Konspirasjonsteorienes mor

Konspirasjon

Konspirasjon

Konspirasjonsteorier er i vinden for tiden. Både blant de mange som forfekter dem, de mange som tror på dem, de mange som i et begrenset tidsrom «går på dem«, og selvsagt blant de som kritiserer dem, bortforklarer dem og ser på dem som farlige.

Jeg tilhører selv gruppen som er kritiske til det meste av konspirasjonsteorier, men i noen tilfeller også til det som fremstår som konspirasjon mot konspirasjonsteorier, spesielt de som investerer mye i å fremstå som offere på maktelitens alter, et alter som i hovedsak ikke eksisterer annet enn i de selverklærte ofrenes imaginære fantasi-konstruksjoner.

Konspirasjoneteoriene omfatter mye. Det er ikke noe nytt, men med sosiale medier og blogger har de fått en klar fremgang. At «pappskaller» går på slike udokumenterte påstander og sprer dem på Facebook er forsåvidt greit og forståelig. Det er jo blant «pappskaller» slikt hører hjemme, så da er det på riktig sted. Men også presumptivt intelligente mennesker sprer slik propaganda, mennesker som ellers har gode evner til å ta rasjonelle beslutninger; Det finnes tydeligvis noe iboende menneskelig som gjør at «guarden» senkes og kritisk tenkning legges til side.

Dr. Jekyll & mr Hyde

Dr. Jekyll & mr Hyde

I noen tilfeller er konspirasjonsteoretisering en meget intelligent tilstand: Man er kritisk til selve persepsjonene enten hos seg selv (at man er lurt), hos sine egne (at ens gruppe er lurt) eller selve livet i seg selv (at man har stengt noe ute og derfor har hatt feil grunnlag for rasjonelle beslutninger). Altså forkaster man kritisk tenkning fordi man er kritisk. Et paradoks, og paradokser er ofte det som forklarer merkverdigheter blant folk og som forklarer mye ufred. Det er irrasjonelt med ett sett regler, men svært rasjonelt med et annet sett regler. Slik får man ofte kraftige motpoler, og i mange tilfeller er hele konflikten basert på fullstendig irrasjonelle tankerekker hos en eller begge parter.

Men hva er en konspirasjonsteori? Først må vi definere en konspirasjon. Det er når noen rotter seg sammen i hemmelighet for å oppnå noe. En konspirasjonsteori er da mistanke om at noen har rottet seg sammen i hemmelighet.

Rotte

Rotte

Er alle konspirasjonsteorier feil? Nei, konspirasjoner er svært vanlig. Det er dagligdags i politikk, og ikke noe spesielt overhode. Også teorier om hvem som har allianser og spekulasjoner om hva andre kanskje ønsker er helt vanlig i politikken. I valgkamp snakker man om sin politikk, men også om de andre partienes politikk og hvem de får støtte fra og ønsker å hjelpe. Dette er konspirasjonsteorier. Noen kan være feil, men mange av dem er helt riktig. At Ap får støtte fra LO er riktig, og at Frp/H får støtte fra styrtrike skipsredere er riktig. Poenget med konspirasjonsteoriene her er å vise hvem som er «på lag». Hvem representerer hvem. Og det er jo ganske riktig. Men egentlig er det uvesentlig, for det er de enkelte partiers politikk som er avgjørende. Hva de vil, ikke hvem de får støtte fra. Altså er det tåkelegging, selv om det er riktig. Konspirasjonsteoriene er derfor et verktøy for å slippe å promotere sin egen politikk. Et veldig vanlig verktøy i politikken. Faren med dette er at det kan skape politikerforakt. «Alle » kan fremstå som kjøpt og betalt, og det igjen kan gi grobunn for konspirasjonsteorier som er enda større enn de ekte konspirasjonene som LO og NHO står bak, og dessuten uriktige. Her er både EU-motstand, CIA-teorier, jøde-teorier og Eurabia-teorier representert, samt teorier om hemmelige ordener som frimurerlosjen.

Land og organisasjoner har store interesser både politisk og økonomisk i å holde sine kort tett til brystet, og å samtidig lese andres kort. Dette har gitt verden spionasje, både industrispionasje og den politiske og militære spionasje. Dette er faktum, men som mannen i gata av naturlige årsaker ikke kjenner mye til. Dette er en soleklar årsak til konspirasjonsteorier. Det er ikke så rart, når man vet det skjer ting i kulissene, men ikke hva.

Tarotkort

Tarotkort

Men er konspirasjonsteorier farlige? Potensielt, ja. Vi vet at Anders Behring Breivik, som utførte den bestialske terroraksjonen i verdens fredeligste land, hardnakket forfektet flere konspirasjonsteorier. Eurabiateorien var det som stod for hans internasjonale engasjement. Selve terroraksjonen hadde mer grunnlag i troen på at kulturmarxister styrte landet og mediene mot folkets vilje. Begrepet kulturmarxist er et konstruert begrep, som kan omfatte både alt og alle og ingen som helst.  Dette gjør konspirasjonsteoriene farlige. Siden begrepene er så omfattende, udokumenterbare og upresise kan de brukes til å ramme grupper hardt, og de som er i disse gruppene vet det ikke selv engang fordi inngrupperingen er basert på ukjente fantasi-begreper. I ABBs tilfelle Arbeiderpartiets ungdommer, som han mente var produsent av kulturmarxister som ble skolert til å ta over samfunnet og undertrykke motstandere av flerkultur og med det på sikt utrydde norsk kultur og i europeisk sammenheng den kristne kulturarv og den hvite rase.

At han måtte utføre terroren som enslig ulv er fordi konspirasjonsteoriene og spesielt målene er så upresise at det er svært vanskelig å få noen til å faktisk stå opp for dem i en slik grad. Selv de som tror på en del av problematikken, tror på forskjellige måter. Mange tror dessuten ikke det er en reell konspirasjon, men en uheldig samfunnsutvikling. De er enige i at ting går «feil vei», men ikke nødvendigvis i hvem som står bak, eller om noen overhode står bak.

Gift

Gift

Andre konspirasjoner i dagens samfunn går mye på helseområdet. Myndighetene har i alle mer eller mindre siviliserte deler av verden forsøkt å systematisere og få kontroll over retningslinjer og anbefalinger innenfor helseområder, både hygiene, vaksiner, kosthold, behandlingsformer etc. Dette både for å kunne ha et tilbud til befolkningen, men også for å beskytte mot sjarlataner og kvakksalvere som forsøker å utnytte folks behov for råd og hjelp. Med sosiale medier har slike kvakksalvere fått en renessanse. Nå kan de fore folk med udokumenterte påstander og bruke dem til gratis markedsføring. Noen påstander er drøye for de fleste, mens andre fremstår som vitenskapelige. Det er gjerne forskning som er tatt ut av sin sammenheng, eller selektiv utvelgelse av forskning (noe forskning kan gjerne vise motsatt resultat av hva de fleste andre forskningsresultater viser, og det betyr oftest at de har tatt feil. Forskning skal alltid kunne gjenskapes, men ofte benytter kvakksalvere seg av forskningsresultater som ikke lar seg gjenskape av uavhengige. At det er forskning brukes av kvakksalverne som et kvalitetsstempel, men det er likevel totalt feil.)

Eksempler på konspirasjonsteorier :

  • Noen vegrer seg å ta vaksiner. Enten pga konspirasjonsteorier om at CIA har tuklet med dem, eller fordi man mener det er stor fare for å få eksempelvis ME og narkolepsi. Det siste kan det være noe i, men i så liten grad at sjansen er  større for å dø av det som vaksinen skal beskytte mot enn å få ME/narkolepsi. Men likevel noe som må forskes på, og det gjør man. Samtidig må myndighetene ikke skape uro, og det tolker konspirasjonsteoretikere som at myndighetene dysser ting ned for å unngå å ta ansvar for feil de enten har gjort med vilje eller på grunn av korrupsjon eller udugelighet.
The -foot ( m) diameter granite CIA seal in th...

The -foot ( m) diameter granite CIA seal in the lobby of the original headquarters building. (Photo credit: Wikipedia)

  • En del folk i Afrika tror AIDS er plantet av CIA, og hører heller på misjonærer som sier de skal droppe kondom enn forskere med medisiner.
  • En del folk tror at forbrenning av karbonbaserte forbindelser, dvs. omdanning av fast karbon til gass, ikke påvirker klimaet, til tross for at nesten all forskning viser dette, inklusive håndfaste beviser som smelting av isbreer.  De tror at myndighetene iscenesetter dette for å sysselsette byråkrater eller for å rettferdiggjøre økning av skatter. De ser ikke at disse påstandene er fra høyresiden som kjemper for lavere skatter og bedre betingelser for industriherrer og oljeindustri, og at myndighetene ikke er ute etter å sløse mest mulig penger på oppdiktede fenomener.  Norsk arbeidsliv er totalt avhengig av oljeindustrien, så det ville vært merkelig om norske myndigheter med vilje skulle ønske å torpedere den største inntekten vi har, bare for å lønne byråkrater eller øke skattene. Det er rent sludder.
  • En del folk tror at myndighetene bevisst gir feil ernæringsråd, fordi de er korrupte og betalt av matvareindustri og farmasøytisk industri som lever av å medisinere en befolkning som bevisst er gjort syke. Her er det en svært lang liste med påstander som enten ikke lar seg dokumentere, eller som er tatt ut av sin sammenheng. Eksempelvis hevdes det at margarin er et giftig industriprodukt mens smør er et rent naturprodukt. Begge deler er et industriprodukt basert på naturlige råvarer, tilsatt kjemikalier for konsistens, holdbarhet, farge og smak. Det hevdes at vi ikke er skapt for å fordøye moderne korn og at hvete er genmanipulert. Det er feil. Vi er skapt til å fordøye det meste, men bør spise variert for å få optimalt utbytte. Moderne hvete er avlet frem, og var en forutsetning for befolkningen av europa. Ja, vi snakker om 10.000 år siden, før man visste hva gener var. Det kunstige produktet de forbanner er altså det som gjorde oss istand til å forlate midtøsten og utkonkurrere neandertalerne (som mest spiste kjøtt). Myndighetene har hele tiden frarådet folk å overdrive sukker og alkohol (hovedårsak til diabetes), og å spise mest mulig mat laget fra bunnen av og mindre farsemat og ferdigmat. Men de kan ikke forby hurtigmat, fordi det er helt greit å spise det av og til. At folk velger å spise det daglig har aldri vært anbefalt. Men kvakksalvere får likevel folk til å tro at myndighetene anbefaler dem å spise gift, og at eneste redningen er å kjøpe deres bok og gå på deres foredrag. Skrekk-kampanjer sørger konspirasjonsteoretikernes disipler for å spre på nettet, mens kvakksalverne gnir seg i hendene og pengene strømmer inn på kontoen.

Men til slutt kommer vi til konspirasjonsteorienes mor. Den mest omfattende, lengst pågående konspirasjonsteori av dem alle:

Religionene.

Her er det ikke mindre enn livets og verdens opprinnelse man hevder å ha funnet nøkkelen til. Uten bevis, selvsagt. Fullstendig irrasjonelt, om man ikke tar på seg «riktige» briller og bytter ut naturlover med magi.

Djevelen

Djevelen

Religiøse eller paranormale konspirasjoner skjer i både stor og liten skala. I liten skala ved at kornbønder med stort glis om munnen tråkker ned kornåkre som allerede er litt skadet, og lager fine mønstere. Senere påstår de at det er en UFO som har landet der. Mange går på. Men det er likevel mer morsomt enn skadelig.

Videre kan personer konspirere om å ha sett uforklarlige ting, som spøkelser, UFOer eller andre fenomener. Menneskets kreative evner er gode, og fantasien tar lett overhånd, og noen ganger ønsker man at fantasier og drømmer var virkelige

Det er videre kjent innen psykologi at massesuggesjon gjør at man lett kan dras med i totalt irrasjonelle fantasiverdener, og at man fort kan tro på budskap som er fullstendig bak mål dersom man blottstiller seg og er åpen. Det har nok samme årsak som placebo. Tror man, så hjelper vann mot sykdommer. Hvis man tror vannet er giftig, så blir man heller dårligere. Tro betyr noe. Tror man at man stryker på eksamen, så har det lettere for å bli et selvoppfyllende profeti.

Pakkeløsning

Pakkeløsning

Dette er både en styrke og en svakhet med mennesket. Det gir oss fantasi til å tenke «ut av boksen«, men det gjør oss til et lett offer for andre som har tenkt ut en boks til oss. For å fange oss.

Sektene.

Sektene er åpenbart gale for de fleste. For medlemmer kan de være befriende. Man føler tilhørighet i en alternativ verden. At den er alternativ gjør også at den kan anvende alternativt syn på fysiske lover eller etiske regler. De som har ett bein innenfor majoriteten ser dette, og vil syns at deres syn på ting er latterlige.

Men hva med de konspirasjonsteorier som majoriteten tror på? Det som også er totalt irrasjonelle, ut fra fysiske relger og observasjoner? Å lære barn at en gud som hater kvinner og homofile står bak verden, en gud som unnskylder folkemord men som fordømmer seksualdrifter han selv har utstyrt mennesket med? Å tro at jorden ble skapt av gud på 6 dager? Å tro at menn i prestekjole er i en direkte forbindelse til gud, og at man derfor skal tro alt de sier og forkaste selvstendig tenkning? At hele livet dreier seg om et spill iscenesatt av gud for å teste oss, hvor de som ikke består testen og gjetter feil skal pines til evig tid i helvete?

God hates fags

God hates fags

Hvem i sine fulle fem tror på noe så patetisk? Jo, veldig mange. Dette er så innbakt i vår kultur at det ses på som helt greit og naturlig. Men når det dukker opp noen i hijab stiller de høyreestreme kristne opp for å gå i demonstrasjonstog, enda det er den eksakt samme guden de tror på (eller er det nettopp derfor?).  Skaut var forøvrig vanlig i Norge for tre generasjoner siden (og landsbygda i øst-europa bruker det fortsatt), så det viser at det som folk reagerer på er mote og staffasje (kultur), ikke selve troen.

En ekte ateist demonstrerer ikke mot en religion, men mot alle religioner. Dessuten vil ikke en ekte ateist demonstrere mot en minoritetsreligion som utgjør 3% av befolkningen, men mot det som faktisk er et problem. I Norge er kristendommen et problem, ikke islam.

Big Bang

Big Bang

Hva med big bang-teorien? Er ikke det minst like mye en konspirasjonsteori? Nei. Big bang-teorien er kun det. En teori. Det utgir seg ikke for noe annet. Det er noe som forklarer fysiske fenomener som at universet ser ut til å utvide seg fra ett punkt. Det er typisk for en eksplosjon. Vi kan ikke observere dette, men kan forsøke å regne oss frem. Dette er den teorien som per idag forklarer ting best når det gjelder universet og materien, men alle vet at den er mangelfull og ufullstendig. Slik er mye vitenskap. Men forskjellen mellom vitenskap og religion, er at vitenskapen «tror» på de siste regnestykkene og forkaster de som viste seg å være feil, mens religionenen tviholder på det som er utdatert. Derfor blir religioner en kultur-ting, mens vitenskap går på tvers av kulturer.

«Big bang» er ingen teori hugget i stein. I motsetning til religionene, hvis hensikt er å være mest mulig kulturkonservativ. Det er poenget med religion. Ikke forandre, null nyskapning. Hvorfor gikk det spanske imperiet til helvete? Spanske inkvisisjon! Hvorfor gikk vikingeherredømmet til helvete? Kristendommen. Hvorfor raknet romerriket? Kristendommen.

Kristendom

Kristendom

Bakgrunnen for religionene er konspirasjonsteoriene rundt skapelsen, som har utløst kvelende massesuggesjon. De monoteistiske religionene fra midtøsten er i dag mest dominerende, jødedom, kristendom og islam. Disse baserer seg på troen på samme gud, men fremholder forskjellige profeter (Moses, Jesus og Mohammed). Kreasjonisme er en fellesbetegnelse for disse. Verden er skapt av en gud i en hensikt, og vår atferd blir målt av denne skaperen. At det er en hensikt med vår lille liv, at det er en plan bak vårt liv, det betyr at det også er en plan bak andres liv. Det at vi kan se at vi ikke er enige om alt, og ikke drar lasset i samme retning må da bety at den gud som har skapt meg og gitt meg en oppgave, har motstand fra andre.

Fra djevelen!

De andre er drevet av djevelen! Det er det man må konkludere med dersom man tror at gud har skapt deg og gitt deg et oppdrag. De monoteistiske og kreasjonistiske religionene er altså konspirasjonsteorienes mor.

Kreasjonismen gjør at folk tror at myndighetene forsøker å forgifte dem med mat og vaksiner, mens healere kan kurere kreft.

Kreasjonismen gjør at folk tror at muslimer forsøker å utrydde vestlige verdier, mens prester er snillere enn julenissen.

Kreasjonismen gjør at folk tror CIA planter sykdommer i u-land for å utrydde folk, mens bibelvers og forbud mot prevensjon gjør u-land i bedre stand til familieplanlegging.

Master of puppets

Master of puppets

Troen på at det er en plan bak, den ligger sterkt inne hos mange. Det gir mening og trøst for noen, og det gir også en ekstra drivkraft for noen å komme igjennom prøvelser. Det kan være bra! Men man bør være klar over at dette også gir rom for grandios galskap. Man vet faktisk ikke hva planen bak sitt liv er, og man vet ihvertfall ikke hva planen bak andres liv er. Om man lever i forhold til noe som er så ekstremt usikkert, så kan livet virkelig bli meningsløst og vanvittig; Man er fanget av konspirasjonsteorier, både om sin egen rolle og andres rolle.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s