Burka: Vern mot voldtekt.

I Norge er det vanlig å se på burka, niqab og delvis hijab som kvinneundertrykkende uniformering fra patriarkalske kulturer, og i særdeleshet som et element i islam som vi frykter skal fungere som et reaksjonært enzym i vår kultur.
Men bør vi se på dette med nye øyne? Er vi for nesegrus opptatt av vår egen kulturelle bakgrunn til at vi ser at andre har en helt annen bakgrunn?
Jeg tenker da på gjengvoldtekten i India, hvor 5 menn voldtok og mishandlet en kvinne til døden, og påfølgende reportasjer om den ekstreme mannsjåvinistiske kulturen som råder:

http://www.dagbladet.no/2013/01/10/nyheter/india/syria/utenriks/voldtekt/25157609/

Voldtekt

Voldtekt

Det at det har fått utvikle seg en kultur hvor kvinner som ikke beskyttes av mannlige slektninger blir befølt og trakassert er uhyrlig. Men når man tenker etter så er det noe som ikke behøver å være veldig fjernt også her hjemme. Det kan forefinnes som et lavkulturelt fenomen også hos oss, og lavkultur kan blomstre svært fort om man slipper opp moralske demninger. Det kan sammenliknes med lavkulturelle strømninger som higer etter utryddelse av samfunnselementer, noe som på relativt kort tid kan resultere i eksempelvis holocaust dersom makthavere utnytter det lavkulturelle potensialet.

Men når vi ser den ekstreme kultur som finnes i blant annet India, så får man kanskje litt andre briller og ser at islams uniformering av kvinner faktisk er et gode. En afghansk kvinne i burka har det faktisk bedre enn en afghansk kvinne som blir voldtatt eller klådd på hele tiden.

Burka

Burka

Så den ikke-islamske lavkulturelle mannssjåvinismen er faktisk mye verre enn islam. Og for de som er redd for overfallsvoldtekter etc begått av innvandrere: Denne kulturen kommer ikke fra islam, men fra det lavkulturelle folkedyp. Det samme dyp som nazistisk gruppetenkning kommer fra. Ursuppa, hvor mennesket er det aller mest perverse dyr på jordkloden.
Det er verdt å notere seg at de som stod bak denne forferdelige voldtekten kom fra slummen, mens hun som ble voldtatt var fra høyere klasser. Det er derfor også et klart element av kulturell hevn, hvor de fordømte slår oppover. Det ser vi mye av i vesten også, hvor folk i lavere sosiale lag har svært liten respekt for fellesgoder og andres verdier, fordi de føler at de er holdt utenfor. Forskjellen her er at kvinner er klassifisert som en materiell verdi. Mens rotløs ungdom i vesten tagger på en betongvegg, så brukes kvinner som mål for mishag i patriarkalsk underkultur. Syreskader på kvinner er et annet eksempel på hatkriminalitet mot kvinner.

Syreskader

Syreskader

Uniformering av kvinner er en mulig løsning på siklekulturen blant menn. Det er en løsning som fungerer. Vi ser klart at menn må oppføre seg om de blir underkastet islamske regler, samt at kvinner har meget god trygghet såfremt de mannlige slektningene og ektemann ikke misbruker sin maktposisjon. Så dette er helt klart den mest effektive patriarkalske løsningen for å ivareta kvinners sikkerhet i patriarkalske kulturer.

I Norge og vesten ble den patriarkalske kulturen oppmyket mye i forrige århundre. Den beskyttelse som kvinner hadde fra menn og kristendom ble tonet ned, og en ny gruppebevegelse overtok mer ansvar for å tale for kulturell aksept av kvinner som annet enn kjønnsobjekter: Feminismen.

Dette forklarer alliansene mellom kristne og feminister når det gjelder pornografi og sexhandel. Det de ønsker å unngå er etablering av slik patriarkalsk lavkultur. Kristne ønsker som muslimer patriarkalsk høykultur, mens feminister ønsker generell høykultur hvor seksualiteten er utvisket fra det offentlige rom.

Feminisme

Feminisme

Vi vet fra Norge at høykultur uten seksualitet, eller høykultur som hyller patriarkalske verdier, det blir dårlig mottatt av folk. Vi vil ha seksualitet i det offentlige rom. Vi vil ha pornografi tilgjengelig for de som ønsker det. Og det vil alltid være marked for sexsalg. Og vi er blitt imot kjønnsdiskriminering og for individualisme.

Derfor må feminister moderere sine standpunkt om de skal unngå et samfunn som enten går mot gammelpatriarkalske verdier, eller et samfunn som går mot lavkulturell sikling og klåing. De kan ikke fortsette gruppetenkingen, fordi alle kvinner da blir potensielle sexobjekt som må reddes fra potensielle klåfingrede menn. Og det mistenkeliggjør i sin tur alle menn. Samtidig vil dette bli en seksualfiendtlig moral, og det er jo mot hensikten. Poenget er at man skal nyte seksualiteten, både kvinner og menn, men at man skal slippe nedverdigende seksuell oppmerksomhet.

Det er galt å si at vi ikke skal ha moral. Noen tror at med fravær av religion så vil alt bli lov. Det er galt. Med fravær av kultur så vil alt bli lov. Det hele handler om kultur. Kulturen styrer vår grensesetting.

Kristendom

Kristendom

Men hvorfor endre på noe som virker? Hvorfor fjerne burkaen eller hijaben når man ser hva kvinner utsettes for når menn får fritt utløp for sine drifter i en  kultur uten korrektiver? Og hvorfor fjerne kristendomsundervisning og gudstjenester når vi ser all fornedrelse som kommer i kjølvannet av det gudløse samfunn?

Jo, fordi moral er ikke knyttet til patriarkalske verdier. Fordi moral er ikke knyttet til religon. Individet skal blomstre i et fellesskap av andre individer. Moral er et egoistisk prosjekt; For at individet skal få blomstre må man la andre blomstre. Å jobbe for å tråkke på andre «blomster» medfører en kultur hvor andre også jobber for å tråkke på deg. Konkurranse er bra på oppbyggende innovasjon , men  konkurranse i nedverdigende atferd er aldri bra. Når vi konkurranseutsetter og individualiserer er det viktig å huske dette, ellers får vi en brutalisering av kulturen. Vi må prøve å ha to tanker i hodet samtidig, og huske at mange positive ting også har en negativ bakside. Den gyldne middelvei viser seg ofte som et godt alternativ.

Medaljens bakside

Medaljens bakside

Et samfunn med sterk grad av makt til prester eller imamer kan være positivt når kulturen ellers er en brutal suppe av mannssjåvinister som konkurrerer i å være mest mulig nedlatende. Et prestestyre kan sette på plass kulturen og få folk til å følge med. Et prestestyre kan være en historisk nødvendighet.

Går man steget videre så vil man ha behov for større grad av individualisme. Der er den vestlige kultur i dag. Noen vil ha mer pietisme i sitt liv, andre mer utskeielser. Begge deler er helt greit, så lenge man ikke krever at andre skal følge samme levesett.

 

God hates fags

God hates fags

 

Bottom line: Burka er en nødløsning i kulturer som er forfeilet. Innslag av dette i Norge er noe innvandrere har med seg i bagasjen, ikke fordi det er nødvendig i vår kultur. Det vil være et sterkt sykdomstegn dersom burka faktisk har et reelt behov. I så fall måtte vi jobbe mot den ukultur som gjør det nødvendig å bruke burka. Samtidig som vi må respektere folks kulturelle bagasje, så er det nok også viktig å jobbe mot patriarkalske våpen som burka.

I USA er det vanlig å gå med skytevåpen, og det er kultur for at man skal kunne beskytte seg med våpen. I Norge er dette sett på som ukultur, fordi det symboliserer et mer brutalt samfunn som ikke har tatt tak i bakenforliggende årsaker til at man trenger så stor grad av beskyttelse.  Men amerikanere får ikke ta med seg sine våpen til Norge, selv om det er i deres kultur. Hvorfor skal da muslimer få ta sine våpen med seg hit?

Skytevåpen

Skytevåpen

Så selv om burka kan være fornuftig andre steder, så er det ikke rasjonelt sett fornuftig her. Jeg skjønner godt at det ligger i deres kultur, og at de ikke vil miste sin kultur selv om samfunnet de har rømt fra rakner i grunnvollene. Kulturen har gitt dem støtte, samtidig som den er årsak til mange problemer. Og man vil ikke bli rotløs.

Men hvorfor kan ikke muslimer ha mere reenactment? Festivaler? Leve frie liv, men dyrke litt gammel kultur på hyggelige sammenkomster med likesinnede? Både magedans og vandring i burka kan fint passe inn på samme måte som vi bruker bunad.

Men at burka er viktigere enn bunad er åpenbart. Ingen kvinne har blitt voldtatt fordi hun ikke har på seg bunad i Norge. Motsatt er tilfelle i svinaktige mannskulturer.

Bunad

Bunad

Men vi som er så heldig å ha en relativt trygg kultur bør nok være mere bevisst på at den store trusselen mot kvinner kommer fra lavkultur, ikke fra høykultur. Når imamer maner til segregering av kvinner og menn, uniformering av kvinnen, sterk indoktrinering av barn etc så er det vel så mye for å beskytte mot lavkultur. Vi har lett for å se på dette som trussel mot vår kultur og frihet, men dette er myntet på en mye mer barbarisk virkelighet enn det vi har opplevd på mange århundre her. I vår kultur er dette bare kulturelt fjas, og vi bør faktisk bli flinkere til å se på det slik: Viktig der, fjas her.

Og fjas behøver vi ikke bekymre oss så mye om.  Men de som blir tvunget til fjas bør vite at vår kultur støtter opp om frihet og at de når som helst kan legge fra seg både burka og hijab, og på ingen måte risikerer å bli utsatt for klåfingrede menn av den grunn. De som eventuelt forbryter seg skal straffeforfølges! Det bør være en evig lovnad i vår kultur.

Det gir oss frihet å vite at ingen har rett til å bestemme over vår kropp og våre tanker.

Hat

Stopp hat

Reklamer

One response to “Burka: Vern mot voldtekt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s