Demografi og dommedagsprofetier

Vi har nå rundet 7 milliarder homo sapiens på jordkloden. Det har eksistert ca 107 milliarder mennesker på jorden totalt siden tidenes morgen, dvs fra ca år 50.000 f.kr. Altså 7 milliarder mennesker i live i dag og 100 milliarder som har levd tidligere spredt over 52.000 år. At vi som er blant de 7 milliarder nålevende lever på en eksponensielt stigende befolkningskurve er utenfor enhver tvil.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10015381

http://illvit.no/spor-oss/hvor-mange-har-levd-pa-jorden

Vi lever i urolige tider, med både krig og naturkatastrofer. Vi ser lidelsene hver dag på TV. Det gis ofte inntrykk av at ting er ekstremt, at ting aldri har vært verre, at vi står i fare for at ting går fra ille til apocalypse, ragnarok og armageddon. Å linke det til befolkningsveksten kan synes naturlig. Men det må vi faktisk forsøke å se i en enda større sammenheng, og samtidig må vi huske å ta de riktige brillene på oss for å se de essensielle detaljene.

Matfat

For det første: Vi har aldri hatt en så tett mediehverdag som nå. Det er kameraer og journalister over alt, og kommunikasjon og formidling av bilder skjer lynraskt. Det gjør at ting som har skjedd mange ganger tidligere, og som egentlig er ganske normalt, vil virke ekstremt når det lempes i fanget til oss i godstolen midt under ettermiddagskaffen. For faktisk har ekstreme ting alltid skjedd, både her og der. Det er faktisk ganske normalt at det skjer ekstreme ting.

For det andre finnes det aktører som aktivt driver propaganda på dette. Det er gjerne de som lever av andres sympati. Sympatieffekten vil avta dersom verden beskrives som normal, så det er i deres interesse å konsekvent beskrive verdensbildet som ekstremt og at det aldri har vært verre. Dette gjelder religiøse grupperinger, som lever av at folk er redde for å dø. Det gjelder veldedige organisasjoner som lever av å få folk til å føle seg bedre ved at de kan gi almisser. Og det gjelder politikere/lobbyister som sanker stemmer på å fordreie virkeligheten slik at deres løsning høres best ut i forhold til et ekstremt verdensbilde.

Propaganda

For det tredje: De som predikerer verdens undergang, eller lokale kulturers undergang, bruker ofte demografi og befolkningsvekst som referanse for å vise sitt poeng. I disse dager vet vi at høyreekstreme som Fjordman benytter dette i sin frykt for den hvite, kristne kulturens undergang, noe som inspirerte Norges verste massemorder til sine ubegripelig avskyelige handlinger. Det brukes også av miljøaktivister for å vise at naturressurser ikke strekker til. Det brukes av religiøse som ofte har verdens undergang som et viktig element i sin tro. Det brukes av politikere for å fremme sin sak.

Men for all del: Det er viktig å ta befolkningsveksten på alvor. Det er mange utfordringer som følger økt befolkning, og en del av dem er globale utfordringer. Det gjelder fordeling av ressurser, global skadelig forurensing, lokal overbefolkning og folkevandring.

Myter

Men først avliving av noen myter:

 • Befolkningstallet vil fortsette å stige, men befolkningstilveksten er faktisk halvert på 50 år. Fra en fødselsrate på 5 til 2,5 i dag, globalt. Det viser at verden går i riktig retning, og at befolkingstette land som Kina og India langt på vei lykkes.
 • I motsetning til hva man skulle tro er det langt færre kriger i dag enn tidligere. På 1970-tallet ble 100.000 drept i krig pr år, i dag er det 20.000. 80% reduksjon i ofre for krig, altså. Og det skjer samtidig med at befolkningen øker kraftig. (http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article1492011.ece)
 • Sykdom og epidemier linkes gjerne til tett befolkning. Fakta er at befolkningsveksten i dag hovedsakelig skjer pga forlenget levealder, og ikke på grunn av fødselsrater. Epidemier burde sørge for f0rkortet levealder, dersom dette hadde en tett sammenheng. Så vekst skyldes antibiotika og vaksiner, ikke økte fødslersrater.
 • For mer informasjon om befolkning kan det anbefales å lese litt her: http://snl.no/befolkning

  Spedalskhet

Viktige bekymringer i forhold til demografi som jeg mener bør tas på alvor er:

 • Sørge for global bærekraftig utvkling. På globalt nivå gjelder dette å begrense unødig transport av varer og mennesker, sosial dumping og flytting av arbeidsplasser til fjerne land. At våre klær kommer fra Kina er bra for forbrukerens lommebok, fabrikkeiere/aksjonærer og kinesisk økonomi, men transporten av varene er unødvendig lang. Det er svært mange eksempler på økonomiske forhold som stimulerer til svært hårreisende transport og logistikkløsninger (filetering av fisk f.eks.)  som i stor grad bidrar til ikke-bærekraftig utvikling. Dette er noe vi i vesten må ta på oss, fordi det er vi som vil ha billige varer å fore forbrukerne med. Kina bare utnytter det behovet vi har skapt. Vi må bli mye mer selvforsynt lokalt, og det kan vi gjøre gjennom f.eks. EU-direktiv for transportavgifter. Å flytte produksjon til lavkostland bør måtte vurderes i enda større grad opp mot transporten og hvor markedet ligger. Snart har vi bare forbruksorienterte arbeidsplasser igjen i vesten, og ingen produksjon. Vi mister også mye produksjonsrelatert kompetanse, og i-landene vil kunne bli u-land i en fremtid ikke så langt borte om vi ikke begynner å tenke fremover.

  Klimapolitikk

 • På lokalt nivå varierer bærekraftigheten ut fra hvilke naturressurser som finnes. Generelt er det problematisk at ressurser forvaltes kortsiktig. Det gjør at neste generasjon overtar bl. a. utarmet jord og vanskjøttet infrastruktur. Men det er et lokalt ansvar å se til at demografien er bærekraftig i forhold til ressursene. Her har svært mange u-land mye å hente. De må i langt større grad promotere ulike metoder for økt familieplanlegging. Preventiver, abort etc bør i større grad ses på som utviklingsverktøy. I dag driver katolikker og andre religiøse med det stikk motsatte, noe som medfører ødelagt familieplanlegging i tillegg til spredning av HIV.

  Avskoging

 • Folkevandring har alltid medført problemer, og vil gi store utfordringer også i fremtiden. I større grad er man nødt til å sørge for at ting løses lokalt, og at man ikke rømmer fra problemene. Men visse demografiske elementer må man ta hensyn til:  I vesten har man en aldrende befolkning, mens man i u-land har ung befolkning. Fremmedarbeidere må i større grad tas i bruk i vesten for å kunne yte eldreomsorg og ha tilstrekkelig arbeidere for å gi stort nok BNP, samt sikre at vi kan ha lokal produksjon for å unngå langtransport.  Fremmedarbeidere må i større grad også overføre sin kunnskap til hjemlandet, dersom deres arbeide utenfor landet skal få noen effekt hjemme. Vi som bruker fremmed kompetanse, f.eks. sykepleiere, bør også finansiere utdanning i disse landene. Da får vi ekspertisen vi trenger for noen plikt-år, samt at de får bruke ekspertisen lokalt utover dette. Det gir en mye større vinn-vinn situasjon enn i dag.

 

Folkevandring og smugling
 • Trafficking må bekjempes. I dag pågår dette i svært stor utstrekning. Så mange som 9 av 10 asylsøkere har kommet til vesten ved bruk av profesjonelle menneskesmuglere. Det hevdes at dette er eneste måten å redde seg på, men det er i stor grad propaganda. Det er dessuten feigt å rømme fra landet istedenfor å prøve å forkaste diktatoren eller de religiøse fundamentalistene som har makten. Det gjelder både opposisjonelle, homofile, kriminelle, økonomiske flyktninger og andre. De bør i mye større grad forventes å rydde opp hjemme, og ikke bare betale seg ut av problemet sitt hos nærmeste menneskesmugler. Det er dessuten feil av rike land å ta imot de mest ressurssterke fra fattige land, eller eventuelt gi håp til fattige om at de bare kan betale en årslønn og automatisk få et langt, godt liv i vesten. Så det er nok mange elementer ved asylpolitikken som bør gås igjennom på nytt. I dag er det en gavepakke til menneskesmuglere.

Det er forventet en topp på mellom 10 og 15 milliarder mennesker i år 2100. Trendene for å få kontroll med befolkningsveksten ser bra ut, og dersom man tar miljø, transport og folkevandring på alvor tror jeg at Jorden fint klarer å takle denne toppen. Det krever mot og riktige briller på politikere og premissgivere. Vi trenger også fortsatt teknologiske nyvinninger for effektivisering og mer miljøvennlig energiforbruk. Både kulturer, menneskeraser, menneskehet og historisk arv vil vi kunne ta med oss videre i en ny og bedre verden, om vi ikke lar dommedagsprofetene få oss til å ta panikkavgjørelser som medfører at vi kaster barnet ut sammen med badevannet.

Barn og badevann

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s