Kristmesse, jul og lånte fjær

Blandingen av jul og kristmesse burde kanskje folk fundere mer på. Både de som hardnakket hevder at julen er kristen, og de som hardnakket sier at julen er norrøn eller hedensk.

Nissepave

Symboler og høytider kan endre verdi og karakter. Nesten alle kristne høytider og merkedager er «tyverier» ( i den grad man kan kalle kultur-evolusjon og hegemoniovergang tyveri; Kristendom er jo både et produkt av og middel for imperialisme, både geografisk, politisk, kulturmessig og språkmessig.)

Som vi vet hadde vi ikke kristendom i Norge før omlag for tusen år siden. Før den tid hadde vi likevel julefeiring. Så det er åpenbart at jul ikke er en ren kristen greie.

Bibelen er jo mye eldre enn den norske kristenhet. Men ser vi på bibelen så er også den «tyveri». Nesten alle miraklene omtalt i bibelen er vandrehistorier fra Egypt, Persia, Syria, India mm, omtalt i andre kilder som er mye eldre enn bibelen. Dette stammer fra utdødde trosretninger og fra imperier som kun gjenfinnes som arkeologiske funn. Nye Testamentet er altså en av de største og mest kjente samlingene av myter, sagn og overtro fra rundt år 100-300 etter vår tidsregning. Og bibelen er i så måte særdeles interessant og viktig, som også Snorres kongesagaer er det.

Men kristendom i seg selv er arv fra romerriket. Det er det imperialistiske utgangspunkt for kristendommens utbredelse. I dag kaller man det «vestlig kultur», og mener da jødisk-kristen kulturarv med utspring i romerriket, vulgarisert av amerikanske kulturuttrykk og kapitalistiske ideer.

Vikingnisse

Jul i Norge og skandinavia er definitivt en videreføring av det norrøne etegildet man hadde ved solsnu. Man har riktignok justert på kalendere og slikt underveis, så datoene er ikke nøyaktig de samme. Og kristne har underveis blandet inn ting fra den romersk-kristne kristmessen. Men om man sier at julen er kristen, kan man like gjerne si at julen er ramadan. Jul og kristmesse er ikke det samme, selv om mange ser på det som samme sak. De har helt forskjellig tradisjonsutspring. Jul er øl, sprit og kjøtt. Fråtsing. Etegilde. Kristmesse er noe helt annet.

Det er ikke nødvendigvis noe galt med kristmesse. Og selvsagt skal folk få lov å feire kristmesse. De skal også få lov å kalle det jul, men da bør de være ydmyk og vite at de har lånt ordet fra den norrøne tradisjon.

Etegilde

Som man kan lese her: http://www.forskning.no/artikler/2009/desember/237573

så ser man at i middelalderen så tok man nærmest å klusset over Tor og Odin på drikkehornene, og skrev inn kristne navn man hadde fått beskjed om at var gjevere å bruke. Men tradisjonen med øldrikking gikk videre. Og eksisterer fortsatt!

Skål i Jesu navn!

En ting skal kristne ha rett i : Den opprinnelige juletradisjonen er ikke noe for barn og sarte sjeler. Sånn sett er det bra at folk legger «voksendelen» til julebord med jobb eller venner, og tar en roligere variant med familien.

Julegaver er en del av kristmessen, og symboliserer gaver til jesusbarnet. Det har altså ikke noe med norrøn jul å gjøre. Og det er en tradisjon det vil bli vanskelig å få ateister som hevder julen er hedensk til å legge fra seg…

I det hele tatt har kristmessen ført barn i sentrum for julefeiringen, og det er et veldig positivt bidrag som også ateister bør takke kristne for (utan at man med det skal takke kristne for alt annet surr de har bidratt med). Så når ateister gir julegaver til sine barn, så er det ut fra en kristen tradisjon, ikke en hedensk.

Julefeiringen i dag er en sammensmelting av en rekke tradisjoner. Men ordet jul er norrønt, og betegner etegildet ved solsnu. Det er det vi hadde frem til middelalderen i Norge, og det er et historisk faktum.

Reklamer

Kommentarer er stengt.