikke rart. Men det å finne ut hva man liker og ikke, og hvor ens egne grenser går, det må faktisk hver enkelt selv finne ut av.

Det å ha et naturlig forhold til kropp og seksualitet er vel noe de fleste egentlig ønsker at samfunnet skal legge best mulig til rette for. Og her vil det selvsagt være store forskjeller med hva folk mener med «naturlig forhold til kropp». Noen vil i så måte hevde at pornografi korrumperer folks syn på kropp og seksualitet, mens andre igjen sier at det er tabuer og antipornografiske holdninger som ødelegger folks syn på sex, og at pornografi kan være en berikelse.

Naturlig kropp

Naturlig kropp

Jeg vil si at naturlig forhold til kropp innebærer å ikke skjemmes over sin egen kropp, det å tørre å utforske seg selv og sine drifter på en forsvarlig måte, og det å teste ut sin seksualitet uten å føle seg skitten. Altså bekjempelse av skam.

I Europa består dette i å bekjempe gammelkristelige tabuer. Kristendommen er den mest seksualfiendtlige kraften vi noensinne har hatt i Europa. Fra 60-tallet og frem til i dag har vi myket opp og bekjempet svært mye av den bibelske skammen som har rammet vår kultur. Vi som er blitt mer sekulære har fått et nytt syn på kropp og seksualitet ved å ta mer eller mindre avstand fra religionen.

Kristendom

Kristendom

Toppen for dette vil jeg anslå var på 90-tallet, og etter det har vi hatt et tilbakefall. Et tilbakefall vi er inne i nå.  Vi lever i en reaksjonær tid, enda vi faktisk trenger prograsjon videre for å komme over neste kneik.

Hvordan arter dette tilbakefallet seg? Jo, det er ikke lenger vanlig å sole seg toppløs, slik det var på 80-tallet. Ungdom, og spesielt jenter, vegrer seg for fellesdusjing etter gym på skolen.

Toppløssoling

Toppløssoling

Det er flere årsaker til at det er slik. Noe av det skyldes innvandring. Det er få innvandrere som kommer fra jungelområder og stillehavsøyer, hvor de trolig har et mer liberalt syn på kropp enn det sekulære vestlige verdier har oppnådd. Bortsett fra svensker, som i praksis er som nordmenn, så består innvandring grovt sett av katolikker og muslimer. Begge gruppene er notorisk opptatt av kroppslig ære og tildekking. Det er forsåvidt greit at de velger å dekke seg til, men problemet er at det smitter over på den generelle holdningen blant ungdom.

Burka

Burka

En annen årsak er høyredreining i politikken. Reaksjonære holdninger er i vinden, og det gir både ekstreme utslag (som kristenfascister som NDL og den kristne terroristen Breivik) og mer moderate standpunkter. Moderate høyrevridde standpunkt er eksempelvis at mange kvinner kjemper for retten til å være hjemme med barna istedenfor å jobbe. Det er en rett de allerede har, men de ønsker mer enn det. De ønsker å bli sett på som bedre enn de som jobber, og ønsker å stoppe velferdsordninger som gjør at vi kan ha likestilling og ha kvinner i jobb som bidrar til et egalitært samfunn.

Samtidig som kollektive ordninger har mistet status, har individualismen tatt over. Fellesdusj kan sånn sett ses på som en kollektiv ordning, en naturlig ordning for kroppslig hygiene på en rasjonell måte. Her ønsker man i dag individuell dusj, selv om man er i en kollektiv situasjon. Man anvender altså individualistisk tankegods i en kollektiv ramme, noe som da blir irrasjonelt.

Samtidig som tildekking i offentlighet har blitt mer vanlig, altså på gaten, stranden, fellesdusj, så har avkledning i andre situasjoner faktisk blitt mer vanlig. Det gjelder klart ekshibisjonistiske reality serier, som Paradise Hotel, samt bruk av digitale tjenester for massene, dvs nettsteder hvor man legger ut bilder av seg selv, videochat på nettet og mobiltelefon-applikasjoner som Snapchat og Instagram.

Snapchat

Snapchat

At man har mulighet for nakenhet i medier og gjennom samhandlingsteknologi er egentlig helt greit. Her er det kanskje noen som vil si at en del bør beskyttes mot seg selv og sine impulsive valg. Det kan være. Men det er egentlig noe man må lære seg selv.

Samfunnet har også hatt mye fokus på pedofili de siste årene. Det er selvsagt bra at det slås ned på slikt, men en konsekvens av det som tidvis kan sies å være hysteri, er at foreldre, spesielt fedre, er mye mer varsom med nakenheten i sitt private hjem enn før. Dette av frykt for at barn skal si noe om hans nakenhet på skolen eller liknende, og at det skal misforstås. Problemet her er at barn får mer inntrykk av nakenhet som tabu i dag enn før. Og det er egentlig leit.

Så samtidig som medier og kommunikasjon har blitt mer seksualiserte, så har altså folk privat blitt mere reserverte.

Jeg tror at forbud mot pornografi vil gjøre folk både mer reserverte og samtidig mer opptatte av det i det skjulte.  På en måte fint at man kan ha spenning og at ikke alt vises, men det bør folk få avgjøre selv uten forbud!

Så jeg ser på dette som et tegn i tiden, hvor vi går mot religiøs fundamentalisme. Det startet med oppslutningen til kristenfundamentalisten George W. Bush og Tea Party i USA, samt Al Qaida og islamisme rundt midtøsten.

Nå går Europa i samme grøfta og omfavner den reaksjonære middelalder.

Anbefalt blogg for skeptikere:

http://tjomlid.com/2013/01/08/nei-mobilstraling-er-fortsatt-ikke-farlig/

Kari mobber Jørgen og Torbjørn mobber Kari.

Kari Jaquesson

Kari Jaquesson slår tilbake mot kritikken her: http://www.dagbladet.no/2012/10/12/kultur/debatt/kronikk/fedme/overvekt/23840589/

Torbjørn Røe Isaksen(H) benytter anledningen til å slå et slag for politisk korrekt uthenging på Facebook: «»Alt fett har et navn» (?!) Jepp. Selv har jeg kalt magefettet mitt for «Kari». God helg!»

Torbjørn Røe Isaksen

Kari har et fint fokus på at normal kost og bevegelse er alt som skal til, og at problemet ofte sitter i hodet på den som overspiser. Kanskje traumer. Men det er ikke samfunnet som har tvunget i dem gatekjøkkenmat og nektet dem normalt kosthold og mosjon. Syns derfor det er ganske patetisk å mobbe henne for noe som egentlig er skolepensum, selv om jeg skjønner at det er «hevn» på vegne av den smellfeite Jørgen Foss.

Er det lov å kalle fotomodeller radmagre skjelletter, så må det være lov å kalle Jørgen et lass av fett. Det er begge deler usunne ekstremer, og Jørgen er talsmann for ekstremt feite mennesker og bruker sin posisjon til å gi samfunnet skylda for egen overvekt.

Jørgen Foss og Kari Jaquesson

Vi vet at fedme er et samfunnsproblem, så det er feil å fokusere ytterligere på at det skal skyves under teppet og at en spade skal kalles en trepinne med påhektet jernskive. Når man klager på antall mennesker på uføretrygd, så må man ha dette i bakhodet. Vi kan spise hva vi vil, men må ta konsekvensene selv.

Konsekvensen av selvvalgt feilernæring over tid er at man blir et lass av fett på uføretrygd. Det er fakta. Syns derfor ansvaret for dette må mye mer over på den enkelte. Å skylde på nøkkelhullmerket blir bare dumt, og det var det Kari ville frem til i utgangspunktet. Er helt enig med henne.

Denne er aktuell igjen, og jeg la på en kommentar nederst.

Gruppepress

Human-Etisk Forbund og Hedningesamfunnet har gått inn for å anbefale forbud mot omskjæring av mindreårige gutter:

http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=8625

Det burde være en selvfølge at man ikke religionsmarkerer barn. Det blir som å tatovere hakekors på små barn om man selv er nazist. Det sier seg selv at man ikke gjør en sånn ugjerning mot små barn.

 Det er et viktig og riktig skritt HEF tar, med å ta klar stilling til dette. Jeg mener det er første steg, for også religiøs uniformering av barn bør forbys. Dvs. at hijab og burka ikke bør være lov å tvinge barn til å gå med, selv om foreldrene tror på trollmenn som går på vannet og liknende.

Forbud innenfor tro er alltid et dilemma. Som ateist er det jo fristende å si at religion bør forbys i sin helhet. Men individet har rett til å tro på sin egen overbevisning, uansett om jeg eller andre…

View original post 68 more words

Reblogger denne for å få frem en kommentar på bruk av smykker (kors).

Gruppepress

Jeg ser at det norske Tro og Livssynsutvalget sannsynligvis går inn for at politi og dommere skal kunne bære hijab og annen religiøse uniformering, i tillegg til den offentlige uniformen de bærer i kraft av sin tjenestemannsrolle.

http://www.dagbladet.no/2012/01/16/nyheter/politikk/arbeidsliv/innenriks/hijab_and_politi/19811117/

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Utvalg-foreslar-hijab-i-politiet-6742316.html

Det er jo flott at man har personlig livssynsfrihet, men politi med hijab, turban, flosshatt etc blir som å sette prester fra KLM-sketsjer til å være politi. Det blir klovnestreker av uniformen.

Jeg har fra før av ingen respekt for religiøse uniformer, og ser på det som svært nedverdigende å skulle måtte forholde meg til en jøde, kristen eller muslim som representant for ordensmakten. Hva vedkommende er privat er uten betydning, men i sin rolle som offentlig tjenestemann skal han/hun ikke målbære en annen rolle enn sin tjenestemessige. Fokuset blir helt noe annet om fanatikerne får lov å gå med sine religiøse plagg. Da blir vedkommende en religiøs fanatiker…

View original post 654 more words

Reblogger denne i anledning 8. mars…

Gruppepress

Likestilling har i dag fått en betydning som de fleste oppegående borgere og politikere er enige i, selv om virkemidler for å nå målet er mer omdiskuterte. Det er ganske tverrpolitisk enighet om at man skal ha likestilling, med unntak av i enkelte religiøse miljø.

Feminisme er derimot blitt et politisert og betent ord. Det er i stor grad blitt knyttet til venstresiden i politikken. Der lever feminismen litt forskjellige liv. Det ene er den moralistiske feminismen, som hakker på det de oppfatter som salg av kvinnekropp. Den andre delen er «fagforeningsdelen», med lønnskamp og kvotering som hovedpunkter.

Feminisme er i utgangspunktet en krig mot patriarkiet, altså mannsdominans i samfunnet. En viktig krig. Men krigen er i hovedsak vunnet. Så feminister i dag er på en måte som zombier som virrer rundt etter det store slaget, og ikke skjønner at krigen er slutt.

Lønnskamp er i dag vunnet. At kvinner ikke har…

View original post 1 162 more words