Niqab: Spøkelser og stormtroopers

Salafistisk kleskode

Jeg ønsker i denne bloggposten å se på niqab-debatten, og se dette i norsk sammenheng med de problemområder jeg mener å se. Er niqab bare et klesplagg? Er det et plagg for å ikke fremstille kvinne som sexobjekt? Hvordan tar islamkritikk seg ut i forhold til høyrepopulisme og rasisme? Hvordan påvirker dette «apartheid» og integrering? Er det antinorsk? Eller er det uttrykk for selvskading eller eskapisme? Skal prøve å gå gjennom dette, ut fra mine tanker som en etnisk nordmann.

Spøkelseskladden...

Klesplagg?

Religiøse uniformer som Niqab er mer enn et klesplagg. Det er en identitetsmarkør som brukes for å vise tilhørighet til kulturer innenfor ortodoks og fundamentalistisk tolkning av islam (salafisme). Det kan sammenliknes med nonnedrakt innenfor kristendommen, hvor man viser tilhørighet til katolsk klosterliv. I Norge er nonnedrakt eksotisk og ikke en del av hverdagen. Niqab er fortsatt relativt eksotisk, men det angår folks hverdagsliv siden disse ikke bor i kloster som nonner.

Hijab er en snillere variant av muslimsk uniformering, hvor man bare dekker til håret. Også hijab kan inngå i en del av debatten, men er ikke like ekstremt som niqab og burka. Hijab er sånn sett i klasse med turban, kalott og samelue.

Niqab skiller seg fra annen religiøs uniformering ved at det skjuler identiteten totalt. Sånn sett kan man sammenlikne det med å gå rundt med finlandshette eller motorsykkelhjelm. Dette er i seg selv grunn nok til å forby niqab i offentlig rom.

Niqab

Her er VGs debattredaktør Elisabeth Skarsbø Moens beskrivelse av å gå rundt i dette plagget: http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10077202

Sexobjekt?

Det kan være bekymringsfullt nok at slike strengt konservative religiøse kulturer vokser seg sterke andre steder i verden, som i Afghanistan og Somalia. Med vanlige norske øyne er det horribelt å brennmerke kvinner som farlige seksualobjekter, og implisitt menn som ustyrlige hingster som ikke ville klare å la være syndige, seksuelle tanker og handlinger om de blir fristet av litt kvinneformer. Implisitt normalitetsforklarer de altså det å voldta kvinner som kler seg «utfordrende».

Magedans

Det paradoksale er at denne kulturen har utviklet seg fra en kultur som også har gitt verden magedanskultur, som på den ene siden hyller kvinnekroppen og på den andre siden kanskje bringer tanker til patriarkalske harem. Så kultur kan være et et «tveegget monster», og det gjelder å skille de negative samfunnskonsekvenser  fra det som er helt OK kulturuttrykk.

Vi ønsker jo heller ikke at folk kommer i magedanserkostyme for å hente barn i barnehagen, eller i foreldremøte på skolen. At arabere med stolthet kan ønske å ta vare på kulturuttrykk burde være en selvfølge, men det kan de gjøre utenom den offentlige arena hvor fellesverdier skal være rådende. Vi ønsker jo ikke å møte folk med vikinghjelm på foreldremøter bare fordi de er norsk, og vi vil ihvertfall ikke ha en kultur hvor vi blir presset av andre etnisk norske til å gå med vikinghjelm. Kulturell tvang og tvangstanker mht gammelkulturell bekledning i det offentlige rom bør man være obs på.

Vikinghjelm

Høyrepopulisme?

Andre folkeslag må få lov å la islamistisk kultur blomstre i Somalia og andre land, dersom det er det de ønsker og ser på som sin kulturarv. De har nok sannsynligvis en mye bedre kulturarv fra før islam okkuperte landet deres, på samme måte som kristendommen tok Norge, men det får de nesten finne ut av selv. Kanskje er utviklingen i den del av verden i en slik fase at de trenger noe samlende som kan få dem ut av stammekriger og feider? Håper i så fall de kan samle seg om noe mer humant etterhvert.

I Norge er ikke denne kulturen naturlig. Stort sett alle aspekter ved islamistisk kultur står for verdier som de fleste nordmenn vil kjempe imot.

Islamist: Mohyeldeen Mohammad

Så det er egentlig uforståelig at islamister velger å komme hit med slik tung, kulturell balast. Denne kulturen er rett og slett uvelkommen i Norge. Og jeg som sier dette hører altså ikke til på høyresiden i politikken. Jeg tror at selv de fleste i SV og RV egentlig ønsker å se niqab «brennes på torget», men at hensyn til minoriteter går fremfor det å stå for sine egentlige meninger. Egne toleranseprinsipper medfører å tolerere ekstrem intoleranse. Dette vil nok endres, når samfunnet utfordres enda mere. Polariseringen man ser i dag mellom høyre og venstreside vil endres, tror jeg. Alle partier vil etterhvert bli nødt til å ta slike spørsmål enda mer på alvor, og det vil etterhvert banes vei for et debattklima hvor dette blir mulig. Vi må først nøytralisere både «rasisten» og «antirasisten», som begge lever av at man har en polarisert debatt. De tar konsekvent parti med den ene siden, og er totalt uinteresserte i nyanser eller rasjonell argumentasjon.

SIAN

Ensidig kritikk av islam, som f.eks. SIAN står for, kan settes i et polarisert kristenfascistisk verdensbilde hvor hensikten er å trykke ned andre kulturer. Det tiltrekker dermed også mange høyreekstreme, samt rene rasister og nynazister, fordi ensidig og unyansert kritikk gir spillerom for hat. Det er en arena som rasister søker etter. Da søker de etter det samme som muslimske jihadister søker etter, nemlig spillerom for relativt blindt hat. Selv om slike mot-organisasjoner kan ha rasjonelle argumenter i utgangspunktet, så vil organisasjonen raskt bli spist opp av råtne krefter som tiltrekkes ensidigheten.

Rasisme?

Når muslimske fundamentalister kler seg ut med ørkenplagg som niqab i kalde Norge, så er det rett og rimelig at de skal føle seg fremmed, latterlig og utilpasset. Nordmenn består av et vidt spekter av mennsketyper, både mht IQ og folkeskikk. At en kvinne i niqab vil høre nedsettende karakteristikker fra tid til annen er helt naturlig. Det er en konsekvens av å skille seg ut på en særdeles ekstrem måte. Det er ingen unnskyldning for de som spyr eder og galle over niqab-kvinner, men en forklaring. En punker vil også oppleve sånne ukvemsord, fordi denne skiller seg svært mye ut. Dette er folk som med vilje skiller seg ut, og det handler altså ikke om hudfarge.

Punker

Men når man skal ta tak i slike negative kulturfenomen, så er det viktig å ta dette generelt, og ikke anklage hvert enkelt individ. For på en måte så er også hvert enkelt individ et offer, selv om de også representerer et samfunnsproblem. Ethvert individ som tilhører religiøst fundamentalistiske kulturer må likevel tenke selv og ta sine valg, og dermed også være bevisst hvilke signaler de med sine valg sender ut. Også når det gjelder kleskoder.

Apartheid?

Årsaken til at vi overhode trenger å debattere klesplagg, er at bruken av det er økende, og at det blir en del av hverdagen på vanlige norske arenaer. Å møte en nonne, punker eller niqab-kvinne på butikken er en ting, men en helt annen ting er det når de er i barnehagen, på skolen og på sykehuset. Det er der det blir uakseptabelt. Og det er der vi vil få økt segregering i årene fremover om vi ikke gjør noe: Private skoler, barnehager og sykehus hvor man som ateist eller liberalt religiøs kan slippe unna religiøse fundamentalister.

Apartheid, med andre ord.

Fundamentalistiske kristne har allerede dannet sine egne skoler fordi den offentlige skolen ikke er kristen nok. De offentlige skolene vil kunne bli overtatt av muslimske fundamentalister, dersom man lar dem radikalisere seg og danne ghettoer slik tendensen er i flere bydeler i Oslo. Så ateister må som neste steg gi opp «folkeskolen» og lage egne privatskoler for at norske jenter skal slippe å bli sett på som horer om de kler seg normalt vestlig, og at det å dusje uten klær igjen kan bli normalt etter kroppsøving. Dette hører også med i debatten om niqab, fordi det omhandler det å totalt fjerne seg fra norske fellesverdier istedenfor å tilnærme seg norske verdier i et fellesskap.

Privatskole for ateister

Segregering er venstresiden prinsippielt imot, så derfor tror jeg at venstresidens fanesaker fremover blir saker som man tidligere så på som høyrepopulisme…. Det er de faktisk nødt til, ellers får vi segregering, slik de borgerlige partier ønsker («valgfrihet» for religiøs fundamentalisme). Vi kan velge mellom enten segregering (multikulturalisme), eller pluralisme og integrering med fellesverdier som ikke inkluderer religiøs fundamentalisme. Det norske folk aksepterer ikke at religiøs fundamentalisme har en plass blant norske fellesverdier, heller ikke flerkulturelle norske verdier. Det er uaktuelt å se på dette som «positiv flerkultur». Dette er negative kulturuttrykk, som majoriteten ønsker å holde langt borte fra norsk folkesjel. Dette burde politikere ta mer inn over seg, og det bør kommuniseres på et forståelig, edruelig vis, slik at dette ikke tas til inntekt for rasistiske bevegelser eller ensporede kulturfascistiske bevegelser (høyrepopulister og kristenfundamentalister).

Integrering?

Å gå i religiøs uniform i Norge er det samme som å rope ut at man ikke ønsker integrering. Det er å hver dag aktivt gå inn for et mest mulig segregert samfunn. Poenget med en uniform er å ikke bli sett på som et vanlig sivilt menneske. Det er derfor mange yrkesgrupper bruker uniform. Også en prest i statskirken har dette som en yrkesuniform, og sprader ikke rundt i prestekjole på restaurantbesøk eller når hun raker løv i hagen.

Prest

Religiøst uniformerte mennesker gjør dette for å ta avstand til andre mennesker på generelt grunnlag, og ikke som del av deres yrke eller hobby. De er dermed egentlig rasistiske, siden de særdeles aktivt ønsker segregering. Fordi disse innvandrede rasistene er minoriteter, kan ikke etnisk norske si dette høyt uten å selv bli satt i rasist-båsen. Det gir en Boomerangeffekt, og det er egentlig et dilemma som ødelegger mye debatt. Anti-integrering er egentlig noe som går imot de fleste politiske budskap i Norge, men som ikke så veldig mange tør å si høyt fordi mange er redde for å «ikke respektere religionen», eller redsel for å falle i mokkamannfellen og si noe som «politisk korrekt»-snobber tolker som rasistisk.

Antinorsk?

Å gå med niqab er på en måte like rasistisk som å gå i ku klux klan-drakt. KKK fyrer opp holdninger for å utøve rasistisk vold mot svarte og bruker kristendom som våpen. Islamistene viser avstand til vestlige verdier og denne avstandstakingen til etniske nordmenn kan fungere som bensin på muslimske terroristers kamp mot vestlig synd og avistegnere. De sier at de ikke er en av oss, og at de ikke ønsker å bli det. Anti-integrering.

Ku Klux Klan

Dette handler ikke om identitet og en søken etter røtter, som er naturlig for emigrerte folk. Det handler om at de er kommet til et nytt sted, og tar avstand fra de som allerede bor der, og sier at de som bodde der fra før lever i synd. Ved å gå i religiøse uniformer viser disse innvandrerne grunnleggende mistillitt til det norske folk. De kan ikke forvente å få mye annet enn mistenkelighet tilbake, i beste fall.

Vi må tolerere at ting er unorsk, men niqab er mer enn det. Det er antinorsk. Det antinorske skal vi ikke tolerere i stor målestokk Norge, selv om vi skal være åpen for kritikk og respektere mangfold.

Muslimer selv tar også avstand fra denne formen for respektløs antinorsk bekledning, og hevder også at det ikke finnes belegg for slike spøkelsesdrakter i islam:

http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10077266

Selvskading?

Niqab og ekstrem tildekking er også en form for selvskading og dehumanisering. Selv-dehumanisering er uttrykk for misantropi, hvor man tar så sterk avstand fra menneskeheten at man ødelegger sin menneskelige fremtoning. «Vampyrkvinnen» er et eksempel på dette:

Vampyrkvinnen

I sære tilfeller hvor det ikke gjelder en hel gruppe, som f.eks. Michael Jacksons av-negerisering, så kan det være et skjæringspunkt mellom psykisk sykdom og performancekunst.

Avstandstaken til menneskeheten er typisk for sekterisk religion. Jehovas Vitner for eksempel klarer seg med å anse resten av verden som fortapt og banker på døra til folk for å informere om dette. Islamister har behov for å vise dette fysisk til verden hver dag, men skjeggvekst og bekledning.

Religion brukes ofte til å beskrive skapelse av menneskehet, samt etikk og samkvem mellom mennesker, men i slike tilfeller brukes det altså til å ta avstand fra det å være menneske. Man kan trygt si at de derfor med vilje forsøker å fremstå som inhumane. De ser på mennskeheten som grunnleggende syndig, og at det å være menneske i seg selv er feil. For å ha sjangs til å bli godtatt som menneske må man utføre ritualer og/eller ha rituelt riktig utseende. Dette kan minne mye om tvangstanker, som de som må vaske hendene 5 ganger med to forskjellige såper og unngå hvite felt i fotgjengeroverganger, eller ha på seg lykkebuksa fra 1981 for unngå å bli overkjørt av trikken.

Ved å nedverdige seg som menneske til det ekstreme kan man bli et godt menneske. Det er en åpenbar selvmotsigelse.

Eskapismer?

Uniformering generelt er uttrykk for klantilhørighet eller avstandtaken til samfunnet i subkulturer. Punkere, hippier etc kan ses på som vestlige varianter av dette. «Klipp deg og få deg jobb»  har vært vanlige utsagn for å sette slike på plass om de freaker for mye ut, eller når de forlanger å bli tatt seriøst når de ser ut som en klovn.

Men eskapismer kan også være et gode i et samfunn som kanskje kan bli A4-preget fra tid til annen. Da kan reenactmentbevegelser være et godt element i hverdagen, for å både seriøst og lekent sette seg inn i andre verdener enn den rolle man har i hverdagen. Mest vanlig er historisk reenactment som middelalder, vikingtid, romertid etc. Men også fantasiverdener, som mytologien i Star Wars. Kanskje burde muslimer heller satse på å leve ut sine eskapistiske sider i slike miljø, som faktisk kan leve fritt ved siden av den moderne, humanistiske verden?

Stormtrooper

Her et nyansert og godt innlegg om dette temaet: http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1018/thread179255/#post_179255

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s