Category Archives: Breivik

To år siden 22/7

«Hvordan har 22/7 endret deg?», spør VG i dag.

Før 22/7 så jeg på ekstreme meninger som taperes uttrykk, og forsøkte å overse det. Kommentarfeltene og bloggene med hat anså jeg å være religiøse og sosialklienters sutteklut fordi de ikke greier å passe inn og at de derfor lever i diverse fantasiverdener hentet fra mytologi, konspirasjonsteorier eller Bibelen/Koranen.

Hat

Stopp hat

Og slik ser jeg det fortsatt, men jeg ser nå at de har potensiale til å være farlige. Når mange nok tror på vanvidd får det kraft, jfr religionene. Breivik hadde aldri gjort det han gjorde uten sin menighet.

Islamister er livsfarlige, men også kristne og «odinist-ekstreme» som Vigrid og andre hyperekstremister er farlige. I Norge er vi vant med å leve i et rolig, lite land med nesten kardemomme-liv i forhold til andre steder. Misantropiske folk må heve stemmen for å bli hørt, fordi de blir mere kvalt av at så mange har det bra her.

Kardemommeby

Kardemommeby

De kaller det sensur, men hvorfor kosesnakke med noen som vil bytte ut denne virkeligheten som er bra for folk flest med en spekulativ ideologi tatt fra hodet på folk som tror på vanvittige konspirasjonsteorier, eller med «dokumentasjon» hentet fra religiøse myter (det vil si rene eventyr).

Dette er folk som ønsker å ødelegge samfunnet. Folk med personlige problemer, som ønsker å hevne seg på samfunnet. En slags taggere. Vi må slå tilbake.

Synd at det er folk som sliter vi må kjempe mot, men sånn er det blitt i velferdssamfunnet. Mange steder ville de bodd på gata, og ikke surfet på hat-blogger fra gutterommet eller sosialboligen.

Skam til alle som administrerer hatblogger og som skriver hatinnlegg i kommentarfeltene! Håper de sover dårlig. Det er ikke noe problem med forskjellige politiske meninger, men det er et problem med meninger som baserer seg på misantropi, dvs. menneskehat.

Dette tar jeg altså mer alvorlig etter 22/7. Det er ikke lenger bare eventyr i hodet på folk som kjeder seg, men har blitt et levende livssyn hos en del av de som føler seg mistilpasset.

Misantropi

Misantropi

Advertisements

Fritt ord

Fritt ords pengestøtte til  Peder «Fjordman» Nøstvold Jensens bokprosjekt vekker oppsikt og debatt.
Mange føler det som et slag i ansiktet, spesielt AUF. Det skjønner jeg.

Kulturminister Hadia Tajik støtter imidlertid tildelingen fra Fritt ord: http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10117786

Idehistoriker Kjetil Jakobsen har et velfundert motsvar:
http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10117976

Fritt ord gir her støtte til et antidemokratisk bokprosjekt, og det i ytringsfrihetens navn. Hvorfor støtte nyfascistisk hatretorikk? Er ikke dette det samme som å gi Fritt ords støtte til Mullah Krekar? Jo, innholdsmessig er det identisk.

Vidkun Quisling

Vidkun Quisling

Men det er ikke bare det som må vurderes. Vi lever i en tid hvor nyfascismen er i sterk vekst, hvor nazismen skifter ham og tar på seg nye klær og er i ferd med å skylle inn over vesten. I USA er verdisynet til Ku klux klan forkledd som Tea-party bevegelser, mens her i europa er det de nasjonalistiske og nazistiske bevegelser som får nye klær. Vi har deler av dette i Frp, men det er mest blant tilhengere og ikke så mye blant tillitsvalgte. Verre er det i Sverige, som har Sverigedemokratene som er et klart fascistisk part.

Og nettopp blikket til Sverige gir oss svaret på hvorfor det ikke er så galt å støtte Fjordman: I Sverige ville ikke Fjordman engang fått spalteplass i avisene. Der kveler de all debatt som går utenfor majoritetskonsensus. Og det har gitt et nasjonalromantisk fremmedfiendtlig rasistparti stor støtte i befolkningen.

Dit vil også vi komme, dersom vi gir Breivik rett i at den kompakte majoritet fortrenger de kloke, allvitende ungdommer som har sett lyset i bloggverdenen.

Norwegian Defence League

Norwegian Defence League

Å ta vare på demokratiet betyr at vi må slippe til uønskede elementer. Men det betyr også at vi må ha demokratiske virkemidler til å slå tilbake på dem med motytringer, og at disse virkemidlene benyttes flittig.

Er enig med Jakobsen i at Fjordman står for perverse ideer som ikke bør få innpass. Det er med demokratiske midler vi bør bekjempe hans ideer, så her er jeg enig med Tajik.

Og når alt kommer til alt: Når vi gir pengestøtte til at prester kan forfekte Johannes Åpenbaring til folk, og når imamer får støtte til å fortelle om og tilbe den pedofile profeten Muhammed, så burde det være uproblematisk å gi støtte til en som romantiserer riddere fra middelalderen i en imaginær borgerkrig han mener fortsatt pågår.

Kristendom

Kristendom

De får alle støtte for høyst imaginære fantasiprosjekter, og det har langt større konsekvenser at vi gir støtte til kirken og moskeer enn til eventyrfortellere med gutterommet som hovedarena.

NDL: Katolske Quislinger?

Jeg tar i denne bloggposten et oppgjør med NDL, og forklarer hvorfor de står på barrikadene for katolske polakker med fylleånde, i deres kamp mot avholdsbevegelsen Islam. Les hele, for poenget kommer etterhvert.

Norwegian Defence League

Norwegian Defence League

 http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10113727

Disse Quislingene i NDL våger kalle seg nordmenn. De er verken «menn» eller «norske». De er unorske, mentalt svake pingler som går seg vill i konspirasjonsteorier om feminister, muslimer, jøder og imaginære marxister. Deres redsel er deres egentlige fiende, og det er altså dem selv. De er sin egen fiende.

Stolt over det norske? Nei. Disse er stolte av å være forrædere, og intet annet. Disse er i nøyaktig samme kategori som ekstreme islamister. Håper de er klar over hvilket selskap de hører sammen med. Det største forræderiet er at de med sine handlinger aktivt lager et utrygt samfunn for alle våre barn å vokse opp i, både ateister, kristne og muslimer. Stolthet? Det ordet tror jeg ikke slike folk vet hva betyr.

Vidkun Quisling

Vidkun Quisling

Nå for tiden er deres største fiende islam. Andre tider er det andre minoriteter av en viss størrelse, men det spesielle i dagens fascisme er at den direkte knyttes til religion og ikke lenger direkte til etnisitet. Men fascisme er fascisme, og NDL er kun det. Fascister.

Ikke tolk dette som islam-vennlig fra min side. Jeg er selv islam-kritisk, men typisk for fascister er at de har slagside og er monomane: Mesteparten av kritikken mot islam er også gyldig mot kristendom og jødedom, men det nevner de ikke. Dette er nesten identiske religioner fra midtøsten, bare med litt annerledes kulturell innpakning. Jeg er svært kritisk til samtlige religioner, og mener det er massepsykotisk vrøvl. Hadde det dukket opp en enkelt muslim eller kristen og forventet å blitt tatt alvorlig, så hadde vedkommende blitt sperret inne på Dikemark. At de er mange og at det har lang historisk tradisjon er eneste grunn til at de ikke blir sett på som sinnsyke.

Så, ja, NDL har rett i at islam er sykt og absurd. Men det er jammen kristen-pisset de implisitt forsvarer også!

Korsfarer

NDL (og ABB) fremstår som kristenfascister. Moderne korsriddere. De har tatt parti med den ene religionen, den som faktisk er det største problemet i vår kultur. Ja, kristendommen har okkupert Europa i langt over tusen år og er et gedigent problem. Islam er i så måte et randproblem. Løser vi problemet med kristenifiseringen av Europa, så er samtidig islamiseringsproblemet løst. Da er statene sekulære uten religiøse lobbyister;  Religionene er et personlig anliggende, som verken skolen, staten eller NDL kan legge seg bort i, uansett om du sverger til jehovas vitner, ateisme eller salafisme som person.

Katolisismen er den sterkest voksende religionen i Norge. Katolisismen er den nest største religiøse gruppen, etter statskirken. 80% av befolkningen er med i statskirken. Av de 20% som ikke er medlem i statskirken er 55%  andre kristne, mesteparten katolikker, men nesten like mange pinsevenner også. Av de samme 20% er de resterende 45% i hovedsak likt fordelt mellom livssynshumanister og muslimer.  (Min kilde er SSB, og ikke en tilfeldig blogg med meningsytringer. Dette er altså fakta, som ikke kan tolkes.)

Katolikker

Katolikker

Om man da benytter tallenes tale, og ønsker å begrense fremmedartet religion, så er det kun en vei som er rasjonell i forhold til tallene: Å stoppe katolikkene.

Disse øker ekstremt i antall, og økningen skyldes i hovedsak innvandring av polakker. Når det gjelder kriminalitet er polakker en av de folkegruppene som stikker seg mest ut i negativ retning. Så om vi skal koble kriminalitet til innvandring og religion, så er det definitivt polakker og katolikker som er det aller største problemet i det norske samfunnet.

Anders B. Breivik forfektet katolisismen. Altså har også katolikkene den eneste terroristen på sin kappe i etterkrigs-Norge (om vi ser bort fra jødenes likvidasjon av kelneren på Lillehammer).

Så om NDL skal ha noe kredibilitet, så må de begynne med å stoppe katolikkene. De er faktisk et problem, mens avholdsbevegelsen Islam er omentrent like problematisk som pinsebevegelsen.

Marsjere i kulturfascistisk takt

Marsjere i kulturfascistisk takt

Men hvordan skal NDL stoppe katolikkene, når katolikkene faktisk er det disse folkene representerer? Korsridderromantikken er hentet rett ut fra den katolske mytologien. Den nazi-aktige fetishismen overfor symboler, uniformer og pomp og prakt er også hentet rett fra katolikkene.

Nå er det sikkert noen som mener det er urettferdig å sette ABB som frontfigur for katolikker, og å insinuere at polakker er forfyllede og kriminelle katolikk-fascister. Ja, det var poenget. Det er like urettferdig og feil som det NDL og SIAN holder på med. Man kan bare ikke generalisere på den måten. Det er feil, feil, feil!

Dataspill, vold og horer.

Kommentator Joakim Lund i Aftenposten forsøker i en kronikk å flytte fokus i spilldebatten over fra vold til stereotyper. Spesielt mht negativt kvinnesyn og homofobi.

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Horer-og-reale-mannfolk-6959460.html

Jeg skjønner at det kan være aktuelt. Vi har Breivik, og vi har antifeministen Eivind Berge som eksempler på forskrudde mannssjåvinister. Poenget til Lund er at dataspill har stereotype roller, negativt menneskesyn og at spillerne oppdras til å ta inn over seg dette menneskesynet. Videre at publikum og utviklerne i denne genren er unge menn.

Berge

E. Berge

Spill er laget for å være stereotypt og overdrevet. Det er poenget med spill. I tillegg skal det være «kult»; Litt som i filmbransjen. Så stereotypien og urealismen er noe man til en viss grad må akseptere. Det gjelder hele underholdningsbransjen. Også motebransjen anvender kropper som få vanlige folk har: De er mer som karikaturer.

Dette gjenspeiler seg i fordelingen av genre og innhold for kjønnene. Menn foretrekker karikaturer av deler av seg selv, og kvinner det samme. Kvinner søker i større grad «sosialporno«, som Frustrerte Fruer og  Grays anatomy, mens menn søker mer visuell porno og actionspill. Både kvinner og menn er selvsagt mye mere moderate enn de karikaturene de underholder seg med.

Sosialporno

Gray’s anathomy

Jeg tror ikke på at spill og film i seg selv former holdninger. Jeg tror at folk har med seg sine holdninger fra før, fra familie og venner, formet av sine oppvekstvilkår og oppdragelse. I noen grad kan medier forsterke allerede «fordervede» holdninger, men de skapes ikke. I den grad vi har noe som virkelig forsterker holdninger i dag, så er det sosiale medier. Der inngår man allianser og eksklusive klubber, og man får et publikum. I den grad det gjelder spill, så er det de spill med sosiale funksjoner. Som World of Warcraft.

I noen tilfeller kan stereotypene virke inn på sinnet, og det er i de tilfeller hvor barn og unge mangler rollemodell av samme kjønn. Det gjelder mest unge menn, som mangler far. Det kan man motvirkes i skolen ved å bli kvitt en del av «matriarkiet» der, og ellers bør enslige foreldre passe på å ha et nettverk med positive rollemodeller av motsatt kjønn. Det er ikke spill og film som gjør dem til asosiale macho-mammadalter uten dametekke, men oppveksten generelt.

Massamorder

Kinomassakre

Jeg tror nok at grandiose voldsutøvere (de som står bak massakre) i tiden før ugjerningen har søkt mot arenaer hvor de har kunnet spisse sine tilbøyeligheter. Men jeg tror ikke tematikken i voldelige og stereotype dataspill eller realismen man får med moderne teknologi er det som kan klandres. Det er så utbredt bruk av dataspill blant særlig unge menn, at vi hadde hatt langt flere massakre om spill var årsak. Det er mere unormalt å ikke spille slike spill enn å spille dem. Det er hat eller frykt som får noen til å ty til våpen. Om man trener opp reaksjonsevnen i en skyteklubb eller i et dataspill er forsåvidt det samme. Hovedformålet med å produsere et dataspill er å lage noe kult, som de tjener penger på. Ikke ulikt filmindustrien. Så de lager det som folk kjøper.

Noe mer alvorlig er egentlig strategi og rollespill, hvor en fiksjonell verden blir en sosial arena. Det er i beste fall ment som eskapisme, hvor man kan gå inn i en annen verden og ta en velfortjent pause. For de som blir «spillegale» så blir denne verdenen viktigere enn den ekte verden, og den tar etterhvert så mye tid og energi at det som finnes i den reelle verden (familie, venner, skole, jobb) ignoreres.  Dette finner man nok også i rene sosiale medier som ikke er spill, f.eks Facebook. For noen er Facebook mer viktig enn familie og venner, og det er jo et paradoks siden poenget egentlig er å pleie mer kontakt med nettopp familie og venner.

Fjesbok

Facebook

Om man får et publikum i den virtuelle verden som dyrker samme hat, og som konstruerer paralleller til den virkelige verden (konspirasjonsteorier, f.eks.), så kan man bli mentalt dyttet utfor et stup. Man skal ikke se bort fra at så var tilfelle med Anders Behring Breivik. Kanskje er han svært knyttet til det publikumet han ser for seg i den virtuelle verden? Jeg mistenker det. Jeg mistenker at han lever og ånder for den virtuelle applaus.

En frontlinje-soldat må trenes til å se på fienden som farlige objekter. Dehumanisering av fienden er da viktig. I et humant, sivilt samfunn er samme teknikk farlig. Et paradoks er at i de dataspill hvor det er sterk grad av dehumanisering av fienden, så vekker det liten oppsikt: Å skyte maur-liknende romvesen vekker ikke mye harme, spesielt om de eksploderer istedenfor å blø. Mens der hvor fienden viser menneskelige trekk så vekker det flere reaksjoner. Jo mer menneskelig fienden er, jo mer «pepper» får spillet.

«Grand Theft Auto» fikk f.eks. mye kjeft, fordi man der kunne bruke vold mot tilfeldige mennesker på fortauet. Gjorde man det, så kom politiet; Egentlig var det et av de mest korrekte spillet som er laget. Man stod overfor valg, og fikk konsekvenser av valgene. Men det ble fremstilt helt feil av spillkritikerne. Akkurat samme i voldsdebatten i filmer på 80 tallet; Filmer der offeret blødde ble forbudt eller klippet til det ugjenkjennelige, mens filmer der de sloss uten ett blåmerke fikk passere. Helt motsatt burde vært praksis: Vold gir konsekvenser, og det bør ikke kamufleres.

Grand theft auto 3

GTA3

Reaksjonene mot film og spill er menneskelige, emosjonelle reaksjoner, og ikke alltid rasjonelle; Man reagerer på at søte selunger blir raskt og kontant drep. At en slimete torsk kveles sakte til døde, det reagerer derimot ingen på. At vold frastøter er jo egentlig positivt, så vi bør vel heller få frem den kamuflerte volden enn å kamuflere enda mere?

Når det gjelder kvinnesyn kan det parallelt sies at det er bedre at det sies «sug meg, jævla hore» av en fordervet karakter, enn at en pen mann i slips sier at kvinnen passer best på kjøkkenet. Og det blir ikke noe bedre å si «jævla afroamerikaner» enn «jævla neger». Kamufleringen gjør bare at de dårlige intensjonene får leve videre mer ubemerket.

Når brutale antihelter på film og spill har negativt kvinnesyn, så er jo det litt fordi det er en antihelt som egentlig har en pill råtten personlighet tvers igjennom. Og det er jo bedre enn at en «snill» gutt skyter og utøver vold? Og få har vel lyst å bli som de macho-dyrene i actionfilmer og spill? Så det er et mye større problem det velkledde folk med autoritet sier, tror jeg.

Det som er problemet er de som utvikler antisosial atferd. Om de gjør det i dataspill, studier av koranen/bibelen eller langt inni skogen blant «tusser og troll», det gir forsåvidt samme problem; For å fungere i samfunnet må man delta i det, og ikke leve hovedsakelig i fiksjonelle verdener.

Og problemet gjelder jo ikke bare de som blir massedrapsmenn. Gjelder også de som tar selvmord og de som kaster bort mange av sine beste år i et muggent gutterom. Og de som blir homofobe, antifeministiske bloggere.

Men selv om disse forskrudde menneskene åpenbart er enten gale eller har meninger som er helt hinsides siviliserte samfunn, så har de likevel et lite poeng:

Samfunnsdebatten kan virke ekskluderende på en del mennesker. Selv om den er mer folkelig nå enn den kanskje noensinne har vært, så er det fortsatt mange tendenser til elitistisk tenkning. Akademikere, politikere og journalister med elitistiske tendenser er ofte skyteskiver for de som blir tråkket på. Og paradoksalt nok så står de som blir tråkket på ofte for et enda mer elitistisk menneskesyn, med kraftig definert hierarki og ære, men i et annet mønster enn det som har blitt til i demokratiseringen av samfunnet. Nettopp demokratiseringen av samfunnet er også noe som de betråkkede har tungt for å godta. Derfor tror de ofte på konspirasjonsteorier. Det at vanskelige sammenhenger er tilfeldige eller resultat av kompromisser synes vanskelig å forstå. Dette henger også litt sammen med monoteistisk tenkning; At det er en enkelt kraft som styrer og kan beskyldes, mens virkeligheten i realiteten består av et mylder av krefter i alle slags retninger.

Demokratisering

Demokratisering

Det at mange finner heder, ære og verdighet i subkulturer kan være greit, men det blir et problem dersom subkulturen definerer andre subkulturer eller majoritetssamfunnet som fiender.

Og det gjelder ikke bare mannssjåvinister som Berge. Det gjelder også mannshatere som kvinnegruppa Ottar. De har like forskrudde meninger. Skal vi skylde på sosialpornoen de er oppdratt med å se på? Kommunistpropagandaen de har fått fra sine omgivelser? Nei. De må selv ta ansvar for sin galskap, og ikke forvente å bli tatt seriøst. Slik som Berge heller ikke kan.

Kvinner skal tie

Og så skal vi huske en ting: Den største årsaken til negativt kvinnesyn er religion. Horebegrepet har virkelig fått en oppsving etter at vi har fått flere muslimer i samfunnet, som kan forsterke de kristnes allerede negative kvinnesyn. Går vi til kamp mot religionene, så kan vi få litt mere fornuftige menneskesyn og idealer!

Frp og landssvik

Ap og Frp har et dårlig forhold, og usaklige karakteristikker hagler mellom disse partiene ofte. Det får vi leve med.

Ap og Frp

Ap har hatt mye regjeringsmakt opp gjennom tiden, og har nok dermed også norgesrekord i valgflesk og løftebrudd. De har også norgesrekord i suksesser. Mange suksesser er egentlig forlik med andre parti. Og mange løftebrudd skyldes forlik med andre parti. Vi må nok leve med dette også!

Men det siste i form av usaklige karakteristikker kommer fra Frps Johnnny Wæhler. Han anser det som landssvik av Ap å ikke makte å innføre sitt partiprogram mht sykehus og kreftbehandling. Han mener dette er like alvorlig som massakre av ungdommer og bombing av Oslo sentrum. Dette kan vi ikke leve med!

http://www.dagbladet.no/2012/02/13/nyheter/innenriks/politikk/anders_behring_breivik/fremskrittspartiet/20215312/

Valgflesk

Å kritisere uinnfridde valgløfter kan være helt på sin plass, og jeg ser at dette er en såpass gjentagende og kjedelig øvelse i politikken at man kanskje vil sette det på spissen for å få litt blest. Jeg tror nok uansett at folk er såpass lei av slikt at dette bidrar til at folk mister interessen for politikk, og ekstreme usakligheter kan ikke lenger ses på som et friskt pust i en steindød debatt om hvem som ikke gjorde hva.

I et demokrati er det nemlig slik:

For at Ap skal kunne innføre sitt program, så må Ap ha 50% oppslutning (eller 75% oppslutning for å gjøre om grunnloven). Når Ap faktisk mangler 15-20% på å ha dette flertallet, så må de ha støtte fra andre i stortinget. I noen tilfeller får de det, i andre tilfeller så må punktet i programmet justeres slik at andre kan støtte det. Hestehandel, sluke kameler og andre uttrykk brukes her. «Politisk håndtverk» kaller man det å klare å få gjennomslag for sine standpunkt, spesielt om det er en vanskelig sak med stor kontrovers.

Demokrati

Vi lever heldigvis ikke i et diktatur, så det er sånn sett bra at politiske partier i Norge ikke klarer å få igjennom alle sakene i sitt partiprogram.

Punkt to på Frps klageliste er når Ap får igjennom saker. Da anser Frpere det som et uttrykk for kommunisme og kameraderi. Jeg antar at Aps klappjakt på kommunister på 70-tallet også var kommunisme… Og overvåkningen av kommunister som pågikk langt inn i 90-tallet. Tror ikke Frp skjønner hva kommunisme er.  Ap ble motstandere av kommunisme på 1920-tallet, og har stått i bresjen for antikommunismen hele veien etter det.

Kommunisme

Kameraderi og habilitet er en mer riktig kritikk, og det må en opposisjon alltid være på vakt mot. Det ser vi i Ungarn i dag, hvor høyrenasjonalister utnevner sine egne i hele domstolsapparatet (http://www.vg.no/nyheter/utenriks/eu/artikkel.php?artid=10069398). George W. Bush gjorde også det samme i USA. Og det samme gjorde Saddam Hussein i Irak. Kameraderi og maktmisbruk har man alle steder hvor makt sentreres. Det er ikke det samme som kommunisme! Det er en form for korrupsjon. Ap hadde nok en del av dette tidligere, men jeg oppfatter det slik at dette er mye bedre nå, men at mange andre land sliter mye mere med dette, uavhengig av hvilket politisk parti som sitter ved roret. Ap er kanskje heller redde for å utnevne sine egne, fordi de vet at de får pepper med en gang på grunn av sine tidligere svin på skogen….

Kameraderi

Så dette viser at uansett hva Ap gjør så vil de bli kritisert av Frp’ere. Enten fordi de får ting til, eller fordi de ikke får ting til. Til sammen så viser dette at Frp er usaklige og ikke aner hva de snakker om.

Men når vi først er inne på landssvik: Frp står for en politikk hvor de ønsker å selge nasjonal eiendom og naturressurser til private. Det vil si at f.eks. Fjordkraft kan bli eid av en Saudiarabisk prins. Kan noen si meg hva som er mest landssvik? Å jobbe for å beholde nasjonale arbeidsplasser (både for etniske nordmenn og svensker, polakker og ghanesere), eller å gi bort ressursene til en utenlandsk kapitalist?

Sheik Mansour bin Zayed Al Nahyan

I England er selv «nasjonalhelligsdom» som fotballklubber gitt bort til utlendinger: http://pub.nettavisen.no/nettavisen/sport/fotball/england/article1283244.ece

Er det «kulturmarxistene» som har gitt bort fotballen i England til Sheik Mansour bin Zayed Al Nahyan og andre utlendinger? Nei, det er markedsliberalistene! Altså Frps svirebrødre!!

I Norge hadde vi Gro Harlem Brundtland. I England hadde de Margareth Thatcher. Hvem av disse var det som solgte landet sitt til utlendinger? Det var Thatcher. Det samme hadde vi gjort med Carl I. Hagen ved roret.

Thatcher

Vi solgte nettopp TV2 til danskene. Det kan bli solgt videre. Kanskje til en som synes at TV-sendinger bør reflektere sharia-lover? Har Frp tenkt på dette? Hvem satte seg imot dette salget? Næringsminister Trond Giske fra Ap. Jeg antar at Frp mener at Giske er kulturmarxist, som ønsker at «Ap skal styre innholdet i TV2». At Giske faktisk bryr seg om nasjonalt eierskap, det er uviktig for Frp. Og de snakker om landssvik!!

Om det finnes en skala for landssvik for politiske partier, så ligger Frp øverst på denne skalaen. Kun Nasjonal Samling er verre, men de ble begravet da Quisling ble henrettet for landssvik.

Breivik er en landssviker, og jeg tror jammen jeg drister meg til å si at Johnny Wæhler er en landssviker. Kan ikke se at noen annen kategori passer bedre. Usaklig? Kanskje. Men på sin plass? Definitivt!

Råttent eple

Spark guttene ut av gutterommet!

Anders B. Breivik «fikk lov» av sin mor å spille rollespill 12 timer om dagen istedenfor å jobbe.

ABB

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/02/09/psykiater-mener-breivik-var-spillemisbruker

Oppskriften på å bli en taper er å bo enten for kort eller for lenge hos mor. Noen tapere blir annerledes enn andre tapere….

De som rømmer hjemmefra tidlig i tenårene har store farer for å ende i rusmiljø og generelt mislykkes i forhold til skolegang og arbeid. Dette er velkjent og det finnes mye støttevirksomhet for å avhjelpe dette, både i det offentlige skole- og sosialapparat, i eventuelt nettverk/familie rundt vedkommende og i frivillige organisasjoner.

De som bor hjemme for lenge har i beste fall blitt sett på som stakkarslige. I tidligere tider så ble slike bygdetullinger. De var ofte litt tilbakestående, og en del av dem var nok egentlig lettere psykisk utviklingshemmet.

Otto Jespersens "Birger".

Det finnes mange i dag som bor på gutterommet fordi de ser på det som gunstig. De får mor til å vaske klærne og servere mat, og kan bruke sin egen tid til egne sysler, om det er øldrikking med gutta-boys, skriving av den ultimate samtidsroman, heltids dataspill eller videreforedling av konspirasjonsteorier.

Felles for de fleste som bor hjemme i voksen alder er at de har en mor som stiller opp for dem. De har nok en mor som ikke skjønner dem, og som ikke ser «verdien» av å skrive på denne romanen, spille dette spillet, være med gutta-boys eller skrive rasistiske konspirasjonsteorier. Og de har en mor som går med på at hun er dum og at sønnen vet bedre.

Det er på tide at disse mødrene tar seg sammen og hiver ut sønnen sin!

World of warcraft

Mødre gir unge, produktive menn lov å kaste bort flere år av tiden de burde bruke til etablering av eget ståsted i samfunnet, og tiden brukes isteden på vansinn og perfeksjonering av det antisosiale de i utgangspunktet sliter med. Jo mer tid de tilbringer med mor, jo dårligere går det. Dette er farlige bjørnetjenester!

Etter videregående bør alle ut fra barndomshjemmet. De kan eventuelt betale markedsleie dersom de går skole i nærheten, slik at de slipper å leie. Men om de ikke går på skole bør enten sosialen eller den unge mannen selv ordne opp. Mødre må si stopp!

Emotions of Chuck Norris

Det er misforstått at en god mor hjelper sin sønn ved å la denne bo hjemme. Det er ingen god mor som serverer en voksen sønn mat på daglig basis. Det er ingen god mor som lærer opp sønnen til å ikke ta ansvar for egen økonomi og velferd. Velferd er noe man skaper, ikke noe som blir servert!

Hvorfor mødre? Det er litt kjønnsforskjell og litt tilfeldighet. Tilfeldigheten ligger i det at barn som regel bor hos mor ved samlivsbrudd. Derfor er det mor som får problemene med den antisosiale atferden som kan vise seg når sønnen mangler maskulin rollemodell, spesielt siden kompenserende nettverk som skole, barnehage og omsorgsvesen i hovedsak er et matriarki hvor få maskuline roller er å finne.

Kjønnsforskjellen ligger i det at menn oftere ikke aksepterer at sønnen er en stakkar som ikke klarer å ta vare på seg selv. Menn vil i mye større grad enten stille krav, eller gi faen og overlate alt til mor. Kvinner har nok oftere enn menn en innstilling om at «det ordner seg nok, dersom de får kjærlighet, omsorg og tid på seg».

Gutter som er oppvokst med far har hatt maskulin rollemodell, så disse er mindre utsatt for antisosial atferd hvor man tar til seg fiksjonelle maskuline roller, slik som Breivik har gjort ved å vokse opp hos mor.

World of warcraft, Chuck Norris.

De som er oppvokst med god kontakt med både mor og far vil alltid være de som er mest sunne i hodet. Foreldrene kan gjerne være skilte, men hovedsaken er at kontakten er god mellom mor og barn og far og barn, og samtidig at mor og far ikke bruker barnet til krig mellom seg.

Det vil være galt å skylde på World of Warcraft eller Chuck Norris for at gutter utvikler atferdsproblemer. Det er også feil å skylde på mangel på «kristne verdier» og fokus på ekteskap som familieinstitusjon. Dette handler om at man ikke stiller krav til guttungene, og ikke gidder å følge dem opp med «spark i baken».

Så til alle foreldre med voksne barn hjemme: Still krav! Ikke la dem synke inn i antisosial atferd! Kast dem ut, spesielt om de er vrange, avvikende og har liten positiv sosial omgang med andre. Jo mer trøblete det er å kaste dem ut, jo viktigere er det!

Breivik representerer ikke meg, men Elling og Quisling!

Anders B. Breivik påberoper seg i fengslingsmøte 6/2-2012 å representere det norske urfolk. Det han sikter til da er norsk kulturarv fra før 1975, samt raserenhet.

Breivik 6/2-2012

http://www.dagsavisen.no/samfunn/krever-umiddelbar-loslatelse/

Det han savner, kulturen fra før 1975, er Gerhardsen-perioden, hvor alle var enige om å bygge landet, samt at all informasjon var i svart/hvitt på NRK. Man måtte fortsatt be bordbønn på skolen, og homofili, Monty Pythons Life of Brian, selvbestemt abort etc var forbudt.

Einar Gerhardsen

Etter den tid har vi fått pizza, pasta, ris, kebab og sushi. Vi har fått farge-TV, flere kanaler, internett og en lang rekke frie yrker. Såpass fritt at man kan gjemme seg bort på en gård eller på en hybel hos mamma i flere år og bruke all tid på konspirasjonsteorier fordi man er seksuelt avvist og følelsesmessig avstumpet.

Før 1975 hadde han vært nødt å finne seg en jobb! Det er nesten det eneste positive med å gå tilbake i tiden, slik jeg ser det. Vi har det mye bedre i dag, og det fordi utviklingen har gått fremover. Den har blitt båret frem av Gro Harlem Brundtland og Kåre Willock, sånn i hovedsak. Disse to myket opp og gav oss frie valg på en del vesentlige områder, selv om de var politiske motstandere. Men i hovedsak så fulgte de bare det som var vanlig samfunnsutvikling i landene rundt oss.

Gro og Kåre

Så Breivik kritiserer sånn sett ikke arbeiderpartiets politikk, men den normale samfunnsutvikling.

Sånn sett så representerer Breivik en invers Elling. (Ingvar Ambjørnsens Elling forgudet Gro, og tolererte ikke at andre sa noe stygt om henne. Breivik har inntatt et like irrasjonelt syn, bare motsatt.)

Elling

Meg bekjent er Breivik en mislykket vestkantgutt i Oslo. Urnordmannen kommer typisk ikke fra vestkanten i Oslo. Sannsynligvis er jeg mer urnordmann enn Breivik. Jeg har gått på jakt i den norske fjellheim, jeg har fisket i elver, innsjøer og ytterst i havgapet. Som en ekte viking har jeg reist og sett verden og forskjellige kulturer og folkeslag. Jeg har tatt utdannelse og har et yrke som er OK betalt og som andre folk har glede av hver dag. Og jeg har utført min førstegangstjeneste for å beskytte nordmenn og verden mot Quislinger som Breivik!

Quisling

Jeg ønsker ikke at et feigt krapyl som Breivik skal få kalle seg urnordmann. Dette er ingen urnordmann, og knapt en mann overhode. En som skyter ungdommer i ryggen er ingen mann.

En annen ting som er verdt å ta vare på fra før 1975, er det norske synet på
Quisling .Vi urnordmenn skal sørge for å ta vare på denne kulturen. Synd for deg, Breivik. For du er ingen urnordmann, og får ikke være med oss andre på å ta vare på denne kulturen.

Til kamp mot Krfs Gud!

Kristenfundamentalisten Per Haakonsen har holdt et foredrag for Krf, hvor han hevder at Breiviks massakreUtøya var Guds verk. Gud ønsket med dette å straffe Arbeiderpartiet fordi de ikke støtter et jødisk voldsregime i Israel.

Utøya

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10076399

Dette er selvsagt horrible påstander, og jeg antar at eventuelle Krf-velgere som er berørt av Utøya-tragedien (hvem er ikke det??) med dette sier takk og farvel til dette partiet.

Men langt viktigere: Den Gud som mange i Krf tror på, altså en Gud som benytter massakre av ungdommer som metode for å tvinge igjennom sin politiske agenda, det er en Gud som jeg vil hevde er Satan. Dette er ingen Gud som noen gode mennesker kan tro på. Dette er en ond Gud, en djevel.

Ateist

For meg som ateist er det selvsagt å ikke tro på verken gud eller satan. Jeg tror på mennesker, menneskehet og realistiske, humane verdier. Så for meg er dette krystallklart: Per Haakonsen er et ondskapsfullt menneske. Ondskap finnes, og ondskapens ansikt er Krf.

Det er selvsagt ytringsfrihet, og Haakonsen og andre i Krf har rett til å si hva de mener. Men jeg benytter herved min rett til å si at jeg mener de er ondskapsfulle djevler. Neste gang (forhåpentligvis aldri) kan en drapsmann se seg ut et bedehus, og ingen ungdomsleir. Er det Gud som står bak da også? Hva ønsker Gud i så fall å si til de perverse menneskene i bedehuset? At de er hjernedøde og totalt mangler empati? Er det riktig metode Gud bruker da? Er det riktig metode av den mentalt forstyrrede antikristne å massakrere bedehusgjengere? Selvfølgelig ikke. Det er sykt eller djevelsk!

Til kamp mot Satan, Krfs Gud.

 

Nei til Gud

Update: Fin kronikk av professor i religionsvitenskap, Dag Øistein Endsjø: http://www.dagbladet.no/2012/01/27/kultur/debatt/kronikk/utoya/religion/19975559/

 

Fjordmans frykt: En feig viking.

http://www.dagbladet.no/2011/10/27/kultur/debatt/marie_simonsen/fjordman/18787851/

Fjordman er kjent som en av Breiviks inspirasjonskilder, og er også blitt et symbol på paranoide vrangforestillinger, fordreining av statistiske data og konsekvente feilanalyser.

Men det gjør ham også lett til en hoggestabbe, samt at en del med tilsvarende dårlige analytiske evner vil kunne se på ham som en undertrykt profet.

Jeg tilhører jo de som vil bruke ham som hoggestabbe. Det må han nok innfinne seg med, i og med at han har brukt så mye energi på å få frem sitt syn.

Jeg vil likevel innlede med å si at det er svært aktuelt og riktig å bekymre seg på mange nivå i forhold til islams inntog i Norge. Av helt andre grunner enn de som Fjordman står for.  Problemet med både islam og økende katolisisme (spesielt fra Polen) er at humaniseringen og sekulariseringen av Norge bremses opp når andelen religiøse når et for stort nivå. I et demokrati medfører det at de får makt. Det vil igjen si religiøse fundamentalistskoler, sharialover, forbud mot kondomer og selvbestemt abort etc. Dette kan Fjordman med rette være bekymret for.

Men problemet er at han ikke er konsekvent. Når det gjelder trusselen mot humane, sekulære verdier så gjelder problemstillinger også våre egne kristne miljø. Pastor Åge Torp, Børre Knudsen, Anita Apeltun Sæle etc. er et større samfunnsproblem enn Mulla Krekar etc.

I liten utstrekning er inntog av andre kulturer bra, fordi det gjør at kristne må slutte med sin ideologisering av samfunnet. Humaniseringen i skolen har fått mye mere fart etter at vi fikk innvandring. Uten fjernkulturell innvandring hadde vi hatt tvungen kristendom i skolen på et mye høyere nivå enn i dag, hvor man så verdi i å f.eks. pugge salmevers. I dag kan man lære litt om natur og samfunn isteden.

Men nå til hoggestabben:

Fjordman ønsker å vite hvor i verden muslimer kan leve i fred med ikke-muslimske naboer. Det vet jeg det finnes mange eksempler på, men jeg vil likevel heller stille spørsmålet tilbake: Finnes det eksempler på at kristne over tid har kunnet leve fredelig med sine naboer? Jøder? Monoteistiske religioner har alltid vært brukt til krig og maktovergrep, inklusive den elendige kristne kulturarven som Fjordmann er så livredd for å miste.

Fjordman sier at de reelle ekstremistene er de som er tilhengere av ikke-europeisk masseinnvandring. Det har han rett i. Problemet hans er bare at det kun gjelder partiet Rødt, som ikke er representert på Stortinget og ikke har makt i Norge. Ingen politiske partier er for masseinnvandring, hverken fra Europa eller andre steder. Vi har svært streng innvandringspolitikk i Norge.

Vi har problem med tiden det tar å behandle asylsøknader, og vi har for slappe familiegjenforeningsregler. Vi har også et problem med at innvandrere klumper seg sammen, og ikke blir mere gjevnt fordelt.  Vi har også problem med brøyting av snø, flomstore elver på våren og så er mygg veldig plagsomt nær store vassdrag på sommeren. Men masseinnvandring har vi ikke et problem med.

Dersom Fjordman mener det er ekstremt at befolkningssammensetningen endrer seg (eller blir «fortrengt» som han sier det), så betyr det at de som har stamtavle langt tilbake i Oslo bør føle seg sterkt forulempet av nordlendinger, trøndere og vestlendinger, for ikke å snakke om alle samene, som har inntatt Oslo og fortrengt lokalbefolkningen!

For han tenker vel umulig på at det er hudfargen som er problemet? Å, nei, det er ikke noe rasisme her. Kun det at de stakkars Osloborgerne blir fortrengt og jaget bort av nordlendinger og muslimer. Snart blir det påbudt med bart i Oslo, siden det er så mange trøndere der!

Mange politikere er for flerkultur. Det er ikke det samme som multikulturalisme.  Det norske samfunnet tilhører den norske kulturen. Vår natur og våre ressurser forvaltes av norske interesser. Det betyr ikke at vi ikke kan ha gjestekulturer her. Det betyr heller ikke at alle innfødte nordmenn gå på ski.

Men vi har noen små multikulturalistiske innslag her i Norge, som vi burde gjøre noe med. Morsmålsundervisning skal vi ikke bruke ressurser på. Det må anses som hobbyen til gjestekulturer, ikke noe vår norske kultur skal ta ansvar for. Vi må ikke ha så stor toleranse for gjestekulturer at det gir store inngripen i vår egen kultur. Religiøs uniformering bør forbys, slik de gjør i Frankrike.  Vi bør ikke tolerere at f.eks. muslimske kvinner går hjemme uten å jobbe og lære seg norsk. Bosetter de seg i Norge så må de arbeide, og det uten religiøs uniform og ved å bruke vårt norske språk. Vil de ikke det, så bør de reise herfra. Da vil de ikke ha det bra her, og vi vil ikke ha det bra med dem her. Det er et tap for alle parter om de slår seg ned her uten å fornorske seg på et overordnet minimumsnivå. Et unntak kan være for kortvarig eksil, hvor hele oppholdet her vies opposisjonspolitikk mot et diktatur. Ikke nødvendig å gjøre seg norsk da. Men opphold i Norge som omfatter oppfostring av barn skal ikke tolereres på andre premisser enn på de norske, humane verdier.

Merk at det er innvandreres forhold til religion som avgjør om de kan tilpasse seg en norsk kultur eller ikke. Det vil også gjelde en katolikk fra Europa eller en Amish-bonde fra USA. For ikke å glemme ekstreme jøder fra Israel. Slik kultur må på ingen måte få lov å fortrenge norsk kultur i skole og gateliv. Det har i utgangspunktet ikke noe med hvor man kommer fra, men hvilke kulturelle valg man som individ tar. Individet har frihet, men de valg man tar får konsekvenser.

Som samfunn har vi plikt til å si klarere i fra om at vi ikke aksepterer alt av religiøse kulturer. Problemet er bare at våre egne kristne vil protestere på dette. Så paradoksalt nok så er det Krf og Frp som er de største garantistene for at vi ikke kan få gjort noe med ny-religioniseringen av kulturen, inklusive presset fra innvandring. Altså de partiene som antimultikulturalistene gjerne støtter seg mest til. De som vil gjøre noe med religionenes undertrykkelse er gjerne sosialdemokrater eller sosialister, og i en viss grad også i Venstre og Høyre. (Problemet til de borgerlige er at religionsfrihet er blitt blandet sammen med privat frihet, slik at kristenfundamentalistiske privatskoler for dem er blitt  noe positivt. Det gjør jo at vi er nødt til å likebehandle dem med Sharia-skoler etter hvert.)

Når det gjelder frykt for om norsk kultur skal overleve eller ikke, så er den ubegrunnet. For det første så vil norsk kultur leve så lenge mennesker ønsker å ha norsk kultur. Og dersom ikke nordmenn ønsker å ha norsk kultur en gang i fremtiden, eller ønsker å endre den vesentlig, så er det deres rett. Vi skal ikke tvinge dagens kultur på fremtidige generasjoner.  Vi har dessuten hatt flerkultur her til alle tider. Subkulturer som blitzere, Country-folk med cowboyhatt, bondekultur, samisk kultur, datanerder, fotball-hooligans etc. Det er et mangfold som vi er stolt av. Om man i tillegg får noen subkulturer fra Afrika eller Pakistan så er ikke det ødeleggende for norsk kultur. Tvert imot. Selv vikingene var svært åpne for andre kulturinntrykk og tok med seg det de syntes var kult. Resten gav de blaffen i. En fin innstilling, syns jeg.

Dessuten er det sånn at typisk norsk kultur er linket til et liv i et nordisk klima. Vår kulturs knytning til naturen vil aldri forsvinne. Norsk kultur vil ikke dø, uansett hvor stor innvandring vi har. Og dersom vi har selvtillitt og forsøker å leve slik vi føler det er riktig, så er det ingen andre kulturer som kan true oss. Verken den amerikanske, pakistanske eller kulturen fra Swaziland vil fortrenge norsk kultur, selv ikke om gjestekulturelle skulle bli i flertall! Norsk kultur er sterkest i Norge blant ekte nordmenn, uansett! Har du ikke tillitt til det, så er du feig og unorsk. Ingen ekte norsk viking tror at noen annen kultur skal fortrenge vår norrøne forankring. Selv 1000 år med kristenimperialisme har ikke fått meg til å tvile et sekund på at den norrøne kulturen er bedre egnet for oss her nord enn det ørkenlevesettet fra midtøsten som har forpestet mange nordmenn gjennom tusen år. Frem med fårekjøtt, svinekjøtt og øl, vi nærmer oss desember og da skal vi feire jól! Og, ja, andre kulturer må ta hensyn til det at vi nordmenn skal feire at solen snur. Det betyr IKKE at vi skal ta noe som helst hensyn til ramadan, pinsefeiring eller andre skikker fra midtøsten. De er ikke norske! De som vil feire sånne skikker får reise til midtøsten om de vil ha det autentisk. Her er det de norrøne skikker som er autentiske. Alt annet er like feilplassert som pinnekjøtt er det på Kanariøyene.

Vikingskipet Gaia

Misbruk av symboler

Hey, hvordan havnet nazisymbolet inn på en kam fra vikingtiden?
Odinkam

Odinkam

Jo, det var så klart nazistene som tok dette symbolet og med det gav det «ny» mening. Opprinnelig et soltegn fra India, som blant annet vikingene «stjal», og som nazistene senere stjal på nytt.

http://nn.wikipedia.org/wiki/Svastika

Det at nazistene misbrukte dette symbolet gjør at det er veldig tabu i dag blant folk med normalt vett og oppdragelse. Det brukes i vesten kun for å skape avsky i bevegelser med laverestående mennesker som avskyr seg selv og menneskeheten (misantropiske bevegelser).

Men den største misbrukeren av symboler i Norge er kristendommen. Jul er midtvinterfest (juleblot) som ble kidnappet av kristendommen. Jul har opprinnelig ingenting med Jesus å gjøre (og for meg som ateist har jul fortsatt ikke noe med Jesus å gjøre).

Midtsommerfest (Jonsok/St. Hans) var nok blant det første de kristne stjal. Men de største tyveriene er selvsagt seremoniene rundt livsfaser, dåp, konfirmasjon, ekteskap og begravelse. De norrøne tradisjonene var lette bytter, siden de var tolerante, åpensinnet og desentraliserte. Kristendommen var imperialistisk, intolerant og sentralisert. Vikingene tok til seg mye de syntes var fint fra kristendom, frem til  ca 1000, hvor kristendommen var sterk nok til å vise sitt intolerante, ekte ansikt og sentraliseringen av makt skjøt fart.

Den mest svinaktige symbolbruken av kristendom, er i det norske flagget. At nordmenn må gå rundt med kristenkors for å vise sin nasjonale tilhørighet er noe forbasket svineri!

De kristne tyveriene er så innarbeidede, og har fått pågå så lenge at vi regner dem nesten som normale. Men andre symboltyverier pågår i dag, som jeg liker like lite:

Høyreekstreme bruker svært mye symboler fra norrønt (de bruker også mye annen eldre symbolikk, f.eks. tempelriddersymboler, amerikansk sørstatsflagg, symboler fra romerriket etc). De er vel i det hele tatt veldig glad i uniformering, ser det ut som.

Nazinorsk

Klesmerket «Thor Steinar» er et merke som brukes av tyske nynazister. Svastika er forbudt, men å bruke norsk flagg og norske navn har blitt deres erstatning. Så det kristne, norske flagget er altså her røvet av kremmere som selger til tilbakestående, arbeidsledige østtyskere som sprader rundt med norske  flagg og skylder på innvandrere at de selv er så elendige på skolen at de ikke får jobb.

Som ateistisk nordboer syns jeg det er viktig å verne om de norrøne symbolene, som er historisk arv. Svastikaen må vi nok anse som tapt til nazistene, men andre symboler bør vi kunne se på som kulturarv som viser hvor vi kom fra på en fin måte. I så måte er det viktig å ta tilbake viking-symboler fra høyreekstreme. Deres politiske syn er ikke forenelig med kulturarv fra vikingtiden. De står for ødeleggende holdninger og er generelt kyniske og misantropiske i sitt livssyn. Kynisme og kulturarv fungerer ikke sammen.  Man er ydmyk overfor kultur om man respekterer den.

Norrøne symboler brukes flittig innen nasjonalistisk musikk, spesielt innen tungrock. Den nasjonalistiske tungrocken er ofte mye mer lavpannet enn vanlig tungrock (som er intelligent), og bærer klart preg av at det er unge mennesker som ikke forstår så mye som står bak.

Til de som står bak dette vi jeg si følgende:

– «Dere elsker ikke Norge,  men et Norge okkupert av nazityskland. Patrioter? Nei, landssvikere! Misbruk av vikingsymboler gjør ikke at det blir nordisk.  Tyskerne misbrukte også vikingsymbolene, og det gjør nynazister fortsatt.  Hilsen en som er stolt over den norske kulturen som har henrettet Quisling og fengslet «patrioten» Anders Behring Breivik.»

Åsatruen var åpensinnet og tolerant i forhold til andre religioner. Det var ikke kristendommen. Disse wannabe vikingene i nazimiljøene er altså mere lik kristne enn vikinger: Feige, bakstreberske, intolerante og så usikre på seg selv og sin kultur at de må være ekle mot andre.

En ekte viking behøver ikke rakke ned på andre. En enkte viking kommer gjennom enhver storm med hevet hode. En ekte viking har en kultur som er fra før statsdannelsene, og ser på nasjonalisme som et kristenimperialistisk påfunn.

Disse falske vikingene er altså fanget av kristendom, og slett ingen stolte bærere av de norrøne symboler.